Projekt magazynu

Trzy kroki, dzięki którym opracujesz optymalny projekt magazynu

13 gru 2019

Optymalizacja przepływów logistycznych, wyższa wydajność, większa kontrola nad przeprowadzanymi operacjami w obiekcie, a także wzrost bezpieczeństwa i zadowolenia pracowników – to szereg korzyści, które zapewnia prawidłowo opracowany projekt magazynu. Jego realizacja i odpowiednie przygotowanie jest niezbędnym elementem w celu uzyskania efektywnej pracy magazynu.

Jeśli uważasz, że nadszedł moment, aby zmienić projekt magazynu w swojej firmie i wznieść jego wydajność na wyższy poziom, polecamy postąpić zgodnie z tymi trzema krokami:

Krok 1: Zgromadź wszystkie potrzebne dane

Poniżej znajduje się przykład wymaganych danych, które są istotne dla tworzenia projektu magazynu. Mają one kluczowe znaczenie między innymi dla wyboru odpowiedniego systemu składowania. Jednak należy pamiętać, że każda firma jest inna i różni się potrzebami w zakresie magazynowania, dlatego należy uwzględnić także wszystkie dodatkowe informacje na temat składowanych produktów, które są ważne z perspektywy potrzeb Twojego przedsiębiorstwa.

W pierwszej kolejności określ charakterystykę składowanego produktu:

 • liczba jednostek magazynowych na kanał składowania
 • wymiary jednostki magazynowej,
 • waga jednostki magazynowej.

Następnie opatrz dodatkowym komentarzem każdy produkt, który wymaga:

 • specjalnego sposobu obsługi lub magazynowania,
 • zapewnienia określonych środków bezpieczeństwa.

Krok 2: Opracuj wstępny zarys projektu magazynu

Przed rozpoczęciem tworzenia wstępnego zarysu magazynu należy w pierwszej kolejności określić strefy magazynowe, które powinny być uwzględnione w projekcie. W tym przypadku strefa rozumiana jest jako wydzielony obszar, w którym przeprowadzane są konkretne (i różne dla każdego obszaru) czynności magazynowe.

Aby je wyznaczyć, najpierw musisz zdefiniować, jakie zadania będą realizowane w Twoim magazynie. Dzięki tej wiedzy będziesz w stanie w odpowiedni sposób rozmieścić strefy w magazynie, określić ich rozmiar oraz zaplanować optymalną dystrybucję towaru między nimi.

Oto lista najczęściej wyróżnianych stref w magazynach:

 • strefa załadunku i rozładunku,
 • strefa przyjmowania,
 • strefa magazynowania,
 • strefa kompletacji zamówień,
 • strefa wysyłek,
 • strefa zwrotów,
 • strefa usługowa.

Urządzenia do obsługi ładunków Na etapie przygotowania ogólnego szkicu projektu magazynu musisz wiedzieć, czy w Twoim magazynie będą używane na przykład wózki widłowe. Pozwoli Ci to rozplanować położenie korytarzy roboczych i dostosowanie ich do specyfiki urządzeń służących do obsługi ładunków

Krok 3: Przygotuj dokładny projekt magazynu

Do przygotowania końcowego projektu magazynu wykorzystaj dane zebrane w dwóch poprzednich krokach.

Uzupełnij je informacjami na temat poniższych zagadnień:

 • Typ i wymiary regałów, które chcesz zainstalować w magazynie.
 • Jeśli w przyszłości planujesz rozbudowę magazynu lub zwiększenie jego pojemności, uwzględnij to w projekcie i rozmiarach obszarów zaplanowanych stref
 • Zwróć uwagę na to, jak będzie się odbywać dystrybucja ładunków i czy w żadnej strefie magazynowej nie grozi powstanie tzw. wąskich gardeł, które mogą prowadzić do zakłóceń w realizacji przepływów towarów
 • Przenalizuj dotychczas zgromadzone informacje na temat swojego magazynu pod kątem możliwości jego automatyzacji. Być może częściowa lub całkowita automatyzacja niektórych z procesów mogłaby Ci przynieść wymierne korzyści
 • Jeśli Twój obiekt jest skomputeryzowany, to upewnij się, że wprowadzane wraz z nowym projektem magazynowym zmiany będą zgodne z używanym przez Ciebie systemem zarządzania magazynem WMS.
 • Skonsultuj projekt magazynu z pracownikami. Dzięki poznaniu ich opinii być może odkryjesz zagadnienia, które nie zostały uwzględnione w projekcie, a mogą przyczynić się do zwiększenia produktywności obiektu

Przygotowanie projektu magazynu może początkowo wydawać się wyjątkowo trudnym zadaniem. Jednak odpowiednio nakreślony plan działania, jego sumienna realizacja, a także skorzystanie z pomocy ekspertów w tej dziedzinie powinny przynieść skutek w postaci zaprojektowania wydajnie funkcjonującego magazynu.