Strefa składowania w magazynie tradycyjnym

Jak obliczyć pojemność magazynu i co wpływa na jej efektywne wykorzystanie?

10 lut 2020

W obiektach magazynowych każdy centymetr powierzchni ma znaczenie. Pojemność magazynu, jej maksymalizacja i efektywne wykorzystanie to zagadnienie, z którym musi zmierzyć się każde przedsiębiorstwo decydujące się na składowanie towarów. Z jednej strony należy dążyć do ograniczenia występowania niewykorzystanych przestrzeni, z drugiej trzeba pamiętać o „nieprzeładowaniu” magazynu, aby zapewnić odpowiednio płynny przebieg procesów logistycznych, które mają w nim miejsce.

W tym artykule przybliżymy, jak obliczyć pojemność magazynu, oraz wskażemy, jakie elementy wpływają na jej efektywne wykorzystanie

Jak obliczyć pojemność magazynu: wymagane informacje i wzór

Aby obliczyć pojemność magazynu, należy zebrać kilka niezbędnych informacji. Będą nam potrzebne następujące dane:

 • Całkowita powierzchnia magazynu wyrażona w metrach kwadratowych. Dla naszego przykładu przyjmijmy wartość 50 000 m2.
 • Powierzchnia magazynu, która nie będzie wykorzystywana do składowania ładunków – na przykład obszar przeznaczony na pomieszczenia biurowe itp. W naszym przykładzie będzie to 10 000 m2.
 • Maksymalna wysokość składowania. Jest to wartość określająca maksymalną wysokość, jaką mogą zająć systemy magazynowe. Niekoniecznie musi to być wysokość samego magazynu, ponieważ należy wziąć pod uwagę powierzchnię, która musi być przeznaczona na instalację oświetleniową, system wentylacyjny, systemy przeciwpożarowe itp., znajdujące się pod sufitem obiektu. W naszym przykładzie przyjmijmy, że wysokość magazynu wynosi 12 m, z czego 2 m przeznaczone są na system oświetleniowy i przeciwpożarowy. Odejmujemy tę wartość i otrzymujemy maksymalną wysokość składowania – 10 m.

Posiadając wymienione dane, możemy obliczyć pojemność magazynu. Do tego należy zastosować poniższe równanie:

Pojemność magazynu = (powierzchnia magazynu - powierzchnia magazynu nieprzeznaczona do składowania towarów) x maksymalna wysokość składowania
Pojemność magazynu = (50 000 m2 - 10 000 m2) x 10 m
Pojemność magazynu = 40 000 m2 x 10 m
Pojemność magazynu = 400 000 m3

Jakie czynniki mają wpływ na efektywne wykorzystanie pojemności magazynowej?

Wiemy już, jak obliczyć pojemność magazynową. Przyjrzyjmy się teraz, co wpływa na jej efektywne wykorzystanie. Oto czynniki, które należy brać pod uwagę, dążąc do optymalizacji zagospodarowania pojemności magazynowej.

 • Typ regałów lub używany system składowania.
 • Typ i charakterystyka składowanych ładunków: płyny, produkty luzem, towary o nieregularnych kształtach itp.
 • Liczba referencji.
 • Rodzaj stosowanych palet: europalety, palety drewniane, plastikowe, metalowe itp.
 • Przepisy i regulacje dotyczące magazynowania.
 • Projekt układu magazynu.
 • Sposób kompletacji zamówień – w niektórych przypadkach przeznaczenie większej ilości miejsca na kompletację zamówień może być korzystniejsze.
 • Wykorzystanie wysokości magazynu poprzez montaż podestu.
Strefa składowania w magazynie tradycyjnym
Strefa składowania w magazynie tradycyjnym

Pojemność magazynu to ważny KPI z punktu widzenia logistyki magazynowej. Kluczową kwestią jest identyfikacja obszarów, które pozwolą uzyskać jak najlepsze rezultaty. W przypadku nowo budowanych magazynów ich określenie powinno nastąpić na etapie opracowywania projektu. Magazyny już funkcjonujące wymagają dokonania dogłębnych analiz przez ekspertów w branży, które pozwolą udoskonalić efektywność wykorzystania pojemności magazynowej. Firma Mecalux posiada wieloletnie doświadczenie w tej kwestii i nasz zespół specjalistów z chęcią pomoże i doradzi w kwestii wyboru najodpowiedniejszego rozwiązania.