Proces kompletacji zamówień w magazynie

Pięć metod optymalizacji procesu kompletacji zamówień w magazynie

18 gru 2019

Proces kompletacji w magazynie jest jednym z elementów procesu logistycznego, który może mieć duże przełożenie na wizerunek firmy. Efektywniejsza realizacja zamówień sprawia, że ich końcowy odbiorca – klient – szybciej otrzyma zakupiony produkt, a co za tym idzie, będzie zadowolony z usługi.

Poniżej prezentujemy pięć sposobów, które pomogą Ci zoptymalizować proces kompletacji w Twoim magazynie.

1. Zainwestuj w szkolenie pracowników

Proces kompletacji w magazynie powinien odbywać się w sposób płynny. Pracowników należy odpowiednio przeszkolić, aby zminimalizować występowanie pomyłek w postaci błędnie skompletowanych artykułów. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w których będzie wymagana weryfikacja poprawności przygotowanych zamówień. Zadbaj o wykwalifikowanie personelu i uniknij niepotrzebnych sytuacji, przez które mogą wystąpić opóźnienia.

2. Zoptymalizuj organizację magazynu

Odpowiednie rozmieszczenie artykułów na regałach ułatwia pracę operatorom odpowiedzialnym za proces kompletacji w magazynie. Rozmieść wszystkie referencje tak, aby dostęp do nich był łatwy, a droga, którą mają pokonać pracownicy podczas realizacji zamówienia, była jak najkrótsza.

Zwróć także uwagę na rotację określonych produktów. Artykuły, na który jest największy popyt, powinny znajdować się najbliżej strefy realizacji zamówień, z kolei te o mniejszej rotacji mogą być umieszczone w dalszej odległości.

3. Wykorzystuj technologię w procesie kompletacji

Cechą charakterystyczną tzw. Logistyki 4.0 jest szerokie zastosowanie najnowszych technologii w magazynach. W przypadku procesu kompletacji dobrym rozwiązaniem jest wdrożenie magazynowego systemu informatycznego WMS, dzięki któremu będziesz mieć kontrolę nad przebiegiem całego procesu. Istnieją też rozwiązania technologiczne, które usprawnią pracę operatorów odpowiedzialnych za kompletację zamówień:

  • Urządzenia do kompletacji głosowej:

operator otrzymuje polecenia na temat artykułów do pobrania za pośrednictwem komend głosowych przekazywanych przez słuchawki.

  • Urządzenia pick-to-light:

są to wyświetlacze wskazujące operatorowi, w jakiej liczbie i z jakiego miejsca należy wyjąć kompletowany produkt.

4. Zastosuj różne strategie kompletacji

Istnieje kilka strategii kompletacji. Przeprowadź analizę, aby dowiedzieć się, która z nich sprawdzi się najlepiej w przypadku Twojego magazynu. Możliwe jest także łączenie kilku rodzajów strategii w obrębie jednego procesu realizacji zamówień. Najczęściej wyróżnia się trzy typy kompletacji.

  • Kompletacja dyskretna:

pracownik pobiera wszystkie pozycje z pojedynczego zlecenia w trakcie jednego cyklu.

  • Kompletacja grupowa:

pojedyncze zlecenia kompletacyjna są grupowane i przekazywane do realizacji partiami.

  • Kompletacja strefowa:

pracownik przydzielany jest do wydzielonej strefy obszaru kompletacji i tam zajmuje się komisjonowaniem pojedynczym (dyskretnym) lub grupowym.

5. Wybierz odpowiednie rozwiązanie magazynowe

Obecnie dostępny jest szeroki wybór systemów składowania, które można zainstalować w magazynie z myślą o usprawnieniu procesów kompletacji. Przykładem takich rozwiązań są na przykład regały półkowe przepływowe, umożliwiające stosowanie strategii FIFO (pierwsze weszło, pierwszy wyszło), regały push-back w przypadku realizacji zamówień bezpośrednio z palet czy układnice paletowe. Wybranie najlepszego dla Twoich potrzeb rozwiązania magazynowego z pewnością poprawi wydajność przeprowadzanej kompletacji, a także zwiększy bezpieczeństwo składowanych artykułów.