Urządzenia magazynowe obsługujące ładunki

Urządzenia magazynowe: jakich błędów unikać?

06 sty 2020

Zarządzając gospodarką magazynową, należy zawsze dążyć do optymalizacji kosztów i wykorzystywanych zasobów – dotyczy to także urządzeń magazynowych. W tym artykule zamieściliśmy trzy najczęstsze błędy dotyczące ich stosowania. Uniknięcie wymienionych sytuacji pozwoli zwiększyć efektywność procesów logistycznych oraz poprawić funkcjonowanie magazynu.

Nieprzeprowadzanie okresowych konserwacji urządzeń magazynowych

Kierownik magazynu powinien zawsze trzymać rękę na pulsie w zakresie stanu technicznego wykorzystywanych urządzeń magazynowych. Okresowo przeprowadzane konserwacje pozwolą uniknąć generowania dodatkowych kosztów w przypadku wystąpienia awarii. Dlatego wózki widłowe lub inne urządzenia mechaniczne stosowane w centrum logistycznym powinny posiadać swój dziennik konserwacji. Pozwoli on szybko lokalizować wadliwe jednostki oraz umożliwi łatwiejsze przewidzenie pozostałego czasu ich eksploatacji.

Przykładowy dziennik konserwacji powinien zawierać między innymi takie informacje, jak:

  • data przeprowadzonej konserwacji,
  • rodzaj wykonanych czynności,
  • imię, nazwisko i podpis konserwatora,
  • imię, nazwisko i podpis operatora urządzenia.

Awarie urządzeń magazynowych wiążą się z dużymi kosztami i należy ich za wszelką cenę unikać. Prowadzona na bieżąco kontrola i diagnostyka może nie wyeliminuje całkowicie tego typu zdarzeń, ale na pewno pozwoli ograniczyć je do minimum

Nieinwestowanie w szkolenie pracowników

Brak regularnych szkoleń pracowników może prowadzić do zmniejszenia zysków, a także mieć wpływ na warunki bezpieczeństwa panujące w magazynie. Organizowane kursy doszkalające powinny dotyczyć nie tylko nowo przyjętych operatorów, ale obejmować cały zespół i odbywać się okresowo. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że zarówno teoretyczna wiedza na temat najlepszych praktyk pracowniczych stosowanych magazynie, jak i praktyczne umiejętności Twojego personelu są stale weryfikowane i rozwijane. Dobrze wyszkolony pracownik w dłuższej perspektywie czasu przyniesie korzyść przedsiębiorstwu nie tylko w zakresie efektywności realizowanych zadań. Zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju personelowi może zwiększyć jego przywiązanie do Twojej firmy i zaangażowanie w wykonywaną pracę, a w ostatecznym rozrachunku także ograniczyć rotację pracowników i związane z tym koszty

Okresowe przeprowadzanie szkoleń wpłynie pozytywnie również na bezpieczeństwo środowiska pracy oraz przygotuje operatorów urządzeń magazynowych do radzenia sobie w sytuacjach wyjątkowych, np. w przypadku awarii maszyn.

Ładunki transportowane za pomocą urządzeń magazynowych
Ładunki transportowane za pomocą urządzeń magazynowych

Brak inwestycji w nowe technologie i automatyzację magazynu

Niedocenianie roli technologii w czasach Przemysłu 4.0 jest w dłuższej perspektywie pochopnym i niekorzystnym rozwiązaniem. Automatyzacja magazynu może usprawnić funkcjonowanie niemal każdego procesu logistycznego odbywającego się w ramach gospodarki magazynowej. Sposobów jej przeprowadzenia jest wiele, tak samo jak i urządzeń magazynowych, które można wykorzystać – na przykład układnice paletowe, które obsługują ładunki na regałach, czy pętle przenośników przemysłowych lub wózki samojezdne AGV i sterowane laserowo LGV, których zadaniem jest transport ładunków w obrębie magazynu. Urządzenia te pracują samodzielnie, bez udziału dodatkowego personelu, ponieważ za ich prawidłowe działanie odpowiada system zarządzania magazynem WMS. Warto też pamiętać, że inwestycja w technologie, choć wiąże się na początku z większymi nakładami finansowymi, z reguły przynosi szybki zwrot z inwestycji.

Uniknięcie wszystkich wymienionych wyżej błędów poprzez zwiększenie kontroli nad urządzeniami magazynowymi, stałe szkolenia personelu oraz wdrażanie nowych technologii, pozwolą zwiększyć wydajność magazynu, a także ograniczyć związane z działalnością generowane koszty. Dlatego jeśli któraś z powyższych sytuacji występuje w Twoim przedsiębiorstwie, niezwłocznie podejmij działania, aby je wyeliminować. Z pewnością przyniesie to korzyść Twojej firmie.