Co to jest jednostka ładunkowa?

Jednostka ładunkowa jest podstawową jednostką magazynową i transportową ułożoną na nośniku lub na opakowaniu modułowym (na skrzyni, palecie, kontenerze itp.), zapewniającym właściwe utrzymanie. Jednostki ładunkowe są obsługiwane w punktach operacyjnych, takich jak magazyn główny, magazyn rezerwowy, magazyn kompletacji zamówień, urządzenia transportu wewnętrznego itp., więc w jednym obiekcie może być stosowany zarówno jeden rodzaj jednostki ładunkowej, jak i kilka rodzajów.

Jednostka ładunkowa może składać się z mniejszych elementów, które również mogą być obsługiwane. Wynikiem pierwszego podziału logicznego są jednostki kompletacji zamówień, czyli najmniejsze jednostki produktu stosowane dla każdej referencji.

Natomiast w skład jednostki kompletacji mogą wchodzić jednostki dostawcze stanowiące połączenie jednostek sprzedaży, które umożliwiają optymalne wykorzystanie systemów produkcji, dystrybucji lub obrotu. Jeżeli jednostka ta nie pokrywa się z jednostką kompletacji zamówień, oznacza to, że między dostawcą i sprzedawcą detalicznym występuje hurtownik.

Z kolei w skład jednostki dostawczej mogą wchodzić jednostki sprzedaży, czyli najmniejsze jednostki produktu, jakie konsument może zakupić detalicznie.

Poniższa ilustracja wyjaśnia, w jaki sposób dokonuje się podziału jednostek w łańcuchu logistycznym produktu.

 

Jednostka ładunkowa i jej podział

Podział jednostki ładunkowej

 

W magazynie znajduje się wiele jednostek ładunkowych, takich jak:

 

Skrzynia opakowaniowa wysyłana przez dostawcę.

Skrzynia opakowaniowa wysyłana przez dostawcę.

Kontener zawierający skrzynie opakowaniowe wysyłane przez dostawcę.

Kontener zawierający skrzynie opakowaniowe wysyłane przez dostawcę.

 
Pojemnik, w którym jednostki sprzedaży układane są luzem.

Pojemnik, w którym jednostki sprzedaży układane są luzem.

Paleta, na której umieszczane są skrzynie opakowaniowe wysyłane przez dostawcę. Dostawca może także wysyłać towar już wcześniej paletyzowany (na palecie).

Paleta, na której umieszczane są skrzynie opakowaniowe wysyłane przez dostawcę. Dostawca może także wysyłać towar już wcześniej paletyzowany (na palecie).

 

W magazynie mogą znajdować się także jednostki sprzedaży składowane luzem, bez skrzyni opakowaniowej lub kontenera. Ułatwia to tzw. operacje kompletacji (które polegają na dobraniu jednostek towaru w celu utworzenia zamówienia).

W tych przypadkach podstawowym pojęciem nie jest jednostka ładunkowa, lecz miejsce kompletacji na regale. W najprostszej postaci miejsca kompletacji wyznaczają ścianki działowe na regale bądź w jego wysuwanej szufladzie. Oba rozwiązania są przedstawione na poniższej ilustracji.

 

Regał ze ściankami działowymi o niewielkich wymiarach.

Regał ze ściankami działowymi o niewielkich wymiarach.

 

 

 

Inne artykuły w tym rozdziale