Technologia RFID w magazynie

W realizacji zadań kontrolowanych przez WMS niezwykle istotne znaczenie ma komunikacja między systemem zarządzania i operatorami wykonującymi wyznaczone im polecenia, którzy także przekazują informacje, na przykład w momencie pobierania danych z przyjęcia artykułu. Technologia RFID jest jedną z metod komunikacji wykorzystywanych w magazynie.

Operatorzy muszą otrzymać instrukcje pracy oraz polecenia, na podstawie których wykonują swoje obowiązki. Dyspozycje te można przekazać ustnie, w formie dokumentu pisemnego (na przykład w formie listu przewozowego), albo poprzez terminale radiowe.

Zastosowanie technologii RFID w magazynie ma wiele zalet:

  • Dokumenty papierowe są niepotrzebne, ponieważ zlecenia docierają do terminali komputerowych, które operatorzy noszą przy sobie lub które są zamontowane na urządzeniach przeładunkowych. Komunikacja pomiędzy serwerem komputerowym a urządzeniami odbywa się za pomocą fal radiowych emitowanych i odbieranych przez urządzenia antenowe rozmieszczone strategicznie w magazynie.

  • Poprzez klawiaturę terminala (a obecnie również głosowo) pracownicy magazynu potwierdzają każdą operację i natychmiast otrzymują nowe polecenie. System jest bardzo sprawny, a operator nie musi planować czynności lub zastanawiać się nad nią, dzięki czemu może skupić się tylko na jej wykonaniu. W rezultacie można osiągnąć bardzo wysoką wydajność praktycznie bez żadnych błędów.

    Zastosowanie terminali z technologią RFID w magazynie oraz oprogramowaniem magazynowym niesie ze sobą wiele korzyści

    Zastosowanie terminali z technologią RFID w magazynie oraz oprogramowaniem magazynowym niesie ze sobą wiele korzyści.

  • Wykorzystanie technologii RFID w magazynie umożliwia pracę w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że oprogramowanie magazynowe wie, gdzie znajduje się towar, jaka jest jego ilość, w jakim jest stanie oraz jaki proces jest obecnie realizowany. Tego rodzaju praca z technologią RFID w magazynie wymaga kodowania towaru oraz lokalizacji, dzięki czemu potwierdzenie danych przebiega automatycznie.

 

Jak wspomnieliśmy przy operacjach wejścia, tego rodzaju praca z technologią RFID wymaga kodowania towaru oraz lokalizacji, dzięki czemu potwierdzenie danych przebiega automatycznie. Zastosowanie odpowiedniego systemu do zarządzania magazynem pomaga usprawnić ten proces oraz zapewnić zwiększony poziom bezpieczeństwa.

Inne artykuły w tym rozdziale