Magazyn centralny

Magazyn centralny to miejsce składowania wyrobów gotowych, odpowiednio przetworzonych w poszczególnych procesach przemysłowych, a zatem produktów pochodzących z jednego lub kilku miejsc. Magazyn ten pełni także funkcję centrum dystrybucji towarów gotowych.

W przeciwieństwie do innych typów centrów dystrybucji z magazynu centralnego wydawane są produkty przeznaczone prawie wyłącznie do zaopatrzenia magazynów regionalnych lub lokalnych. Magazyny te z kolei zapewniają dystrybucję końcową aż do punktów konsumpcji, w związku z czym magazyn centralny służy też jako rezerwa.

 

Ilustracja przedstawiająca magazyn centralny

 

 

Nie zawsze konieczne jest przestrzeganie wyżej opisanej strategii. Wszystko zależy od produktu i czasu dostawy. Jeżeli usługi dostawcze są dobrze zorganizowane, a ich koszt jest konkurencyjny, z odpowiednio zaprojektowanego magazynu centralnego można dostarczyć dowolny produkt do każdego klienta.

Magazyn centralny jest zatem jednym z kluczowych elementów sieci dystrybucyjnej, dlatego warto jest szczegółowo przedstawić zagadnienia związane ze strategią, operatywnością i funkcjonalnością tego rodzaju ośrodka.

 

Czynniki wyboru lokalizacji magazynu centralnego

Jednym z najważniejszych elementów przy tworzeniu tego rodzaju magazynu jest właśnie wybór lokalizacji.

Wybór ten musi opierać się na równowadze między lokalizacją źródeł dostawy materiałów i produktów oraz terytorialnym położeniem centrów dystrybucyjnych lub klientów, dla których przeznaczone są towary.

 

Wpływ lokalizacji na źródła dostawy

Magazyn centralny może mieć jedno źródło dostaw, na przykład obiekt przeznaczony na wysyłkę produktów mlecznych wyprodukowanych w sąsiedniej fabryce, lub wiele źródeł. Dotyczy to w szczególności centralnego magazynu sieci sklepów z odzieżą, do którego towary są dostarczane od różnych producentów.

Gdzie należy umieścić magazyn centralny w tych dwóch możliwościach? Jedno źródło dostaw występuje w przypadku magazynu centralnego fabryki. Wówczas logicznie magazyn jest zintegrowany z tą fabryką lub położony blisko niej. Jeżeli natomiast źródła dostaw są zróżnicowane, korzystniej jest zlokalizować magazyn centralny w strategicznym punkcie w zależności od lokalizacji źródeł.

 

Wpływ położenia punktów docelowych

Położenie punktów dystrybucji, dla których przeznaczony jest towar obsługiwany przez magazyn centralny, ma mniejszy wpływ na wybór jego lokalizacji niż położenie źródeł dostawy.

Zasadniczo jedną z funkcji magazynu centralnego jest pakowanie produktu i przygotowanie go do następnego kroku w łańcuchu dystrybucji. W rezultacie transport do innego centrum dystrybucji jest zawsze mniej szkodliwy dla produktu niż transport realizowany z miejsca produkcji. Dlatego lokalizacja drugorzędnych centrów ma mniejsze znaczenie niż lokalizacja magazynu głównego.

Konieczne jest tylko wybranie punktu dogodnie skomunikowanego z resztą terytorium oraz dostępnego dla używanych środków transportu.

 

Magazyn centralny zlokalizowany w Barcelonie zaopatruje wiele centrów dystrybucyjnych w Hiszpanii i na świecie

Magazyn centralny pełni funkcję centrum dystrybucyjnego produktów gotowych oraz obiektu zaopatrującego magazyny lokalne lub regionalne.

 

Inne artykuły w tym rozdziale