Kody kreskowe i inne systemy automatycznej identyfikacji

Zastosowanie technologii w magazynie nie ogranicza się tylko do zarządzania obiektami i towarami oraz do komunikacji z operatorami. Technologia jest także stosowana do identyfikacji obsługiwanych artykułów.

Obecnie na większości produktów jest umieszczony kod kreskowy bądź mają one wbudowany chip RFID (identyfikator stosowany przez częstotliwość radiową do transmisji danych). Poszczególne systemy umożliwiają identyfikację każdej jednostki w magazynie za pomocą czytników laserowych lub radiowych.

Kody kreskowe w magazynie

Stosowanie systemów automatycznej identyfikacji usprawnia przebieg procesu kontemplacji. 

Kody kreskowe spełniają rygorystyczne, znormalizowane i powszechnie stosowane zasady, które umożliwiają identyfikację następujących danych: informacje o produkcie, jego producencie, identyfikowalność, dane logistyczne oraz cechy szczególne. Aby zrozumieć, w jaki sposób realizowane są obecnie niektóre operacje w magazynie, konieczne jest zrozumienie działania wymienionej identyfikacji.

 

Kod kreskowy

Tego rodzaju system identyfikacji polega na wydrukowaniu kresek na etykietach (które są następnie przyklejane do artykułów) albo na opakowaniach lub pojemnikach. System tworzenia kodów kreskowych spełnia homologowane normy kodowania, obecnie są to normy EAN-13 i EAN-128.

Podczas skanowania (odczytu) kresek za pomocą terminala laserowego urządzenie to interpretuje dane i przekazuje je do systemu zarządzania. Sy

stem etykietowania jest stosowany nie tylko do artykułów, lecz także do identyfikacji położenia regałów oraz palet i pojemników.

Przykład etykiety z kodem kreskowym EAN-13, za pomocą której dokonuje się identyfikacji produktu.

Przykład etykiety z kodem kreskowym EAN-13, za pomocą której dokonuje się identyfikacji produktu.

 

Wszystkie systemy automatyczne dotyczące zarządzania oraz ruchu muszą posiadać kody, aby można było przekazać dane związane z ładunkiem obsługiwanym w danej chwili.

Przykład etykiety z kodem kreskowym EAN-128, za pomocą której dokonuje się identyfikacji palety, umieszczonego na niej produktu oraz jego cech.

Przykład etykiety z kodem kreskowym EAN-128, za pomocą której dokonuje się identyfikacji palety, umieszczonego na niej produktu oraz jego cech.

 

Kodowanie RFID

Od kilku lat wprowadzany jest ten rodzaj identyfikacji produktów za pomocą częstotliwości radiowej. W tym systemie do produktu załączany jest chip. Gdy etykieta znajduje się w promieniu działania specjalnej anteny, informacje zawarte w chipie są odczytywane w sposób automatyczny.

Wielką zaletą tego systemu jest duża szybkość odczytu, ponieważ nie jest konieczne, aby etykieta była skierowana w stronę systemu odczytu w określonym położeniu. W zakresie magazynowania jego główny walor polega na łatwości identyfikacji położenia magazynowanych jednostek w ich lokalizacjach.

Wielką zaletą systemu kodowania RFID jest duża szybkość odczytu.

Wielką zaletą systemu kodowania RFID jest duża szybkość odczytu.

1. Styk.

2. Kondensator.

3. Mikrochip. Urządzenie przechowujące informacje o produkcie.

4. Antena nadawcza. Może to być antena o niskiej częstotliwości emitująca fale radiowe do 2 metrów odległości (średnio) lub antena o wysokiej częstotliwości, której zdolność transmisji może osiągnąć 100 metrów.

Inne artykuły w tym rozdziale