Automatyczna obsługa ładunków w magazynie realizowana za pośrednictwem przenośników przemysłowych

Dlaczego automatyczna obsługa ładunków to korzystne rozwiązanie dla magazynu?

18 lut 2020

Automatyczna obsługa ładunków może mieć zasadniczy wpływ na sposób funkcjonowania magazynu oraz działalność przedsiębiorstwa. Nie jest to kwestia tylko mniejszych kosztów, ale także efektywności i wydajności przeprowadzanych procesów. Redukując wymaganą pracę operatorów, minimalizuje się prawdopodobieństwo występowania pomyłek związanych z zarządzaniem zapasami magazynowymi oraz zwiększa poziom i szybkość realizowanych usług.

To tylko niektóre z powodów, dla których automatyczny system obsługi ładunków – przede wszystkim pod postacią przenośników paletowych i przenośników pojemnikowych – cieszy się coraz większą popularnością i jest chętnie wdrażany w magazynach firm z najróżniejszych branż przemysłowych. Przyjrzyjmy się zatem, w jaki sposób i w jakich aspektach automatyzacja obsługi ładunków wpływa pozytywnie na funkcjonowanie magazynu. Zacznijmy najpierw od próby zdefiniowania samego zagadnienia.

Obsługa ładunków

Pod pojęciem obsługi ładunków należy rozumieć manipulowanie towarami (palety, pojemniki, kontenery itp.) i ich transport, realizowane w magazynie lub centrum logistycznym. Może być on przeprowadzany manualnie, w którym za przemieszczanie zapasów główna odpowiedzialność spoczywa na operatorach, lub z wykorzystaniem urządzeń mechanicznych przy minimalnym udziale człowieka

Automatyczna obsługa ładunków

Wyznacznikiem automatycznej obsługi ładunków jest przede wszystkim płynny, realizowany bez przerw proces przepływu towarów w magazynie. Może ona objąć każdy aspekt ruchu wewnątrzmagazynowego jednostki magazynowej – od przyjęcia, przez składowanie, po kompletację i wysyłkę.

Do zarządzania urządzeniami odpowiedzialnymi za transport wymagane jest oprogramowanie magazynowe WMS, którego zadaniem jest odpowiednie planowanie, koordynowanie i kontrolowanie realizowanych przepływów towarów. System WMS gwarantuje, że przemieszczanie ładunków będzie odbywać się w najbardziej optymalny sposób, co zapewni zwiększenie wydajności oraz jakości procesów logistycznych

Manualna i automatyczna obsługa ładunków: główne różnice

W poniższym zestawieniu prezentujemy najważniejsze zalety automatycznej obsługi ładunków w porównaniu do jej manualnego odpowiednika.

MANUALNY SYSTEM OBSŁUGI ŁADUNKÓW AUTOMATYCZNY SYSTEM OBSŁUGI ŁADUNKÓW
Człowiek do towaru: operator samodzielnie udaje się do miejsca położenia produktów. Efektywność operacji zależy od optymalizacji tras, które musi pokonać pracownik.. Towar do człowieka: produkt jest transportowany bezpośrednio do operatora za pomocą pętli przenośników.
System manualny lub półautomatyczny. System automatyczny.
Efektywność jest bezpośrednio uzależniona od operatorów – ich doświadczenia, umiejętności, sprawności obsługi ładunków i tras, którymi się poruszają po magazynie. Optymalizacja pracy operatorów: umożliwia realizację większej liczby zamówień w krótszym czasie.
Duże prawdopodobieństwo występowania pomyłek w czasie kompletacji. Zredukowana do minimum możliwość pojawienia się błędów w trakcie realizacji zamówień.
Wyższe koszty: manualna obsługa ładunków jest bardziej kosztowna i może generować opóźnienia, które będą mieć wpływ na realizację dostaw. Redukcja kosztów i czasu przygotowania wysyłek.
Większe ryzyko wypadków z udziałem operatorów. Minimalizacja wystąpienia sytuacji zagrażających bezpieczeństwu pracowników.
Brak możliwości połączenia linii montażowej z produkcją. Płynny przepływ ładunków umożliwia połączenie linii montażowej z produkcją.

W jakich branżach znajdują zastosowanie przenośniki przemysłowe?

Standardowym przykładem automatycznego systemu obsługi ładunków w magazynie są przenośniki paletowe i przenośniki pojemnikowe. Korzyści, które przynosi ich stosowanie, sprawiają, że rozwiązanie to jest popularne w wielu branżach przemysłowych, oto niektóre z nich:

  • branża logistyczna (w szczególności e-commerce),
  • branża farmaceutyczna,
  • branża rolno-spożywcza,
  • branża handlowa,
  • branża motoryzacyjna,
  • branża lotnicza,
  • branża okrętowa,
  • branża kolejowa.

Automatyczna obsługa ładunków – zoptymalizuj działanie magazynu

Decydując się na automatyzację obsługi ładunków magazynowych, firma powinna przeprowadzić dokładną analizę swojego magazynu. W tym celu warto skorzystać z pomocy i wiedzy ekspertów. W oparciu o dane na temat układu magazynu, realizowanych w nim procesów logistycznych i prowadzonej przez firmę gospodarki magazynowej zidentyfikują oni obszary, których automatyzacja przyniesie przedsiębiorstwu najwięcej korzyści.

Firma Mecalux posiada wieloletnie doświadczenie oraz niezbędne umiejętności w przeprowadzaniu automatyzacji magazynów bez zakłócania ich codziennej działalności. Aby uzyskać więcej informacji na temat oferowanych przez nas rozwiązań, skontaktuj się z naszymi ekspertami, którzy udzielą wszelkich potrzebnych informacji.