Innowacje w łańcuchu dostaw optymalizują operacje i podnoszą wydajność

Innowacje w łańcuchu dostaw – przykłady i zalety

10 sie 2023

Innowacje w łańcuchu dostaw wiążą się ze wdrażaniem rozwiązań automatycznych – od urządzeń po system zarządzania – na etapie produkcji, składowania i transportu towarów.

Poniżej omawiamy przykłady wdrożenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które obrazują, jak cyfryzacja i automatyzacja wpływają na podniesienie wydajności łańcucha dostaw, co przekłada się na ich popularyzację pośród coraz większej liczby przedsiębiorstw. W analizie  pt. Automation has reached its tipping point for omnichannel warehouses, przeprowadzonej przez firmę konsultingową McKinsey, potwierdzono, że rynek automatyki magazynowej osiągnie wartość 51 miliardów dolarów do 2030 roku, co oznacza roczny wzrost na poziomie 23%.

Innowacje w łańcuchu dostaw – zalety 

Zalety związane ze wdrażaniem innowacyjnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, czy internet rzeczy są następujące:

  • Wzrost produktywności – nowe technologie zwiększają wydajność łańcucha dostaw poprzez zapewnienie nieprzerwanego przepływu towaru. Uczenie maszynowe usprawnia działanie robotów mobilnych (AMR), które transportują towary pomiędzy strefami  magazynu, bez konieczności uprzedniego wyznaczania ścieżek.
  • Wyeliminowanie błędów – rozwiązania automatyczne ograniczają prawdopodobieństwo popełniania błędów w zarządzaniu procesami i obsłudze towaru. Ponadto mogą przewidzieć błędy i nieefektywności w przepływie pracy i towaru, a także zapobiec ewentualnym problemom wąskiego gardła na dowolnym etapie logistycznym.
  • Zintegrowane zarządzanie – programy działające w ramach łańcucha dostaw są połączone. Firmy mogą w czasie rzeczywistym przekazywać sobie informacje i zapewnić całkowitą identyfikowalność towarów. Mogą też śledzić cykl życia produktów – od etapu projektowania, przez produkcję i składowanie, aż po wysyłkę do klientów końcowych.
  • Elastyczne reagowanie na szczyty popytu i zakłócenia – cyfrowe rozwiązania i systemy technologiczne podnoszą zdolność reagowania magazynów lub centrów produkcyjnych na możliwe zakłócenia. Jednocześnie łańcuch dostaw będzie miał zdolność automatycznego skalowania operacji, zapewniając wydajne działanie podczas sezonowych szczytów zamówień i ograniczając zasoby w przypadku mniejszej liczby wysyłek.

Innowacyjne rozwiązania w łańcuchu dostaw – przykłady

Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w łańcuchu dostaw dowodzi, że nowe technologie, poprzez optymalizację operacji, odpowiadają na potrzeby klientów.

Symulacje

Symulacja w łańcuchu dostaw to wirtualne odwzorowanie wszystkich procesów logistycznych, przez które przechodzi produkt – od produkcji po dostawę do klienta końcowego. Informacje pozyskane z symulacji umożliwiają zidentyfikowanie mocnych i słabych stron wszystkich procesów celem ich kontrolowania i natychmiastowego udoskonalania.

Trójwymiarowe przedstawienie przepływu produktów i systemów składowania umożliwia firmom przetestowanie funkcjonowania swoich instalacji logistycznych jeszcze przed ich uruchomieniem. Ponadto już po wdrożeniu systemu składowania, symulacja pozwala na wykrycie nieefektywności, zagrożeń, a także możliwości poprawy, które ułatwią podejmowanie strategicznych decyzji.

W IKEA Components przeprowadzono symulację działania magazynu. Mecalux wykorzystał symulator, aby stworzyć wirtualny obraz wszystkich elementów znajdujących się wewnątrz magazynu automatycznego firmy w słowackiej miejscowości Malacky. Symulacja potwierdziła, że projekt instalacji uwzględnia wszystkie potrzeby logistyczne przedsiębiorstwa, takie jak wdrożenie układnic paletowych, służących do przeprowadzania odkładania i pobierania towarów. Po zakończeniu symulacji oprogramowanie Easy M wygenerowało raport, w którym wyszczególniono wszystkie możliwe przepływy ruchów w magazynie IKEA Components, obciążenie pracą, a także czasy przestoju. Analiza została uzupełniona o ruchome przedstawienie działania zaprojektowanej instalacji w technologii 3D, na którym można prześledzić ruch jednostek ładunkowych.

Symulacja to innowacyjne rozwiązanie technologiczne, które zostało zastosowane w magazynie IKEA Components na Słowacji
Symulacja to innowacyjne rozwiązanie technologiczne, które zostało zastosowane w magazynie IKEA Components w Słowacji

Chmura obliczeniowa

Dzięki technologii cloud computing firmy nie muszą już martwić się utrzymaniem serwerów, na których zainstalowane jest oprogramowanie, np. system zarządzania magazynem (WMS), system zarządzania produkcją (MES) czy system ERP.

Systemy komputerowe w chmurze wiążą się z szybką implementacją oraz mniejszymi kosztami, dlatego też coraz więcej firm decyduje się to rozwiązanie podczas przeprowadzania cyfryzacji zarządzania. Za pomocą systemu można monitorować stan zapasów i łączyć się z funkcjami oprogramowania z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu.

Firmy, które zarządzają swoją logistyką za pomocą technologii cloud computing, stosują oprogramowania takie jak system zarządzania magazynem w wersji SaaS (Software as a Service). Przykładowo, Yamazen, dystrybutor obrabiarek, wdrożył system Easy WMS Mecaluxu w modelu SaaS w swoim magazynie w Illinois (Stany Zjednoczone) celem usprawnienia usług oferowanych klientom. Poprzez instalację oprogramowania Yamazen zoptymalizował wszystkie procesy logistyczne, a przede wszystkim – przygotowywanie zamówień. Dzięki temu, że system dostępny jest w chmurze, firma zawsze dysponuje aktualną wersją oprogramowania. „Nie musimy utrzymywać własnych serwerów i zajmować się ich serwisowaniem, co stanowi dużą zaletę dla naszego działu IT”, wskazuje James Hansen, wiceprezes wykonawczy firmy Yamazen.

Firma Yamazen zastosowała technologię cloud computing w swoim magazynie w Stanach Zjednoczonych
Firma Yamazen zastosowała technologię cloud computing w swoim magazynie w Stanach Zjednoczonych

Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja w logistyce to innowacja technologiczna, która poprawia wydajność łańcucha dostaw. Zaawansowane algorytmy AI wyposażają maszyny, roboty i oprogramowania w umiejętność podejmowania decyzji bez ingerencji człowieka.

Jedną z korzyści, z jakimi wiąże się AI w logistyce, jest możliwość prognozowania trendów konsumpcyjnych. Sztuczna inteligencja wykorzystuje big data, aby poznać intencje zakupowe klientów, a w ten sposób przewidzieć przyszłe trendy w popycie. Dzięki tej funkcji można zapobiec brakowi lub nadmiarowi zapasów w magazynie.

Sztuczna inteligencja w logistyce doskonale sprawdza się także w zakresie wewnętrznego transportu towarów. Roboty mobilne AMR (Autonomous Mobile Robots) przemieszczają się i realizują zadania w sposób autonomiczny, dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. W magazynie firmy Normagrup, hiszpańskiego lidera na rynku oświetlenia awaryjnego i technicznego, wdrożono to innowacyjne rozwiązanie technologiczne. Mecalux wyposażył magazyn w automatyczne systemy pojemnikowe połączone z liniami produkcyjnymi za pomocą inteligentnych, autonomicznych wózków. Kiedy operatorzy kończą montaż zestawu, Easy WMS Mecaluxu przekazuje do systemu kontrolującego roboty AMR polecenie odbioru zestawu i dostarczenie go do odpowiedniej linii produkcyjnej.

Roboty AMR w magazynie firmy Normagrup wykorzystują sztuczną inteligencję do transportu towaru
Roboty AMR w magazynie firmy Normagrup wykorzystują sztuczną inteligencję do transportu towaru

Innowacje w łańcuchu dostaw – teraźniejszość i przyszłość

Według badań amerykańskiej firmy konsultingowej Accenture pt. Supply chain workforce of the future, inteligentne urządzenia oferują wyjątkowe możliwości dla łańcucha dostaw: „Takie technologie jak sztuczna inteligencja, cyfrowy bliźniak, Internet rzeczy (IoT) czy chmura obliczeniowa pozwalają firmom przewidzieć i kontrolować wpływ wszystkich operacji magazynowych. W rezultacie osiągnięto nowy poziom widoczności i szybkości, który znacząco zmienia sposób projektowania, planowania, zaopatrywania, produkcji i świadczenia usług, czy też odzyskiwania lub przetwarzania dóbr”, twierdzą autorzy.

Innowacje w łańcuchu dostaw stały się rzeczywistością i w następnych latach będą zaznaczać swoją obecność poprzez nowe technologie, które, podobnie jak symulacje, chmura obliczeniowa, czy AI, opanują rynek, aby coraz bardziej usprawniać wszystkie procesy łańcucha dostaw.

Mecalux od wielu lat projektuje innowacyjne rozwiązania technologiczne, aby udoskonalić zarządzanie magazynem, mając na celu podwyższenie wydajności i rentowności instalacji należących do klientów. Jeśli chcesz sprawdzić, jak Easy WMS i pozostałe rozwiązania logistyczne Mecaluxu mogą zoptymalizować Twój łańcuch dostaw, skontaktuj się z nami. Nasi eksperci doradzą Ci w wyborze najlepszego cyfrowego rozwiązania dla Twojego magazynu.