Pick-to-light (PTL): szybszy proces kompletacji i mniejsza liczba błędów

Aby zwiększyć wydajność procesu jeszcze bardziej, stosowane są urządzenia wspomagające, jak np. pick-to-light. Systemy te są zarządzane przez oprogramowanie magazynowe i usprawniają przeprowadzanie kompletacji oraz zmniejszają liczbę popełnianych błędów poprzez wyeliminowanie dokumentacji papierowej.

Przykład systemu pick-to-light w laboratorium farmaceutycznym

Jak działa system pick-to-light?

Z przodu każdego rzędu regału przepływowego umieszcza się wyświetlacz numeryczny z przyciskami. Urządzenia te są sterowane przez system zarządzania magazynem (WMS). Oprogramowanie włącza wyświetlacz, sygnalizując operatorowi rząd, z którego należy pobrać towar, i wskazuje na ekranie, ile jednostek danego produktu należy wyjąć.

Następnie operator skanuje kod kreskowy pojemnika, pudełka lub półki wózka kompletacyjnego i odkłada pobrane produkty. Gdy zakończy wyjmowanie odpowiednich jednostek, musi nacisnąć przycisk potwierdzenia wykonanej operacji, aby poinformować system WMS, po czym gaśnie podświetlenie. Po przyjęciu nowego zlecenia kompletacyjnego pozycje, z których należy wyjąć produkt, podświetlają się automatycznie.

Urządzenia pick-to-light są wielofunkcyjne i mogą być wykorzystywane:

 • do przygotowywania kilku zamówień przez jednego lub kilku magazynierów jednocześnie (możliwe jest przypisanie różnych kolorów do poszczególnych użytkowników). Potencjał systemu wykorzystywany jest lepiej przy większych zasobach ludzkich.
 • w kompletacji strefowej, w której do każdego operatora jest przypisany konkretny sektor w celu ograniczenia przemieszczania personelu i zmniejszenia liczby urządzeń.
 • w połączeniu z systemami automatycznymi, takimi jak układnice miniload czy przenośniki rolkowe, które usprawniają transport pojemników.
 • jako uzupełnienie kompletacji metodą pick-to-cart – operatorzy odkładają jednostki asortymentowe na wózkach do kompletacji, które wyposażone są w podświetlane panele.

 

Schemat systemu pick-to-light

Różnice między pick-to-light a put-to-light

Zarówno pick-to-light, jak i put-to-light są koordynowanymi przez oprogramowanie magazynowe systemami kompletacji, których działanie opiera się na zastosowaniu podświetlanych paneli. Wdrożenie danej metody zależy zatem od odpowiedniej konfiguracji urządzeń fizycznych. Jednak systemy te różnią się procedurą operacyjną:

- System pick-to-light:

Kontrolka świetlna wskazuje produkt oraz liczbę jednostek asortymentowych do pobrania z regału. Po pobraniu i odłożeniu towaru do odpowiedniego pudełka sygnał świetlny gaśnie. Paczka odkładana jest na przenośnik pojemnikowy, znajdujący się w głównym korytarzu lub w dolnej części regałów półkowych.

Przykładem magazynu, w którym został wdrożony system pick-to-light, zaprojektowany przez Mecalux, jest AS Healthcare (Arvato Bertelsmman).

 

- System put-to-light:

Na panelu wyświetlana jest liczba jednostek asortymentowych, które należy umieścić w poszczególnych pojemnikach lub na półkach regału kompletacyjnego. Put-to-light usprawnia ostatni etap przygotowywania zamówień, czyli sortowanie.

Towar pobrany z regałów magazynowych transportowany jest do strefy segregacji, w której produkty są rozmieszczane zgodnie z informacjami wyświetlanymi na panelach. Zakończenie operacji sygnalizowane jest poprzez wciśnięcie przycisku.

System ten sprawdza się także na etapie uzupełniania zapasów. Put-to-light również może pełnić funkcję systemu wspierającego kompletację w rozwiązaniach automatycznych. W takim przypadku układnica miniload i przenośnik są odpowiedzialne za dostarczanie pojemnika do strefy kompletacji, gdzie operator segreguje pobrane jednostki asortymentowe według zamówień na paczki, które następnie są wysyłane. Taki model kompletacji został wprowadzony w wyposażonym przez Mecalux magazynie Groupe Rand we Francji.

 

Kiedy należy zastosować kompletację wspomaganą przez system podświetlania?

Urządzenia świetlne są przeznaczone do magazynów:

 • charakteryzujących się dużym natężeniem kompletacji skoncentrowanej na ograniczonej przestrzeni, aby zmniejszyć koszty związane z wyposażeniem instalacji.
 • w których składowane są towary charakteryzujące się średnim i wysokim tempem rotacji oraz wymagające bardzo szybkiej wysyłki zamówień.
 • w których składowane są małe i łatwe w obsłudze ręcznej produkty – umieszczane zazwyczaj w pojemnikach.
 • w których wdrożono system magazynowy, ponieważ oprogramowanie zarządza pracą wyświetlaczy oraz kontroluje zapasy i aktualizuje bazę danych w czasie rzeczywistym.

Zalety kompletacji wspomaganej przez system podświetlania

Korzyści związane z wdrożeniem systemu podświetlania są następujące:

 • Usprawnienie realizacji operacji magazynowych – zwiększenie wydajności w wyniku optymalizacji ruchów i wyeliminowania konieczności pracy z dokumentacją papierową.
 • Zmniejszenie liczby błędów popełnianych podczas przygotowywania zamówień – natychmiastowa weryfikacja pozwala uzyskać wartość wskaźnika prawidłowo zrealizowanych zamówień na poziomie 99,5%.
 • Szybki proces wdrożenia operatorów do pracy – brak konieczności przeprowadzania specjalistycznych i długotrwałych szkoleń z zakresu obsługi systemu.
 • Aktualizacja informacji o zapasach w czasie rzeczywistym – automatyczna komunikacja z systemem WMS i rejestracja zmian w bazie danych.
 • Możliwość personalizacji systemu – wysoki stopień zaawansowania technologicznego zapewnia coraz więcej możliwości w zakresie projektowania urządzeń i rodzaju wyświetlanych komunikatów.

 

 

Kompletacja wspomagana przez system podświetlania a inne technologie

Pick-to-light jest, obok kompletacji głosowej (pick-by-voice), jednym z najbardziej uznanych półautomatycznych systemów kompletacji. Mimo że różnią się od siebie pod względem działania i stosowanego sprzętu, zarówno kompletacja głosowa, jak i pick-to-light mają na celu poprawę wydajności procesu i zredukowanie liczby błędów. Stanowią one kolejne ogniwo w rozwoju technologii kompletacji za pomocą częstotliwości radiowej, w której dokumentację papierową zastąpiono terminalem z wyświetlaczem i czytnikiem kodów kreskowych.

Jednak, aby wybrać odpowiednią metodę, zawsze warto wziąć pod uwagę warunki, w których będzie ona wdrażana, takie jak specyfikacja magazynu czy właściwości przepływu towaru.

Szczegółowe porównanie obu metod wygląda następująco:

  Kompletacja wspomagana przez system podświetlania Kompletacja głosowa
Wolumen asortymentu

 

System przeznaczony do magazynów wyposażonych w regały półkowe, na których składowanych jest wiele pozycji towarowych (SKU).

 

Rozwiązanie dedykowane do magazynów o dużej powierzchni i wysokim poziomie zapasów, ponieważ umożliwia pracę większej liczby operatorów.
Elastyczność

 

Z uwagi na konieczność instalacji urządzeń na regałach system nie nadaje się do obiektów, w których strefy kompletacyjne podlegają częstym reorganizacjom.

 

Pozwala na wprowadzanie zmian w zakresie miejsc składowania i ponownego rozplanowania stref kompletacyjnych, ponieważ magazynierzy posługują się urządzeniami mobilnymi.
Koszty wdrożenia rozwiązania
Są proporcjonalne do rozmiaru strefy przeznaczonej do wyposażenia w elementy systemu.

Są proporcjonalne do liczby operatorów korzystających z zestawu słuchawkowego.
Wydajność
Umożliwia osiągnięcie wskaźnika co najmniej 350 linii przygotowania zamówień na godzinę, ponieważ przy pomocy sygnalizacji świetlnej operator ma możliwość zaplanowania ścieżki kompletacyjnej.
Zasadniczo niższa niż 300 linii przygotowania zamówień na godzinę.
Dokładność kompletacji

 

Osiąga niemalże 100% dokładności dzięki ulepszeniom wprowadzanym w urządzeniach pick-to-light.

 

Zbliża się do 100% dokładności, ponieważ weryfikacja głosowa wspomaga przeprowadzanie procesu kompletacji.

Rozwój technologii

 

Jest to dopracowana technologia, której początki sięgają lat 80.

 

Jest to uznana technologia, znacznie ulepszona poprzez system rozpoznawania głosu i redukowania szumów otoczenia.

 

Regały półkowe z systemem pick-to-light to optymalne rozwiązanie dla magazynów, w których składowanych jest wiele małych jednostek asortymentowych, charakteryzujących się dużą rotacją. System zapewnia możliwość spełnienia dwóch kluczowych wymogów, jakimi są terminowe i bezbłędne przygotowywanie zamówień.

Inne artykuły w tym rozdziale