Regały dłużycowe to często stosowany system składowania w magazynach otwartych

Magazyn otwarty – składowanie towarów na wolnym powietrzu

09 wrz 2020

Magazyn otwarty to typ obiektu składowania, który zakłada składowanie ładunków na całkowicie otwartej przestrzeni. W porównaniu z tradycyjnymi magazynami zamkniętymi inwestycja w tego typu rozwiązanie cechuje się niższymi kosztami początkowymi. Należy jednak pamiętać, że instalacja regałowa, składowane towary oraz urządzenia przeładunkowe będą wystawione na stały kontakt z warunkami atmosferycznymi, co przełoży się na wyższe koszty związane z ich konserwacją.

Zatem przyjrzyjmy się, jakie wyróżniamy rodzaje magazynów, które umożliwiają przechowywanie towarów na wolnym powietrzu, oraz jakie działania należy podjąć, aby składowanie odbywało się w wydajny i bezpieczny sposób.

Magazynowanie „na zewnątrz”

Magazyny do składowania na wolnym powietrzu zostały zaprojektowane z myślą o przechowywaniu towarów o bardzo dużej wytrzymałości i niewrażliwości na warunki zewnętrzne. W zależności od konstrukcji wyróżniamy dwa rodzaje magazynów tego typu:

– Magazyn otwarty

To odgrodzony plac na wolnym powietrzu, na którym przechowywane są materiały odporne na działanie warunków atmosferycznych. Jest to rozwiązanie często stosowane przez firmy budowlane z uwagi na charakterystykę i trwałość wykorzystywanych przez nie ładunków. Popularnym systemem składowania wykorzystywanym w magazynach otwartych są regały wspornikowe.

– Magazyn półotwarty

To typ konstrukcji, która posiada maksymalnie trzy ściany. Rozwiązania tego rodzaju stosuje się do magazynowania towarów odpornych na zmiany temperatury, ale wrażliwych na opady atmosferyczne. W magazynach półotwartych przechowuje się na przykład wyroby ceramiczne, cement lub drewniane deski.

Trzy wskazówki odnośnie do pracy w magazynach otwartych

Organizując pracę w magazynach otwartych, należy pamiętać o trzech kwestiach, które będą mieć istotny wpływ na wydajność i bezpieczeństwo przeprowadzanych operacji: wytrzymałość regałów składowania, oznakowanie obszaru pracy oraz dobór urządzeń przeładunkowych.

1. Ochrona regałów magazynowych przed korozją

Instalacja regałowa stosowana w magazynie otwartym będzie stale wystawiona na działanie czynników zewnętrznych, co w konsekwencji doprowadzi do szybszej korozji jej elementów i trwałego uszkodzenia konstrukcji. Aby temu zapobiec, należy stosować odpowiednie środki ochrony metalowych profili systemów regałowych. Zagadnienie to bliżej omówiliśmy w naszym artykule o rodzajach wykończeń, które zapewniają najlepszą ochronę przed korozją.

Prowadząc magazyn otwarty, należy zadbać o prawidłową ochronę stosowanych regałów
Prowadząc magazyn otwarty, należy zadbać o prawidłową ochronę stosowanych regałów

2. Prawidłowe oznakowanie magazynu

Magazyny otwarte często są lokalizowane obok tradycyjnych magazynów zamkniętych, a pomiędzy obiektami odbywa się duża liczba operacji przeładunkowych. Z tego względu bardzo ważną kwestią jest zapewnienie przejrzystego oznakowania wszystkich obszarów składowania i ciągów komunikacyjnych. Stosowane oznaczenia powinny być wodoodporne i odblaskowe.

Warunki pogodowe nie zawsze będą zapewniać wystarczającą ilość światła naturalnego, które pozwoli na bezpieczne wykonywanie zadań przez pracowników, dlatego magazyn otwarty należy wyposażyć również w system oświetleniowy.

3. Wybór odpowiednich urządzeń przeładunkowych

Jak wcześniej wspominaliśmy, magazyny otwarte są popularnym rozwiązaniem wykorzystywanym do składowania materiałów budowlanych. Specyfika tego typu ładunków wymaga stosowania właściwych urządzeń do ich obsługi. Planując zakup wózków widłowych, należy wziąć pod uwagę ich moc, ponieważ przemieszczane towary będą cechować się bardzo dużą wagą, oraz częstotliwość, z jaką będą odbywać się operacje przeładunkowe.

Do obsługi tego typu produktów zaleca się stosowanie wózków wyposażonych w silniki spalinowe oraz napęd na cztery koła. Taka konfiguracja zapewni moc urządzenia wystarczającą do efektywnej pracy oraz stabilność i amortyzację potrzebną do manipulacji ciężkimi materiałami budowlanymi. Używane w tradycyjnych magazynach wózki o napędzie elektrycznym mogą okazać się niewystarczające do obsługi masywnych ładunków, a dodatkowo ładowanie ich akumulatorów musi odbywać się w pomieszczeniu osłoniętym od opadów atmosferycznych.

Jeśli szukasz systemów składowania, w które mógłbyś wyposażyć swój magazyn otwarty, skontaktuj się z nami. Nasi eksperci zaproponują najlepsze rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.