Operator magazynowy w trakcie procesu kompletacji

Realizacja zamówień: metody kompletacji

17 mar 2020

Pod pojęciem realizacji zamówień rozumiemy cały proces czynności, który rozpoczyna się od momentu złożenia zamówienia przez klienta po moment wysyłki i odebrania produktu

W magazynie realizację zamówienia, w uproszczeniu, można rozbić na następujące etap: otrzymanie zamówienia, jego przetworzenie, skompletowanie i wysyłka do klienta. Im szybciej zostanie ono przygotowane tym bardziej sprawny (z perspektywy klienta) i wydajny (z ekonomicznego i operacyjnego punktu widzenia przedsiębiorstwa) jest poziom oferowanej usługi.

Czas przeznaczony na realizację zamówienia jest silnie powiązany ze sposobem kompletacji, który jest stosowany w magazynie. Wypracowane w sektorze magazynowym metody kompletacji łączy założenie osiągnięcia jak najwyższej wydajności. W tym artykule przeanalizujemy najczęściej wybierane strategie przygotowywania zamówień przez firmy logistyczne.

Cele kompletacji zamówień

Każda firma poszukuje sposobu na zwiększenie poziomu oferowanych usług, ponieważ ma on istotny wpływ na dochody przedsiębiorstwa oraz jego wizerunek wśród klientów. Stosowane w magazynach metody kompletacji pomagają osiągnąć to założenie, ponieważ wszystkie dążą do osiągnięcia wspólnych celów, którymi są:

 • Redukcja do minimum występowania błędów w trakcie kompletacji.
 • Optymalizacja tras pokonywanych przez operatorów i czasu, który zostaje na to poświęcony.
 • Redukcja liczby i czasu trwania wymaganych zadań.
 • Zapewnienie odpowiedniego balansu w rotacji zapasów, na przykład poprzez dodatkowe wdrożenie metod zarzadzania towarami LIFO lub FIFO.

Metody kompletacji według kryteriów sposobu realizacji

Wykorzystywane w magazynach metody kompletacji można podzielić według następujących kryteriów: w jaki sposób kompletacja jest realizowana przez operatorów, stopień automatyzacji magazynu, oraz jak są składowane zapasy. Każde z nich ma wpływ na ogólną jakość procesu realizacji zamówień.

1. Sposób realizowania kompletacji przez operatorów

Kompletacja zamówień może być przeprowadzana przez operatorów w następujący sposób

 • Kompletacja dyskretna (pojedyncza) – jest to najprostszy i najbardziej powszechna metoda przygotowywania zamówień. Pracownik bezpośrednio kompletuje całe lub część zamówienia. Jest to metoda kompletacji skuteczna w przypadku dużej liczby zamówień na pojedynczą referencję.
 • Kompletacja według asortymentu – produkty są kompletowane z kilku zamówień, a następnie łączone w jedną listę kompletacji.
 • Kompletacja strefowa – polega na podziale powierzchni składowania na mniejsze strefy o wielkości odpowiadającej rotacji produktów. Każda ze stref jest obsługiwana przez innego pracownika.
 • Kompletacja falowa – łączy w sobie zasady kompletacji według asortymentu i kompletacji strefowej. Odbywa się ona w określonych interwałach czasowych
Metoda kompletacji zamówień „towar do człowieka” wykorzystuje systemy automatyczne
Metoda kompletacji zamówień „towar do człowieka” wykorzystuje systemy automatyczne

2. Stopień automatyzacji magazynu

W magazynie proces kompletacji zamówień może być manualny lub wspomagany urządzeniami automatycznymi. Na podstawie tego kryterium wyróżniamy dwa rodzaje pobierania zamówień „towar do człowieka” oraz „człowiek do towaru”. Tym co je różni jest przede wszystkim szybkość przeprowadzania operacji.

 • Towar do człowieka – ta metoda kompletacji jest stosowana w magazynach automatycznych, w których wykorzystanie układnic paletowych, przenośników przemysłowych oraz systemu zarządzania magazynem umożliwia zminimalizowanie występowania błędów do minimum, jednocześnie znacząco przyśpieszając przebieg i wydajność operacji. Opiera się ona na tym, że produkty dostarczane są z magazynu automatycznie do operatora znajdującego się przy stanowisko kompletacyjnym.
 • Człowiek do towaru – jest to metoda kompletacji realizowana w magazynach tradycyjnych. Produkty pobierane są przez operatorów bezpośrednio z regałów, do których muszą się udać. Korzystanie z tej strategii wiąże się z o wiele większym ryzykiem występowania pomyłek. W tym celu firmy coraz częściej decydują się na wspomaganie jej urządzeniami pomocniczymi, na przykład zestawami umożliwiającymi kompletację głosową (voice picking) lub terminale działające w oparciu o częstotliwość radiową

3. Sposób składowania towarów

W magazynach tradycyjnych duży wpływ na czas potrzebny na przygotowywanie zamówień ma wysokość, na jakiej są składowane produkty do kompletacji. Dlatego aby ją efektywnie przeprowadzać, należy przygotować urządzenia, które ją ułatwią, lub odpowiednio przeszkolić do tego personel. Oto przykład, w jaki sposób można realizować zamówienie w zależności od umiejscowienia towaru:

 • Kompletacja zamówień z poziomu posadzki: wózki paletowe ręczne lub samojezdne;
 • Kompletacja zamówień z niskiego poziomu (wysokość operatora): operatorzy magazynowi;
 • Kompletacja zamówień ze średnich poziomów (3,5–4 metry): wózki do kompletacji ze średniego poziomu;
 • Kompletacja zamówień z wysokiego poziomu: wózki widłowe trójstronne.

Inwestycja w efektywność

Wydajność realizacji zamówień zależy w dużej mierze od tego, jak wiele zasobów może przeznaczyć na ten cel firma. Inwestycja w nowe technologie i bardziej efektywne rozwiązania magazynowe będzie mieć istotny wpływ na następujące kwestie:

 • Szybkość kompletacji: inwestycja w rozwiązania automatyczne przyspieszy operacje kompletacji, zwiększy ich efektywność i pozwoli uzyskać szybszy ROI.
 • Dokładność kompletacji: mniejsza liczba pomyłek, niższe prawdopodobieństwo uszkodzenia produktów oraz większe bezpieczeństwo pracowników.
 • Liczba obsłużonych zamówień: szybsza kompletacja większa liczba zamówień, które firma będzie w stanie wydać z magazynu. To wyższa rentowność oraz większe zadowolenie klientów z otrzymanej usługi.
 • Przestrzeń magazynowa: ceny powierzchni magazynowych są wysokie. W takim przypadku koszt automatyzacji magazynu i inwestycji w nowe technologie może okazać się niższy niż zakup działki przeznaczonej pod nowy obiekt.

Skrócenie czasu potrzebnego na realizację zamówień jest celem każdej firmy obsługującej procesy logistyczne. Kwestia ta jest szczególnie istotna dla przedsiębiorstw działających w branży e-commerce, gdzie termin dostawy produktu do klienta stanowi jeden z głównych powodów, dla których decyduje się on dokonać zakupu w danym miejscu. Jeśli chcesz, aby Twoja firma budowała pozytywny wizerunek marki oraz zwiększała swoją rentowność, upewnij się, że realizowana przez nią strategia kompletacji jest optymalna. Skontaktuj się z nami i skorzystaj z pomocy naszych ekspertów. Dostarczymy Ci rozwiązanie dopasowane do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa rozwiązanie