Rodzaje kompletacji: człowiek do towaru, towar do człowieka i system mieszany

W tej części zaprezentowane zostaną rodzaje kompletacji stosowane do mniejszych jednostek, takich jak pojedyncze pojemniki i produkty luzem (wyciągane z pojemników).

Obsługa tego rodzaju jednostek zawsze wiąże się z potrzebą ułatwienia operacji kompletacji, więc na ogół są one przeznaczone do przygotowania zamówień. Operacja kompletacji ma największy wpływ na koszt danego produktu.

Biorąc pod uwagę jej znaczenie ekonomiczne, podczas projektowania procesu kompletacji należy najpierw przeanalizować ruch towaru w obiekcie konieczny do wykonania pracy związanej z wybraniem i wyciągnięciem jednostek. Następnie należy wybrać jedno z trzech poniższych rozwiązań.

 

Rózne rodzaje kompletacji zastosowane w magazynie

W magazynie możliwe jest zastosowane różnych systemów przygotowywania zamówień lub kompletacji zależnie od wymagań danego produktu.

 
1. Regał półkowy do lekkich ładunków.
2. Regał półkowy do lekkich ładunków z pomostami.
3. Regał półkowy do lekkich ładunków na ruchomych podstawach.
4. Regały obsługiwane przez wózek do kompletacji zamówień nad pojemnikami luzem.
5. Regały obsługiwane przez wózek do kompletacji zamówień z palet.
6. Regały paletowe obsługiwane przez trójstronne wózki systemowe typu combi.
7. Regały półkowe przepływowe.
8. Regały półkowe przepływowe z systemem pick to light.
9. Magazyn automatyczny obsługiwany przez układnicę typu miniload.
 

Pierwsza metoda nazywana jest „człowiek do towaru“, zgodnie z którą operator wykonujący kompletację musi przemieścić się w magazynie do miejsca lokalizacji każdej z jednostek.

Druga metoda nazywana jest „towar do człowieka“. Zgodnie z tą zasadą operator nie opuszcza stanowiska kompletacji. Urządzenie przenosi towar do tego miejsca i umieszcza go w zasięgu ręki.

Trzecie rozwiązanie to system mieszany. W jednym magazynie możliwe jest zastosowanie systemów magazynowych działających według różnych zasad wybranych dla danego typu produktu. Na zamieszczonej grafice przedstawiono różne sposoby kompletacji. Wszystkie te sposoby mogą być stosowane w jednym magazynie.

Do wskazanych systemów można dodać inne, takie jak magazyny pionowe i poziome magazyny karuzelowe, które przedstawiono poniżej.

 

Magazyn pionowy

Magazyn pionowy.

Poziomy magazyn karuzelowy

Poziomy magazyn karuzelowy. 

 

Inne artykuły w tym rozdziale