Magazyny typu micro-fulfillment to idealne rozwiązanie umożliwiające firmom z sektora sprzedaży detalicznej dostarczanie zamówień kupowanych online

Micro-fulfillment – mikrocentra logistyczne w miastach

20 maj 2021

Tempo, w jakim firmy zajmujące się handlem detalicznym dostosowują swoją działalność do sprzedaży przez internet, zmusza je również do przeorganizowania całego łańcucha dostaw, począwszy od adaptacji magazynu, w celu zastosowania strategii omnichannel. W tym kontekście powstała koncepcja micro-fulfillment, czyli wykorzystywanie niedużych centr logistycznych zlokalizowanych na obszarach miejskich w celu przybliżenia produktu do klienta.

Decentralizacja logistyki ma na celu udostępnienie mniejszych, lecz sprawniejszych operacyjnie i bardziej pojemnych magazynów z myślą o obsłudze bardziej złożonych zamówień. Głównym założeniem magazynów typu micro-fulfillment jest zmniejszenie odległości do klientów, przyspieszenie dostawy zamówień i ograniczenie kosztów logistycznych

W niniejszym artykule przeanalizujemy rozwiązanie micro-fulfillment oraz przedstawimy cechy takich magazynów, ich zalety dla sektora logistyki i znaczenie automatyzacji dla sprawnego i bezbłędnego przygotowywania zamówień. 

Czym jest „micro-fulfillment”?

Strategia logistyczna micro-fulfillment ma na celu przybliżenie produktów do konsumentów, a dzięki temu przyspieszenie dostawy zamówień składanych online. Z tego względu jest coraz chętniej wdrażana w firmach z sektora e-commerce.

Magazyny typu micro-fulfillment czy też mikrocentra logistyczne charakteryzują się niewielkimi rozmiarami, lokalizacją w pobliżu większych miast i wykorzystywaniem automatycznych systemów magazynowych. Są to niewielkie centra miejskie zdolne do przygotowywania dużej liczby zamówień składających się z kilku pozycji asortymentowych, czyli standardowych zamówień internetowych.  

Jak powstała koncepcja micro-fulfillment? Dynamiczny wzrost sektora e-commerce doprowadził do zmiany nawyków konsumenckich. Oprócz większej złożoności zamówień użytkownicy oczekują coraz szybszych dostaw.

Nie wystarczy już dostarczenie produktu w dwa lub trzy dni po dokonaniu zakupu – produkt ma dotrzeć do odbiorcy na drugi dzień lub nawet w dniu finalizacji transakcji. Osiągnięcie satysfakcji i lojalności klienta jest coraz trudniejsze i zależy od efektywności procesów logistycznych.

 

Kompletacja zamówień dokonanych online stanowi główną operację prowadzoną w magazynach typu micro-fulfillment
Kompletacja zamówień dokonanych online stanowi główną operację prowadzoną w magazynach typu micro-fulfillment

Magazyny „micro-fulfillment”

Najważniejszą cechą magazynów typu micro-fulfillment jest ich lokalizacja, koncepcja ściśle związana z nieruchomościami logistycznymi. W celu skrócenia czasu dostawy zamówień zaleca się przybliżenie magazynów do odbiorców, którzy w większości zamieszkują duże miasta. Magazyn powinien zatem znajdować się w pobliżu obszaru miejskiego, aby ostatni etap dostawy (tzw. ostatnia mila), jeden z najistotniejszych aspektów logistyki sektora e-commerce, przebiegał w możliwie najsprawniejszy sposób. 

Prostym sposobem zapewnienia mikrocentrum w mieście jest przekształcenie przestrzeni w lokalach handlowych (np. magazynu w hipermarkecie). Bez zmian, a przede wszystkim redukcji zapasów własnych sklepu optymalizujemy dostępną przestrzeń, aby zapewnić możliwość przygotowywania zamówień znacznie bliżej klienta. 

Kolejną cechą jest obecność automatyzacji, czy to w zakresie prac związanych z obsługą magazynu, czy też pod względem zarządzania zamówieniami. Stosowanie nowoczesnej technologii w magazynach umożliwia dynamizację prowadzonych operacji, poprawę zarządzania zapasami, ograniczenie błędów i eliminację dodatkowych kosztów logistycznych.

Najczęściej wdrażane rozwiązania w zakresie automatyzacji obiektów typu micro-fulfillment obejmują układnice pojemnikowe (miniload), antresole kompletacyjne wyposażane w systemy przenośnikowe lub tzw. dark warehouses (w pełni automatyczne magazyny pozbawione oświetlenia) oraz system zarządzania magazynem (WMS) celem osiągnięcia wysokiej wydajności. 

Zalety i wady rozwiązania „micro-fulfillment”

Logistyka micro-fulfillment zapewnia szereg korzyści firmom specjalizującym się w handlu elektronicznym korzystającym z wielu kanałów dystrybucji towarów. Pośród największych zalet warto wymienić następujące: 

  • Szybkość dostawy zamówień – odległość między magazynem a klientem jest bezpośrednio proporcjonalna do czasu dostawy zamówień. Mikrocentrum logistyczne gwarantuje znaczne skrócenie czasu realizacji na etapie ostatniej mili.
  • Optymalizacja strategii omnikanałowej – decentralizacja logistyki pozwala na przygotowywanie bardziej złożonych zamówień, w których każdy produkt może zostać dostarczony lub zwrócony za pośrednictwem różnych kanałów dystrybucyjnych (sklep stacjonarny, miejsce zamieszkania, wyznaczone miejsce odbioru itp.).
  • Ograniczenie określonych kosztów logistycznych – bliskość do odbiorcy umożliwia zmniejszenie kosztów transportu. Ponadto micro-fulfillment optymalizuje również wykorzystanie dostępnej przestrzeni. 

Nowa tendencja pociąga za sobą także kilka niedogodności, które należy wziąć pod uwagę w działalności detalicznej: 

  • Ograniczone zdolności magazynowe – pomimo faktycznej optymalizacji dostępnej przestrzeni centra miejskie zwykle nie posiadają zbyt dużej powierzchni magazynowej. 
  • Niewielka liczba artykułów na pozycję asortymentową – jako że w sektorze e-commerce sprzedaje się niewielką liczbę sztuk danego artykułu, obsługując przy tym niezwykle różnorodny wachlarz produktów, możliwości optymalizacji przestrzeni są mniejsze niż w przypadku składowania jednolitego towaru. 
  • Ograniczone zdolności w zakresie przygotowywania zamówień – gdy mikromagazyn znajduje się na terenie sklepu, złożony charakter łączenia zamówień składanych online bez wpływu na stan zapasów zgromadzonych w sklepie uniemożliwia przygotowywanie tak wielu zamówień, jak jest to możliwe w dużych centrach dystrybucyjnych. 

Integralne rozwiązanie – automatyczne zarządzanie procesami

Rozwiązanie micro-fulfillment wymaga użycia najbardziej zaawansowanych technologii, dostosowanych do jego rozmiarów i potrzeb, aby zagwarantować sprawne funkcjonowanie, sprostać wyzwaniom sektora e-commerce i zapewnić logistykę dostosowaną do strategii omnikanałowej.

W związku z tym, o ile pozwalają na to rozmiary posiadanego mikrocentrum logistycznego, dobrym rozwiązaniem jest wdrożenie automatycznego magazynu pojemnikowego, który zmaksymalizuje wydajność przestrzeni dzięki użyciu układnicy miniload. System funkcjonuje na zasadzie „produkt do operatora”, a zatem towar jest pobierany z regału i dostarczany na stanowiska kompletacji w sposób całkowicie zautomatyzowany. 

Jednocześnie system zarządzania magazynem (np. Easy WMS firmy Mecalux) monitoruje wszystkie prowadzone procesy, zapewniając większą wydajność zarówno magazynowania towarów, jak i przygotowywania zamówień. Ograniczenie kosztów logistycznych oraz błędów umożliwia szybki zwrot z inwestycji (ROI)

Easy WMS posiada szereg modułów usprawniających zarządzanie magazynem typu micro-fulfillment

  • Store Fulfillment – kontrola stanu asortymentu w magazynie i sklepie stacjonarnym w czasie rzeczywistym. Dzięki możliwości adaptacji do różnych rodzajów sklepów Store Fulfillment zapobiega brakom zapasów i synchronizuje czynności prowadzone w magazynie i sklepie stacjonarnym (przygotowywanie zamówień, uzupełnianie towaru, zwroty itd.). 
  • System zarządzania magazynem dla e-commerce – gwarantuje skalowalność działalności e-commerce, a zarazem optymalizuje i ogranicza koszty związane ze strategią omnikanałową. Moduł ten upraszcza przepływy pracy, skraca czas kompletacji i eliminuje błędy na etapie przygotowywania zamówień.
  • Multi Carrier Shipping Software – obejmuje zaawansowane funkcje umożliwiające zarządzanie operacjami pakowania i etykietowania, a także zapewnia bezpośrednią łączność z głównymi firmami transportowymi.

 

Automatyczny magazyn pojemnikowy dynamizuje operacje magazynów typu micro-fulfillment
Automatyczny magazyn pojemnikowy dynamizuje operacje magazynów typu micro-fulfillment

Magazyny detaliczne dziś i jutro

Obecnie wdrażanie innowacji jest niezbędne dla zapewnienia konkurencyjności na rynku. Zaniechanie unowocześniania procesów stwarza ryzyko niedostosowania się do oczekiwań konsumentów i utraty ich lojalności.

Rozwiązanie micro-fulfillment jest idealne dla firm zajmujących się sprzedażą detaliczną. Ułatwia im pozytywne wyróżnienie się na tle konkurencji oraz umożliwia rozwiązanie problemów logistycznych związanych z realizacją strategii omnikanałowej i zmianami zwyczajów zakupowych klientów.

Mecalux oferuje szeroki wybór systemów magazynowych, które mogą zostać dostosowane do dowolnej przestrzeni, niezależnie od stopnia złożoności. Oprogramowanie magazynowe Easy WMS wraz z dodatkowymi modułami rozszerzającymi jego funkcjonalności umożliwia łatwe usprawnienie łańcucha dostaw w każdej firmie. 

Skontaktuj się z nami, jeżeli potrzebujesz profesjonalnego doradztwa w celu zaprojektowania, montażu lub modernizacji swojego magazynu.