Przenośniki pochyłe łączą punkty znajdujące się na różnych poziomach w magazynie

Przenośniki pochyłe – system transportu dostosowany do magazynu

23 sie 2022

Przenośniki pochyłe są idealnym środkiem transportu towarów w magazynach lub centrach produkcyjnych składających się z kilku poziomów, kondygnacji lub stref roboczych.

Ten automatyczny system umożliwia połączenie dwóch linii przenośników znajdujących się na różnych poziomach magazynu, dzięki czemu skraca się czas transportu ładunków po wyznaczonych trasach. Instalacja przenośnika pochyłego zagwarantuje ciągły przepływ towarów pomiędzy poziomami oraz zoptymalizuje ścieżki przygotowania zamówień.

Czym są przenośniki pochyłe?

Przenośniki pochyłe stanowią element automatycznego systemu transportu wewnętrznego, który łączy dwie linie przenośników, znajdujące się na różnych poziomach w strefie składowania lub produkcji. To automatyczne rozwiązanie niwelujące różnicę poziomów jest przystosowane do transportowania ładunków różnego typu. Można też ustawić odpowiednie nachylenie przenośnika oraz prędkość działania urządzenia, aby dostosować je do danego magazynu.

Przenośniki pochyłe łączą się z systemami przenośników pojemnikowych, aby zoptymalizować przepływ ładunków w magazynie. Urządzenia te w górnej części są wyposażone w rolki, pasy lub taśmy. Ich zadaniem jest transportowanie ładunków w sposób kontrolowany i ciągły.

Umożliwiają transport towarów między różnymi poziomami magazynu lub centrum produkcyjnego, ograniczając liczbę ruchów w trakcie obsługi ładunków, a przede wszystkim, skracając ścieżki pokonywane przez operatorów i urządzenia transportu bliskiego.

Obieg przenośników można spersonalizować i wyskalować, aby dostosować go do danego rodzaju magazynu. Celem zniwelowania różnicy poziomów można też zastosować windy pojemnikowe – kolejne automatyczne rozwiązanie umożliwiające transport ładunków na różne wysokości.

Przenośniki pochyłe zapewniają ciągły przepływ ładunków
Przenośniki pochyłe zapewniają ciągły przepływ ładunków

Jak działają przenośniki pochyłe?

Przenośniki pochyłe montuje się w liniach przenośników obsługujących znaczne odległości między dwoma punktami w magazynie. Jak sama nazwa wskazuje, ten moduł transportu został zaprojektowany, aby przemieszczać produkty pomiędzy różnymi poziomami – z poziomu posadzki na wyższe kondygnacje lub z wysokich poziomów, np. z podestu, na poziom 0.

Przenośnik pochyły składa się z taśmy transportowej, która przesuwa jednostki ładunkowe w górę lub w dół w zależności od kierunku przepływu ładunków w magazynie. Tego rodzaju urządzenia są zaprojektowane tak, aby maksymalnie chronić towary przed uszkodzeniami w trakcie transportu, m.in. poprzez regulację nachylenia przenośników.

Przenośniki pochyłe nie wymagają obsługi ręcznej, ponieważ zarządza nimi program, który automatyzuje przepływ towarów. Każdy przenośnik dysponuje skrzynkami przyłączeniowymi, służącymi do kontroli działania, mocy oraz emitowanych sygnałów. Są one połączone z szafą sterowniczą oraz z systemem automatycznym, np. z komputerem lub programowalnym sterownikiem logicznym (PLC).

W przypadku wysoko zautomatyzowanych instalacji, w których ruch przenośników musi być skoordynowany z innymi systemami składowania i transportu, należy połączyć system sterujący z nadrzędnym oprogramowaniem, takim jak system zarządzania magazynem (WMS). Koordynuje on wszystkie zautomatyzowane urządzenia w magazynie oraz ścieżki operatorów i urządzeń transportu bliskiego.

Przenośniki pochyłe łączą linie przenośników znajdujące się na różnych poziomach magazynu
Przenośniki pochyłe łączą linie przenośników znajdujące się na różnych poziomach magazynu

Zastosowanie przenośników pochyłych

Przenośniki pochyłe często stosuje się do transportu ładunków między strefą kompletacji a stanowiskami roboczymi zlokalizowanymi na różnych kondygnacjach. Automatyczne taśmy transportowe są idealnym rozwiązaniem do przenoszenia produktów z podestu lub z piętra na parter magazynu lub odwrotnie – z niższych poziomów do stref magazynu położonych wyżej.

Pochyłe przenośniki taśmowe łączą różne strefy magazynu lub innych instalacji logistycznych, takich jak centra dystrybucyjne lub konsolidacyjne. Dzięki ich uniwersalności wdraża się je także w centrach produkcyjnych, gdzie dynamizują transport towarów między liniami montażu i łączą łańcuchy produkcyjne z tymczasowymi strefami składowania.

Konfiguracja tych przenośników zapewnia bezpieczny transport towarów, dzięki czemu można je zastosować w różnych obiektach logistycznych, np. w magazynach chłodniczych.

Przykłady zastosowania przenośników pochyłych

W magazynach wdraża się przenośniki pochyłe, aby zniwelować różnice poziomów w instalacji w sposób bezpieczny i wydajny. Postąpiła tak m.in. firma Algam, która powierzyła Mecaluxowi zautomatyzowanie strefy konsolidacji zamówień za pomocą przenośników pojemnikowych.

„Po zamontowaniu przez Mecalux podestu przeznaczonego do kompletacji potrzebowaliśmy rozwiązania, dzięki któremu operatorzy nie musieliby się przemieszczać, przeprowadzając kompletację, i jednocześnie kończyć i konsolidować zamówień w strefie pakowania”, wyjaśnia Laure Bridault, dyrektor ds. operacji logistycznych w firmie Algam. Linia przenośników pojemnikowych Mecaluxu, która dostosowuje się do różnic poziomów za pomocą przenośników pochyłych, łączy magazyn firmy Algam ze strefą kompletacji w sposób całkowicie automatyczny.

Pośród wielu pomyślnie przeprowadzonych projektów Mecaluxu obejmujących wdrożenie automatycznych przenośników pochyłych wyróżnia się centrum logistyczne firmy C.D.A.L, dystrybutora samochodowych części zamiennych zaopatrującego hurtownie. Na potrzeby tej instalacji Mecalux zaprojektował linię przenośników pojemnikowych, które są dostosowane do przestrzeni magazynu – transportują zamówienia wychodzące ze strefy składowania znajdującej się na górnym piętrze do strefy konsolidacji i wysyłek umiejscowionej w dolnej kondygnacji. Automatyczny system przenośników zapewnia ciągły przepływ towarów między magazynem a strefą konsolidacji, zwiększając wydajność centrum logistycznego.

System przenośników firmy C.D.A.L łączy magazyn ze strefą wysyłek
System przenośników firmy C.D.A.L łączy magazyn ze strefą wysyłek

Przenośniki pochyłe – automatyczne rozwiązanie niwelujące różnice poziomów

Automatyzacja procesów to rzeczywistość, która coraz częściej dotyczy instalacji logistycznych. Przenośniki pochyłe są idealnym rozwiązaniem automatycznym usprawniającym transport między co najmniej dwoma strefami mieszczącymi się na różnych kondygnacjach. Ten system transportu gwarantuje niezakłócony przepływ towarów do strefy składowania, produkcji lub wysyłki towarów. Przenośniki pochyłe to rozwiązanie skalowalne, wszechstronne i możliwe do skonfigurowania.

Firma Mecalux oferuje szeroką gamę rozwiązań technologicznych usprawniających operacje logistyczne. Jeśli chcesz zwiększyć wydajność swojego magazynu, skontaktuj się z nami. Nasi eksperci pomogą Ci wybrać najlepsze rozwiązania dla Twojej firmy.