Magazyn chłodniczy firmy Schaal Chocolatier jest wyposażony w system śluz bezpieczeństwa SAS

Magazyn chłodniczy i automatyzacja – wydajność pracy i oszczędność kosztów

17 kwi 2020

Magazyn chłodniczy (chłodnia lub mroźnia) to typ obiektu składowania, który umożliwia przechowywanie produktów lub surowców nietrwałych w niskich temperaturach. Może to być zarówno samodzielny budynek pełniący taką rolę, jak i specjalnie wyznaczona i zaprojektowana strefa w tradycyjnym magazynie. Magazyny chłodnicze są niezbędnym elementem łańcucha chłodniczego, ponieważ zapewniają zachowanie jakości obsługiwanych produktów przez długi czas.

Główne cele, jakie stawiają sobie przedsiębiorstwa, decydując się na wprowadzenie w swoją gospodarkę magazynową chłodni lub mroźni, to:

  • Maksymalizacja pojemności składowania.
  • Zapewnienie efektywności działania łańcucha chłodniczego na każdym jego etapie.
  • Uzyskanie pełnej kontroli nad przepływem towarów.

Spełnienie tych wymagań wymaga mariażu tradycyjnych rozwiązań magazynowych z nowymi technologiami, automatyzacją i informatyzacją obiektu składowania.

W tym artykule przedstawimy, jak trzy firmy – Iberfresco, Schaal Chocolatier i Dafsa – dzięki podjętej współpracy z Mecaluxem wdrożyły w swoją działalność logistyczną magazyn chłodniczy.

Większa pojemność składowania w magazynach chłodniczych Iberfresco

Gdy zwiększa się zapotrzebowanie na miejsce składowania, czy to w przypadku zmiany funkcjonowania łańcucha logistycznego, czy poprzez poszerzenie oferty produktowej, należy zastosować odpowiednie rozwiązania magazynowe, aby mu sprostać. Największym wyzwaniem, które w takim momencie stoi przed menadżerami ds. logistyki, jest znalezienie balansu między wymaganą pojemnością w magazynie chłodniczym a związanymi z tym kosztami.

Iberfresco, hiszpańska firma zajmująca się pakowaniem mrożonych warzyw, znalazła się w podobnej sytuacji, gdy postanowiła ograniczyć składowanie produktów z kilku magazynów do jednego obiektu. Mecalux przygotował rozwiązanie magazynowe, które umożliwiło składowanie 25 000 ton mrożonek w jednym magazynie chłodniczym o powierzchni 3000 m2. Udało się to osiągnąć dzięki podzieleniu obiektu na dwie chłodnie i zainstalowaniu 22 regałów przesuwnych Movirack.

Regały przesuwne Movirack to system magazynowania akumulacyjnego, który dzięki mobilności regałów poruszających się po zamontowanych w podłożu szynach, pozwala wyeliminować konieczność tworzenia stałych korytarzy roboczych. Operator magazynowy za pomocą specjalnego pilota przesuwa regały na boki, tworząc korytarz w miejscu, do którego chce uzyskać dostęp.

Regały przesuwne Movirack zwiększyły pojemność magazynu chłodniczego firmy Iberfresco
Regały przesuwne Movirack zwiększyły pojemność magazynu chłodniczego firmy Iberfresco

Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu firmie Iberfresco udało się zmaksymalizować wykorzystanie powierzchni magazynowej oraz zwiększyć wydajność łańcucha logistycznego i ograniczyć koszty działalności poprzez skumulowanie składowania produktów w jednym magazynie.

Od produkcji do magazynu z zachowaniem kontrolowanej temperatury – magazyn chłodniczy firmy Schaal Chocolatier

Niespodziewanie większy popyt w połączeniu ze złożonością zarządzania obsługą produktów sezonowych może być wyzwaniem dla wielu firm. Jak się przygotować na taką ewentualność? Odpowiedzią jest idealna kooperacja rozwiązań automatycznych i cyfryzacji realizowanych procesów – szczególnie w tak trudnych warunkach, jak wymóg zapewnienia kontrolowanej temperatury w toku łańcucha chłodniczego.

Z takim problemem musiała się zmierzyć francuska firma Schaal Chocolatier, która zajmuje się produkcją i dystrybucją czekoladek. Specyfika jej działalności charakteryzuje się dużą sezonowością – w czasie świąt Wielkanocy i Bożego Narodzenia popyt na produkty wzrasta o ponad 30%, co przekłada się na zwiększenie liczby wysyłanych palet ze 180 do 240 dziennie. Wraz z ogólnym rozwojem przedsiębiorstwa i potrzebą przeorganizowania łańcucha logistycznego Schaal Chocolatier zwrócił się o pomoc do Mecaluxu.

Zaproponowane rozwiązanie skupiło się na zastosowaniu najnowszych technologii: budowie w pełni automatycznego magazynu chłodniczego, w którym zostały wydzielone sektory o różnej temperaturze otoczenia w zależności od typu składowanych ładunków – surowców, półproduktów lub produktów gotowych. Plan magazynu został zaprojektowany w taki sposób, aby zachować optymalne funkcjonowanie obiektu w czasie sezonowych szczytów zamówień.

W celu przyśpieszenia obsługi produktów Mecalux wyposażył magazyn chłodniczy w:

  • pętlę przenośników łączącą produkcję z magazynem chłodniczym,
  • wózki wahadłowe dostarczające palety do odpowiednich korytarzy regałowych,
  • układnice paletowe zajmujące się obsługą ładunków na regałach.

Nad prawidłowością funkcjonowania każdego etapu łańcucha chłodniczego czuwa system zarządzania magazynem Easy WMS zaprojektowany przez Mecalux. Program decyduje o tym, gdzie składować dany produkt, w oparciu o jego rotację i wymaganą temperaturę przechowywania – 14ºC lub 5ºC. Dzięki temu firma Schaal Chocolatier posiada pełną kontrolę nad aktualnym stanem zapasów i położeniem wszystkich produktów.

Samonośny magazyn chłodniczy – efektywność firmy Dafsa w składowaniu produktów spożywczych

Magazyn chłodniczy firmy Dafsa, hiszpańskiego producenta produktów spożywczych, jest dowodem na to, jak można składować w jednym obiekcie produkty o najróżniejszych cechach i wymogach dotyczących panującej temperatury otoczenia. Mecalux zbudował automatyczny magazyn samonośny, który został podzielony na dwie strefy składowania – w każdej panuje inna temperatura otoczenia. Dodatkowo obiekt został zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić jego dalszą rozbudowę w przyszłości.

Plan układu magazynu chłodniczego firmy Dafsa
Plan układu magazynu chłodniczego firmy Dafsa

Obsługa ładunków jest całkowicie zautomatyzowana, dzięki czemu wymaga minimalnego udziału operatorów. Pozwala to na spełnienie restrykcyjnych wymagań i regulacji w kwestii jakości i bezpieczeństwa magazynowania produktów spożywczych.

Układnice paletowe transportują towary z regałów zgodnie z zasadą „towar do człowieka”, z kolei roboty antropomorficzne i owijarki wspomagają proces paletyzacji ładunków. Kontrolą i prawidłowością przebiegu wszystkich operacji wykonywanych w tym inteligentnym magazynie chłodniczym zajmuje się system Easy WMS.

Strefa przyjęć i wysyłek została oddzielona od reszty magazynu za pośrednictwem specjalnego systemu śluz bezpieczeństwa SAS (Security Airlock System), którego zadaniem jest zachowanie stałych i określonych temperatur otoczenia panujących na poszczególnych etapach łańcucha chłodniczego.

Odpowiedni projekt i wyposażenie to klucz do uzyskania wydajnego magazynu chłodniczego

Magazyn chłodniczy jest kluczowym elementem łańcucha logistycznego, który zajmuje się obsługą ładunków wymagających niskiej temperatury otoczenia. Jest to przykład złożonej konstrukcji, dlatego należy powierzyć ją najlepszym specjalistom na rynku magazynowym. Firma Mecalux dysponuje ponad 50-letnim doświadczeniem w dostarczaniu zarówno magazynów chłodniczych, jak i innych rozwiązań dotyczących składowania towarów. Jeśli planujesz realizację chłodni i mrożni i chcesz uzyskać szczegółowe informacje na temat tego typu obiektów, skontaktuj się z nami. Nasi eksperci dokładnie przeanalizują Twoje potrzeby i zaproponują najlepsze możliwe rozwiązanie.