Rozmieszczenie produktów na regałach półkowych w magazynie

Jak prawidłowo zaplanować rozmieszczenie produktów w magazynie?

06 gru 2019

Odpowiednie rozmieszczenie produktów w magazynie to zadanie wymagające przeprowadzenia szeregu dokładnych analiz logistycznych. Jest to zagadnienie, które ma szczególny wpływ na optymalne funkcjonowanie obiektu i niesie ze sobą wiele korzyści dla przedsiębiorstwa. Oto przykłady działań, które należy wziąć pod uwagę przy planowaniu efektywnego rozmieszczenia ładunków.

Określ charakterystykę każdego składowanego artykułu

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności związanych z planowaniem rozmieszczenia produktów w magazynie najpierw należy poddać je klasyfikacji. Pomóc w tym może określenie ich charakterystyki, biorąc pod uwagę następujące cechy:

  • Typ: Czy składowane produkty są gazami, cieczami czy ciałami stałymi?
  • Sposób składowania: W jaki sposób produkty będą składowane – z wykorzystaniem palet, beczek, bezpośrednio na regałach lub w szafkach?
  • Cechy fizyczne: Czy składowane produkty są duże czy małe, ciężkie, czy może mają niestandardowe wymiary?
  • Warunki składowania: Czy produkty są szczególnie wrażliwe na temperaturę, wilgoć, światło lub wstrząsy?

Identyfikacja powyższych cech pomoże Ci zaplanować rozmieszczenie artykułów w magazynie w najbardziej optymalny sposób. Innego rozwiązania magazynowego będą wymagać ciężkie produkty w postaci ciekłej niż towary wrażliwe na warunki zewnętrzne, dlatego odpowiednie sklasyfikowanie magazynowanego asortymentu ma niebagatelne znaczenie dla odpowiedniej organizacji procesu składowania.

Wybierz system składowania

Po określeniu najważniejszych cech produktów, które będą składowane w magazynie, można przejść do następnego kroku, czyli wyboru systemu magazynowania.

Przed podjęciem decyzji należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

  • Rotacja referencji: jaka jest rotacja magazynowanych artykułów? Jeśli jest niska warto na przykład rozważyć instalację akumulacyjnych systemów składowania.
  • Termin przydatności: stosowanie paletowych regałów przepływowych to popularne i skuteczne rozwiązanie wśród firm magazynujących produkty o określonym terminie przydatności.
  • Rodzaj magazynu: towar jest składowany w chłodni, magazynie tradycyjnym, a może w obiekcie, w którym ruch przepływ ładunków jest bardzo wysoki?
  • Twoje cele: w zależności od założonych celów, jakie chcesz uzyskać, możesz rozważyć automatyzację magazynu.

Należy także pamiętać, aby wybrany system składowania był wykonany z wysokiej jakości materiałów. Umożliwi to dłuższe użytkowanie instalacji, co zapewni wyższy zwrot z inwestycji, a także zwiększy bezpieczeństwo pracownikom magazynu.

Produkty składowane na regałach
Produkty składowane na regałach

Oznacz swój magazyn: regały, pojemniki, przejścia itd.

Kolejną kwestią, która pozwoli zaplanować optymalne rozmieszczenie produktów w magazynie, jest dokładne oznaczenie wszelkich elementów i obszarów w nim się znajdujących. Tabliczki, numery referencyjne, oznakowanie poszczególnych stref składowania – wszystko to umożliwi pełną identyfikację zarówno składowanego asortymentu, jak i całego wyposażenia magazynu oraz usprawni przepływy ładunków i zwiększy wydajność pracy obiektu.

Przeprowadzaj okresowe przeglądy magazynu

Zawczasu zaplanuj przeglądy regałów magazynowych. Okresowo przeprowadzane kontrole stanu technicznego regałów pozwolą Ci zachować bezpieczeństwo instalacji magazynowej i obsługujących jej pracowników. Dzięki temu zminimalizujesz ryzyko wystąpienia awarii, przerw w pracy i możliwości uszkodzenia składowanych produktów.

Regularnie kontroluj wydajność procesów magazynowych

Planowanie układu magazynu, rozmieszczenia towaru i odbywających się w nim prac to niekończący się proces. Dlatego istotną kwestią jest stałe monitorowanie wydajności funkcjonowania obiektu. Pozwala to na bieżąco identyfikować obszary wymagające korekty. Podejmując się ponownej analizy planu magazynu, należy pamiętać o tym, że ewentualne poprawki mogą wymagać całkowitego przemodelowania obecnego układu w budynku.

Nieodpowiednio zaplanowane rozmieszczenie produktów w magazynie prowadzi do zmniejszenia efektywności magazynu. Skutkiem takiego stanu będzie większa ilość czasu potrzebna na obsługę ładunków, mniejsze bezpieczeństwo zarówno magazynu, jak i znajdujących się w nim pracowników oraz większe prawdopodobieństwo narażenia składowanego ładunku na uszkodzenia. W ostateczności doprowadzi to do niezadowolenia klienta z jakości oferowanych usług, a co za tym idzie, narazi firmę na straty finansowe i wizerunkowe. Dlatego kwestię tę należy traktować priorytetowo i zadbać o to, aby logistyka składowania towarów w Twoim magazynie stała na najwyższym poziomie.