Skład celny to ważne udogodnienie w przypadku importu towarów spoza obszaru celnego Unii Europejskiej

Skład celny – obiekt ułatwiający handel międzynarodowy

11 styczeń 2022

Skład celny to magazyn, w którym firmy mogą przechowywać towary importowane spoza obszaru celnego Unii Europejskiej bez uiszczania cła i innych podatków, dopóki nie zostanie określone docelowe miejsce ich przeznaczenia.

Z niniejszego artykułu dowiesz się, czym są składy celne i jakie są ich zalety.

Czym jest skład celny

Skład celny to magazyn przeznaczony do przechowywania pod nadzorem służb celnych towarów przywiezionych z krajów spoza Unii Europejskiej. Dopóki produkty przebywają w składzie, właściciel nie musi uiszczać za nie cła ani innych opłat, gdyż obowiązek ten powstaje dopiero z chwilą przewozu w miejsce docelowe.

Importerzy wolno rotujących i drogich artykułów o nieograniczonym terminie ważności chętnie korzystają ze składów celnych, ponieważ mogą dzięki temu odroczyć termin płatności cła do momentu sprzedaży danego asortymentu.

Podobnie działają międzynarodowe spółki handlowe, które chcą utrzymać odpowiedni zapas towarów na terytorium danego państwa, aby następnie móc je wyeksportować do pozostałych (lub wprowadzić do obrotu na terenie kraju, w którym znajduje się dany skład celny). Przykładem może być spółka, która artykuły importowane ze Stanów Zjednoczonych przechowuje w portugalskim porcie zanim ostatecznie trafią do innych państw europejskich.

Zalety korzystania ze składów celnych

Skład celny zdecydowanie ułatwia prowadzenie handlu międzynarodowego. Jedną z największych zalet jest brak konieczności uiszczania opłat celnych, dopóki towar nie opuści magazynu. Obowiązek ten powstaje dopiero w momencie sprzedaży.

Dodatkową zaletę stanowi fakt, że zgodnie z prawem towary mogą być przechowywane przez nieograniczony czas (oczywiście z wyjątkiem produktów z określonym terminem ważności). Warto wiedzieć, że właściciel artykułów ma do nich dostęp w trakcie składowania pod dozorem celnym. Za zgodą służb można uzyskać dostęp do ładunków celem przeprowadzenia określonych czynności, np. uporządkowania lub przeniesienia do innego składu celnego.

Istnieje też możliwość wycofania ze składu określonej części magazynowanych towarów. Dzięki temu sprowadzone produkty można sprzedawać stopniowo, w miarę otrzymywania kolejnych zamówień od klientów. Należne opłaty uiszczane są w momencie wycofania artykułów z magazynu, proporcjonalnie do ich liczby.

Co więcej, korzystanie ze składów celnych pozwala usprawnić dostawy. Zamiast wysyłać zamówione przez klienta produkty z kraju pochodzenia, można je nadać bezpośrednio ze składu, o ile są na stanie. W ten sposób terminy dostaw ulegają znacznemu skróceniu.

Towary w składzie celnym mogą być przechowywane przez nieograniczony czas
Towary w składzie celnym mogą być przechowywane przez nieograniczony czas

Rodzaje składów celnych

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje składów celnych:

  • Prywatne – przeznaczone do wyłącznego użytku upoważnionej osoby lub firmy. Można w nich składować tylko towary związane z własną działalnością.
  • Publiczne – zarządzane przez podmiot prywatny lub organ publiczny, ale przeznaczone do użytku przez dowolne przedsiębiorstwo. W przypadku składów publicznych odpowiedzialność, o której mowa w odpowiednich przepisach unijnego kodeksu celnego, może spoczywać na organie prowadzącym skład, na właścicielu towarów lub na służbach celnych.

Niezależnie od rodzaju, funkcja składu celnego pozostaje zawsze ta sama – przechowywanie produktów przez nieograniczony czas do momentu określenia ostatecznego odbiorcy.

Różnica między składem celnym a składem podatkowym

W żadnym wypadku nie należy mylić składów celnych z podatkowymi. Choć obydwa obiekty służą do przechowywania artykułów sprowadzonych z zagranicy z możliwością odroczenia płatności cła i innych podatków, to maksymalny czas przechowywania towarów w składach podatkowych jest ograniczony do pięciu lat.

Składy podatkowe, zazwyczaj usytuowane w portach, przy granicach państwowych lub na lotniskach, podlegają stałemu dozorowi uprawnionych służb celnych. Z usług tego typu obiektów korzystają najczęściej przedsiębiorstwa importujące napoje alkoholowe, dzięki czemu mogą odroczyć płatność podatków za towar do momentu jego sprzedaży.

Dobrym przykładem składu podatkowego jest magazyn firmy Luís Simões w Guadalajarze (Hiszpania) wyposażony w systemy składowania marki Mecalux. Luís Simões to wiodący operator logistyczny, który oferuje rozwiązania w zakresie transportu, magazynowania i kompletacji zamówień. Dysponuje centrum logistycznym z dwiema halami oraz dwoma składami podatkowymi do użytku firm zajmujących się obrotem napojami.

Operator logistyczny Luís Simões posiada dwa składy podatkowe dla firm handlujących napojami, wyposażone w regały Mecaluxu
Operator logistyczny Luís Simões posiada dwa składy podatkowe dla firm handlujących napojami, wyposażone w regały Mecaluxu

Rozwiązania magazynowe dla składów celnych

Jak już wspomnieliśmy, w składach celnych przez dłuższy czas przechowuje się rozmaite towary należące do wielu różnych klientów. Obiekty tego typu wymagają zatem odpowiedniej organizacji.

Przede wszystkim powinny być wyposażone w systemy magazynowe umożliwiające sprawne zarządzanie różnorodnym asortymentem przechowywanym w pudełkach, na paletach lub w kontenerach. Najefektywniejszym rozwiązaniem są tradycyjne regały paletowe, które doskonale nadają się do składowania wielu rodzajów produktów. Bezpośredni dostęp do ładunków ułatwia ich umieszczanie i pobieranie z regału.

Stosowane systemy magazynowe powinny zapewnić maksymalną pojemność oraz najkorzystniejsze warunki długoterminowego przechowywania artykułów. Najlepszą odpowiedź na te potrzeby stanowi instalacja regałów wjezdnych z system Pallet Shuttle. System wjezdny umożliwia zagęszczenie składowanych ładunków i optymalizację wykorzystania dostępnej przestrzeni, a samojezdny wózek Pallet Shuttle przyspiesza obsługę towarów w regałach.

Warto również zaznaczyć, że w składzie celnym należy zapewnić odpowiednie warunki składowania produktów. Na przykład artykuły wymagające przechowywania w obniżonej temperaturze powinny być magazynowane w chłodni lub komorze mroźniczej.

Z uwagi na konieczność składowania wielu rodzajów produktów, które w dodatku mogą należeć do różnych klientów, niezbędny jest odpowiedni system WMS do zarządzania magazynem zapewniający możliwość ścisłej kontroli zapasów, przyjęć i wydań.

System Pallet Shuttle w składzie celnym pozwala magazynować wiele różnych produktów na ograniczonej przestrzeni
System Pallet Shuttle w składzie celnym pozwala magazynować wiele różnych produktów na ograniczonej przestrzeni

Rozwiązanie na miarę potrzeb handlu międzynarodowego

Skład celny to obiekt umożliwiający firmom z różnych branż składowanie towarów sprowadzonych z zagranicy w oczekiwaniu na dystrybucję w danym państwie lub sprzedaż do innych krajów. Podstawową zaletą korzystania z jego usług jest możliwość odroczenia płatności należnego cła i podatków do chwili wycofania towaru ze składu.

Tego rodzaju obiekty przeznaczone do długoterminowego przechowywania bardzo zróżnicowanego asortymentu muszą stosować odpowiednie rozwiązania zapewniające optymalne warunki magazynowania oraz ułatwiające obsługę towarów i przygotowanie zamówień. Mecalux od wielu lat oferuje profesjonalne wyposażenie dla wszystkich typów magazynów. Skontaktuj się z nami, a doradzimy Ci, jakie systemy magazynowe najlepiej sprawdzą się w Twojej firmie.