Wąskie gardła spowalniają procesy produkcyjne, wydłużają czas oczekiwania i zmniejszają wydajność

Wąskie gardła w logistyce – jak je wyeliminować?

07 maj 2024

Firmy chcące utrzymać konkurencyjną pozycję nie mogą zaniedbywać żadnego aspektu swojego procesu produkcyjnego. Każda jego część, chociaż wydawałaby się zupełnie nieistotna, ma znaczny wpływ na wyniki, tempo produkcji i jakość produktu. Dlatego zaleca się nadzorować jego działanie, aby wykryć i wyeliminować potencjalne wąskie gardła.

Czym są wąskie gardła?

Wąskie gardła powstają w wyniku działań, które spowalniają procesy produkcyjne, wydłużają czas oczekiwania lub zmniejszają wydajność firmy. Przekładają się na spadek efektywności, a często także na wzrost końcowego kosztu produktu.

Wąskie gardła ograniczają możliwości firm i zmniejszają tempo realizacji projektów. Często są powodowane przez przestarzałe systemy lub oprogramowania wykorzystywane w firmie, czy też przez wydajność pracowników. Inne możliwe przyczyny to brak organizacji i planowania, słaba komunikacja wewnętrzna lub problemy z dostawcami.

Te przeszkody wpływają na wyniki, dlatego należy je zidentyfikować i podjąć odpowiednie działania.

Wąskie gardła w firmie – główne przykłady

Wąskie gardła produkcyjne niezależnie od sektora często mają podobne przyczyny, na przykład:

  • Związane z personelem. Przeciążenie pracą na jednym etapie łańcucha produkcyjnego może spowolnić pozostałe.
  • Brak komunikacji z klientami. Brak ustalenia szczegółów w zakresie dostaw może powodować opóźnienia.
  • Manualne lub przestarzałe systemy zarządzania. Błędy w oprogramowaniach zarządzających mogą komplikować realizację zadań.
  • Powielanie pracy.  Należy wyznaczyć osoby odpowiedzialne za realizację danego zadania oraz ich funkcje, aby zapobiec powielaniu pracy.
Zastosowanie oprogramowania zarządzającego minimalizuje wąskie gardła, ponieważ umożliwia monitorowanie przepływu pracy
Zastosowanie oprogramowania zarządzającego minimalizuje wąskie gardła, ponieważ umożliwia monitorowanie przepływu pracy

Jak zapobiegać wąskim gardłom w logistyce?

Istnieją różne metody umożliwiające wykrywanie wąskich gardeł, natomiast mają kilka kroków wspólnych:

Planowanie procesów przedsiębiorstwa

Mapowanie przepływów pracy jest dobrym punktem wyjścia, aby zapobiec potencjalnym wąskim gardłom. W tym celu można użyć systemu zarządzania magazynem (WMS) lub metody Kanban, diagramów Gantta czy list zadań. Narzędzia te umożliwiają wgląd w sposób dystrybuowania zadań oraz punkty, gdzie mogą utknąć. Metoda Kanban polega na wykorzystaniu tabel podzielonych na kolumny, w których można łatwo sprawdzić, które zadania mają status aktywny, w toku, a które zostały zakończone.

Rozwiązania zapobiegające wąskim gardłom

Po wykryciu elementów, które spowalniają pozostałe części łańcucha produkcyjnego, należy podjąć działania naprawcze, aby wyeliminować wąskie gardła:

  • Nakład pracy. Oszacowanie siły roboczej potrzebnej w dowolnym momencie pomaga przewidzieć momenty o najwyższym natężeniu pracy i zapobiega powstawaniu wąskich gardeł. Programy takie jak system zarządzania zasobami ludzkimi Mecaluxu mierzą wydajność instalacji i optymalizują logistykę w magazynach oraz centrach dystrybucyjnych. Operatorzy otrzymują polecenia na terminalach i wybierają najszybszą ścieżkę kompletacyjną. Innym sposobem zapobiegania przeciążeniu zespołów roboczych jest zlecanie niektórych zadań stronom trzecim, np. operatorom logistycznym, planowanie projektów z dłuższym terminem realizacji lub zatrudnienie nowych pracowników.
  • Przepływ towaru. Wdrożenie oprogramowania, które usprawnia realizację procesów, a także umożliwia ich nadzorowanie, może znacząco wpłynąć na wydajność firmy. W źle zorganizowanym magazynie z łatwością mogą powstawać wąskie gardła, dlatego zaleca się wdrożyć oprogramowanie zarządzające jak Easy WMS w celu regulowania przepływów i wyznaczania doków przeładunkowych oraz lokalizacji ładunków. Easy WMS monitoruje asortyment, dzięki czemu kierownicy logistyki mają dostęp do informacji o lokalizacji artykułów w dowolnym momencie. Wąskim gardłom można zapobiegać również poprzez stosowanie systemów składowania dostosowanych do rodzaju produktu – mogą to być systemy automatyczne lub manualne – oraz poprzez zapobieganie powstawaniu zapasu nadmiernego.
  • Transport i pojazdy. Punktem podatnym na powstanie wąskiego gardła są doki przeładunkowe. Aby uniknąć zatorów w tym strategicznym obszarze, należy wcześniej przygotować przyjęcie towarów, a także przekazać wszystkim zaangażowanym osobom informacje o zamówieniu oraz powiadomić o godzinie dostawy. Programy takie jak Yard Management System nadzorują ruch pojazdów i przekazują dane o przyjęciach i wysyłkach towaru. Dzięki temu operacje przeprowadzane w dokach przeładunkowych są synchronizowane, aby skrócić czas oczekiwania i utrzymać stały kontakt z klientami, dostawcami i przewoźnikami.
Wyeliminowanie wąskich gardeł umożliwia poprawę relacji z klientami oraz dostawcami
Wyeliminowanie wąskich gardeł umożliwia poprawę relacji z klientami oraz dostawcami

Ocena zmian i realizacji

Jakiś czas po wdrożeniu omówionych środków należy dokonać oceny wykonania planu działania w celu sprawdzenia, czy wąskie gardła zostały wyeliminowane lub zredukowane. Można porównać jakość i szybkość realizacji procesów przed i po wprowadzeniu zmian. Wnioski z tego porównania pomogą zapobiegać możliwym wąskim gardłom w przyszłości.

Wąskie gardła mogą demotywować pracowników, dlatego warto informować pracowników o wprowadzanych zmianach i zachęcić ich do składania propozycji w zakresie poprawy działania.

Zalety wyeliminowania wąskich gardeł

Wyeliminowanie wąskich gardeł, poza zwiększeniem wydajności, przynosi wiele więcej korzyści. Przykładowo, przestrzeganie terminów dostawy i utrzymanie optymalnego poziomu zapasów, mające wpływ na budowanie zaufania, poprawiają relacje z klientami i dostawcami. Zwiększa się także zadowolenie personelu.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie zidentyfikowania i wyeliminowania przeszkód logistycznych, które spowalniają działanie firmy, skontaktuj się z nami. Mecalux specjalizuje się w projektowaniu rozwiązań logistycznych, które dostosowują się do potrzeb naszych klientów za pomocą systemów automatycznych, tradycyjnych oraz oprogramowania zarządzającego. Nasi eksperci doradzą Ci, jak usprawnić magazyn, aby osiągnął pełny potencjał.