Niektóre magazyny działają według modelu Cash & Carry, oferując możliwość zakupu składowanych towarów

Synchronizacja zapasów w sklepach i magazynie za pomocą systemu zarządzania WMS

06 kwi 2021

Według badania Omnichannel Retail Index 2018 przeprowadzonego przez firmę konsultingową Mhe dostępność sklepowego asortymentu w czasie rzeczywistym oraz usługa typu Click & Collect (odbiór zakupów internetowych w punkcie stacjonarnym) to dwie strategie wyróżniające firmy prowadzące działalność na zasadach logistyki omnichannel od tych, które nadal znajdują się na etapie dostosowywania swojej działalności do potrzeb współczesnego rynku. W związku z przyjęciem modelu omnikanałowego firmy przeznaczają coraz więcej środków na wdrażanie zintegrowanego zarządzania zapasami we wszystkich ogniwach łańcucha dostaw, co wymaga synchronizacji asortymentu pomiędzy sklepami stacjonarnymi i magazynem.

Sklepy stacjonarne i magazyny – nowe role w erze logistyki omnikanałowej

Chociaż internetowa działalność w modelu B2C odnotowuje w Europie wzrost na poziomie 14%(według raportu European B2C Ecommerce Report 2019), klienci wciąż chętnie korzystają ze sklepów stacjonarnych. W rzeczywistości według danych zgromadzonych w raporcie Consumer Insights Survey 2019 sporządzonym przez firmę PwC prawie połowa z nich w dalszym ciągu co tydzień robi zakupy właśnie w tego rodzaju punkach handlowych.

Omnikanałowy charakter zwyczajów zakupowych prowadzi do zmian sposobu funkcjonowania magazynów i sklepów stacjonarnych, zacierając widoczne dotychczas granice pomiędzy obydwoma modelami.

Oznacza to, że sklepy przejmują funkcjonalności magazynów, a z kolei magazyny wdrażają nowe rozwiązania mające na celu zaspokojenie zapotrzebowania ze strony klientów segmentu Cash & Carry (hurtownie samoobsługowe). Ta zamiana ról niesie ze sobą szereg konsekwencji:

  • Konieczność przeszkolenia personelu sklepów stacjonarnych w dziedzinie obsługi logistycznej – zakres zadań sprzedawców rozszerza się ze względu na konieczność wykonywania czynności, które do tej pory należały do operatorów obiektów magazynowych. Do ich codziennych obowiązków dochodzi kompletacja i przygotowywanie zamówień.
  • Zintegrowane zarządzanie zapasami pomiędzy magazynem i siecią sklepów – synchronizacja danych dotyczących stanu asortymentu w czasie rzeczywistym w każdym punkcie sieci logistycznej ma zasadnicze znaczenie dla optymalizacji procesów uzupełniania zapasów, zwiększenia wydajności transferów asortymentu i organizacji polityki zaopatrzeniowej.
  • Możliwość zarządzania zwrotami z poziomu sklepów stacjonarnych – jest to jeden z aspektów najbardziej cenionych przez klienta podczas dokonywania zakupów internetowych. W środowisku omnikanałowym sklepy stacjonarne muszą być gotowe do rozwiązywania problemów i wykonywania zadań związanych z logistyką odzysku.
  • Reorganizacja przestrzeni w sklepach i magazynach – w przypadku sklepów należy uwzględnić przestrzeń przeznaczoną do przygotowywania zamówień oraz ich wydawania klientom. W przypadku magazynów należy zadbać o miejsce umożliwiające bezpośrednią sprzedaż produktów, gdy okaże się to konieczne.
Wykres przedstawia zintegrowane zarządzanie asortymentem między sklepami i magazynami z wykorzystaniem modułu Store Fulfillment
Wykres przedstawia zintegrowane zarządzanie asortymentem między sklepami i magazynami z wykorzystaniem modułu Store Fulfillment

Jak zintegrować zarządzanie zapasami w całej sieci logistycznej za pomocą systemu zarządzania magazynem – funkcje modułu Store Fulfillment

Moduł Store Fulfillment dla oprogramowania Easy WMS opracowanego przez Mecalux został zaprojektowany dla firm, które potrzebują zsynchronizować prowadzone operacje logistyczne w sieci obejmującej sklepy stacjonarne oraz magazyny. Rozwiązanie to jest szczególnie przydatne w następujących sytuacjach:

  • Jeden centralny magazyn i wiele sklepów stacjonarnych w różnych lokalizacjach – umożliwia zaplanowanie uzupełniania asortymentu z poziomu magazynu, obsługę zwrotów w sklepie z zachowaniem identyfikowalności towarów, a także widoczność zapasów w sklepach, pozwalając na ich transfery pomiędzy różnymi punktami.
  • Magazyn z przyległym sklepem samoobsługowym (klienci samodzielnie wybierają produkty) – oprogramowanie obsługuje dwa oddzielne stany asortymentu: jeden dla zapasów zgromadzonych w sklepie, a drugi dla produktów składowanych w magazynie. Strategia uzupełniania zapasów magazynu obejmuje również hurtownie typu Cash & Carry.
  • Magazyn z przyległym sklepem, którego personel odpowiada za kompletację – dla każdego zamówienia złożonego przy ladzie powstaje zlecenie kompletacji dla operatorów obsługujących sklep. Po wydaniu produktu klientowi system zarządzania magazynem aktualizuje wspólne dla sklepu i magazynu dane dotyczące posiadanego asortymentu.

W świetle nowego paradygmatu, jakim jest podejście omnikanałowe, integracja zapasów między sklepem i magazynem stała się koniecznością. Zyskaj możliwość monitorowania w czasie rzeczywistym stanu asortymentu we wszystkich obiektach dzięki modułowi Store Fulfillment dedykowanego dla systemu Easy WMS. Skontaktuj się z nami, a przedstawimy Ci działanie oprogramowania dostosowane do potrzeb Twojego magazynu.