Proces uzupełniania zapasów należy organizować tak, aby na regałach półkowych służących do kompletacji zawsze znajdowały się niezbędne produkty

Główne strategie uzupełniania zapasów w magazynie

26 mar 2021

Pod pojęciem uzupełniania zapasów rozumiemy proces przyjmowania do magazynu towarów pochodzących z produkcji lub od zewnętrznych dostawców. Termin ten określa również operacje pobierania ładunków z regałów przeznaczonych do ich składowania i umieszczanie na regałach zaopatrujących strefę kompletacji.

Proces uzupełniania zapasów powinien być zorganizowany z uwzględnieniem pozostałych czynności prowadzonych w magazynie. Zwykle dąży się do osiągnięcia równowagi między priorytetami wyznaczanymi przez charakter operacji a ograniczeniami napotykanymi w magazynie (zwłaszcza pod względem dostępnej przestrzeni).

Najważniejsze strategie uzupełniania zapasów w magazynie

Głównym celem uzupełniania zapasów jest uniknięcie sytuacji, w której operator przygotowujący zamówienie zastanie pusty regał w strefie kompletacji. Istnieją w tym zakresie trzy główne metody:

1. Strategia uzupełniania zapasów stosownie do zapotrzebowania

W omawianej metodzie wybierane są produkty, które zostaną wykorzystane do realizacji zamówień danego dnia, a następnie umieszczane są na regałach w strefie kompletacji. Ten sposób uzupełniania zapasów zwykle wykorzystuje się w przypadku przygotowywania zamówień na zasadzie wave picking (kompletacji falowej). Zakłada ona, że na etapie ponownego zaopatrywania wybierane są te produkty, które następnie zostaną zapakowane i przygotowane do wysyłki w ramach kolejnej fali.

Uzupełnianie zapasów w oparciu o zapotrzebowanie przebiega dynamicznie i ciągle dostosowuje się do poszczególnych fal. Stosowane jest przede wszystkim:

  • Jeżeli strefa kompletacji nie zapewnia odpowiedniej pojemności do składowania produktów dla wszystkich pozycji asortymentowych.
  • Jeżeli zapotrzebowanie ma zmienny i trudny do przewidzenia charakter.

2. Uzupełnianie zapasów po przekroczeniu ustalonego wskaźnika minimalnego zatowarowania

Uzupełnianie towaru przy użyciu tej metody uruchamiane jest za każdym razem, gdy stan asortymentu osiągnie poziom zapasu minimalnego w danej lokalizacji. Dzięki tej procedurze można ograniczyć czynności związane z ponownym zaopatrzeniem regałów do czasu, kiedy będą bezwzględnie konieczne.

Zaleca się korzystanie z tej metody w następujących przypadkach:

  • Gdy zapotrzebowanie na poszczególne pozycje magazynowe utrzymuje się na stabilnym poziomie lub proces dotyczy produktów o niskiej rotacji. Dla pozycji charakteryzujących się niskim popytem można zaplanować zapas zabezpieczający wyznaczający dokładny moment uzupełnienia tego rodzaju zapasów.
  • Gdy na regałach strefy kompletacji jest dostatecznie dużo wolnej przestrzeni do składowania.
Celem uzupełniania zapasów jest uniknięcie sytuacji, w której na regle zabraknie produktów niezbędnych do przygotowywania zamówień
Celem uzupełniania zapasów jest uniknięcie sytuacji, w której na regle zabraknie produktów niezbędnych do przygotowywania zamówień

3. Strategia uzupełniania zapasów na zasadzie „top off” lub w oparciu o „lean time”

Uzupełnianie zapasów na zasadzie top off wykorzystuje zmienny charakter procesu przygotowywania zamówień w magazynie w celu ponownego zaopatrzenia regałów strefy kompletacji. Jest to niezwykle elastyczny sposób, który umożliwia optymalizację przepływów pracy. Metodę tę można również zastosować do uzupełnienia zapasów z wyprzedzeniem, jeżeli magazyn nie jest zbytnio obciążony pracą i oczekuje na kolejną falę zamówień.

Istotna różnica w stosunku do strategii, którą omówiliśmy powyżej, polega na tym, że w tym przypadku towar jest uzupełniany stale — bez konieczności oczekiwania na osiągnięcie poziomu zapasu minimalnego. Zasadę top off stosuje się przede wszystkim:

  • Dla pozycji asortymentowych o bardzo wysokim poziomie rotacji, które wymagają stałego uzupełniania zapasów.
  • W przypadku bardzo intensywnej kompletacji uzupełnianie zapasów na zasadzie top off pozwala na uniknięcie ponownego zaopatrzenia towaru tuż przed jego pobraniem z regałów. Umożliwia to optymalne wykorzystanie czasu zgodnie z ideą Lean logistics.

Organizacja uzupełniania zapasów za pomocą systemu zarządzania magazynem

Oprogramowanie WMS do zarządzania magazynem może być wykorzystywane do organizowania procedur uzupełniania zapasów. ponieważ znacznie ułatwia to zadanie. Najczęściej spotykane sposoby realizacji tego procesu to metody mieszane w zależności od wskaźnika rotacji zapasów oraz wymogów związanych z każdym zamówieniem.

W związku z tym systemy zarządzania magazynem umożliwiają wypracowanie odpowiednich strategii uzupełniania zapasów stosownie do ich parametrów logistycznych. To program zarządza kompletacją oraz uzupełnianiem zapasów w celu optymalizacji obu tych procesów, dzięki czemu ogranicza nieefektywne obszary pracy w magazynie.

Oprogramowanie Easy WMS firmy Mecalux oferuje szereg zaawansowanych funkcji w zakresie kontroli stanu i uzupełniania zapasów w magazynie. Poznaj więcej szczegółów, pobierając wersję demonstracyjną lub skontaktuj się z nami, a nasz doradca zaprezentuje Ci opcje konfiguracji odpowiednie dla Twojego obiektu.