Zarządzanie zapasami to proces umożliwiający optymalną organizację asortymentu, którym dysponuje dana firma

Zarządzanie zapasami i zalety systemu magazynowego

06 lut 2024

Zapasy to lista dóbr, którymi dysponuje dana firma. Jest to zbiór artykułów i materiałów przeznaczonych do sprzedaży celem uzyskania korzyści ekonomicznych, dlatego należy skrupulatnie go monitorować.

Czym jest zarządzanie zapasami?

Zarządzanie zapasami to system, który pozwala identyfikować produkty, wykrywać braki, analizować rotację artykułów i podejmować właściwe decyzje w zakresie składowania. Wdrożenie oprogramowania do zarządzania zapasami umożliwia monitorowanie towaru od fazy produkcji po składowanie i dystrybucję.

Cele zarządzania zapasami

Celem wdrożenia systemu zarządzania zapasami jest umożliwienie operatorom i kierownikom magazynu zlokalizowania określonego produktu w jak najkrótszym czasie. Dobra organizacja skraca czas odpowiadania klientom i usprawnia przygotowanie oraz wysyłkę zamówień.

Widoczność zapasów może zadecydować o sukcesie lub porażce biznesowej. Korzyści wynikające z dysponowania danymi o poziomie stanów magazynowych w czasie rzeczywistym oraz o stanie artykułów są następujące:

  • Większe zadowolenie użytkowników. Prawidłowe zarządzanie zapasami to najlepszy sposób na usprawnienie kompletacji i przygotowania zamówień. Szybkość realizacji dostaw jest, obok dobrego stanu produktów, jednym z najbardziej cenionych przez konsumentów aspektów.
  • Wydajniejsze planowanie. Szczegółowe informacje o dostępnym zapasie przyczyniają się do prowadzenia skuteczniejszej logistyki zaopatrzenia.
  • Dokładność realizacji zamówień. Prawidłowa realizacja zamówień zapobiega zwrotom towaru i ewentualnej utracie klientów.  
  • Mniejsze koszty. Skuteczne zarządzanie zapasami minimalizuje koszty związane z logistyką odzysku, brakiem zapasów i opóźnieniem dostaw.  
Usprawnienie procesu przygotowania zamówień zwiększa zadowolenie klientów
Usprawnienie procesu przygotowania zamówień zwiększa zadowolenie klientów

Jak powinno przebiegać zarządzanie zapasami?

Zarządzanie zapasami można realizować ręcznie, np. na papierze lub w dokumencie Excel, lub automatycznie – za pomocą oprogramowania odpowiadającego za przechowywanie danych o produktach danej firmy.

Digitalizacja organizacji asortymentu korzystnie wpływa na realizację operacji logistycznych. Program do zarządzania zapasami wysyła instrukcje do terminali używanych przez operatorów, które wskazują dokładną lokalizację każdego produktu. Ręczne przetwarzanie dużej ilości danych zwiększa prawdopodobieństwo popełnienia błędu podczas przygotowywania zamówień, co negatywnie wpływa na wizerunek marki.

Niezależnie od wybranego sposobu (ręcznego lub cyfrowego) zarządzanie zapasami składa się z kilku podstawowych kroków:

  • Nabycie asortymentu. Nabycie produktów – gotowych do sprzedaży lub surowców wykorzystywanych do produkcji.
  • Składowanie. Magazynowanie towaru do momentu wysyłki na linie produkcyjne lub konsolidacji i przygotowania zamówienia. W przypadku przedsiębiorstw e-commerce charakteryzujących się wysokim popytem, artykuły są krótko składowane w magazynie.
  • Rentowność zapasów. Wysłane i dostarczone do klientów produkty końcowe generują zysk.

System do zarządzania zapasami

System zarządzania magazynem (WMS), jak Easy WMS, jest odpowiednim rozwiązaniem do zarządzania instalacjami logistycznymi obsługiwanymi ręcznie, radiowo, czy też wyposażonymi w automatyczne systemy składowania. To rozwiązanie monitoruje zarządzanie zapasami w czasie rzeczywistym, usprawniając podejmowanie decyzji i realizację kluczowych procesów, takich jak kompletacja. Dobra organizacja przestrzeni w instalacji umożliwia ograniczenie manipulacji towarem oraz zwiększenie pojemności składowania.

Działanie Easy WMS można uzupełnić funkcjami modułów dostosowanymi do wymogów każdego projektu:

Monitorowanie zarządzania zapasami w czasie rzeczywistym usprawnia podejmowanie decyzji
Monitorowanie zarządzania zapasami w czasie rzeczywistym usprawnia podejmowanie decyzji

Usprawnienie logistyki za pomocą systemu do zarządzania zapasami

Porządek, planowanie i oszczędność to jedne z największych zalet zarządzania zapasami. Monitorowanie asortymentu i starzenie się produktów umożliwia rozwijanie skutecznych strategii biznesowych. Optymalne wykorzystanie środków finansowych z jednoczesnym skróceniem z czasu lokalizowania towaru zwiększa produktywność. Z kolei optymalne zaopatrzenie w materiały jest kluczowe, aby skutecznie zaspokajać popyt.

Jeśli chcesz podnieść poziom zarządzania zapasami, skontaktuj się z nami. Mecalux wdrożył rozwiązania cyfrowe w wielu firmach działających w różnych sektorach gospodarczych, dzięki czemu mogły zoptymalizować swoje procesy logistyczne. Opowiemy Ci, jak nasz system Easy WMS może usprawnić działanie Twojego magazynu.