Kiedy należy stosować regały o podwójnej głębokości składowania?

W magazynie regały paletowe mogą być również montowane jako regały o podwójnej głębokości. Z jednej strony korytarza możliwy jest dostęp do dwóch palet. Jedna jest umieszczona za drugą w stronę dna regału (poniższe ilustracje dają lepsze wyobrażenie ułożenia jednostek ładunkowych).

Główną zaletą podwójnej głębokości jest oszczędność przestrzeni z uwagi na fakt, że potrzebna jest mniejsza liczba korytarzy, aby uzyskać dostęp do ładunku. Niemniej jednak należy poznać ograniczenia i obowiązki związane z takim systemem.

Bezpośredni dostęp jest zapewniony tylko do przedniej palety. Aby dostać się do drugiej palety w celu jej przeniesienia do miejsca przeznaczenia (na przykład do strefy wysyłek) lub umieszczenia w innym wolnym miejscu paletowym (tzn., aby ją relokować), najpierw należy wyjąć pierwszą.

Typowy układ regałów

Typowy układ regałów.

Układ regałów o podwójnej głębokości

Układ regałów o podwójnej głębokości.

 

Jeżeli przeładunek wykonywany jest za pomocą wózków widłowych, można zastosować modele posiadające widły teleskopowe lub pantograf, które umożliwiają dostęp do drugiej głębokości.

Magazyn operatora logistycznego

Magazyn operatora logistycznego.

 

Dzięki zastosowaniu układnic z widłami teleskopowymi w magazynach automatycznych również można wprowadzić konfigurację z podwójną głębokością.

Aby korzystać z regałów z podwójną głębokością, konieczne jest określenie liczby palet przypisanych do każdej referencji. Jeżeli paleta znajdująca się z tyłu (na dnie) zawiera tę samą referencję co przednia, a w magazynie nie jest konieczna idealna rotacja, wskazane jest stosowanie tego rodzaju rozwiązania.

W przypadku obiektów wyposażonych w urządzenia automatyczne problem dostępności związany z użyciem podwójnej głębokości można rozwiązać za pomocą programu zarządzającego i jego modułu relokacji. Oprogramowanie to przyjmuje za kryteria lokalizacji rotację referencji (A, B lub C) oraz jej liczbę. W ten sposób, choć stosowane są regały z podwójną głębokością, praktycznie zapewniona jest dostępność pojedynczej głębokości przy zachowaniu zalety znacznego zwiększenia pojemności.

Estanterías de simple fondo en una compañía del sector cerámico para la construcción.

Regały o pojedynczej głębokości w firmie z branży ceramiki budowlanej.

Regały o podwójnej głębokości w magazynie firmy farmaceutycznej

Regały o podwójnej głębokości w magazynie firmy farmaceutycznej.

 

Inne artykuły w tym rozdziale