Kiedy należy stosować statyczne regały paletowe?

Statyczne regały paletowe są najbardziej uniwersalnym systemem nadającym się do każdego magazynu, jednak pojemność magazynowania towaru może być mniejsza w porównaniu z innymi rozwiązaniami.

Uniwersalność statycznych regałów paletowych sprawia, że mogą one być używane w magazynach dla wielu różnych klientów, ponieważ na etapie projektowania obiektu operator logistyczny nie jest w stanie dokładnie przewidzieć, jakiego rodzaju produkty będzie otrzymywać od swoich klientów.

Elastyczność umożliwia zastosowanie tego systemu do magazynowania palet o różnych wymiarach. Nadaje się on także do magazynów, w których konieczne jest wykonywanie operacji kompletacji bezpośrednio z regałów lub do obiektów przeznaczonych na magazynowanie produktów wielkogabarytowych.

Statyczne regały paletowe w magazynie operatora logistycznego

Statyczne regały paletowe w magazynie operatora logistycznego.

Magazyn logistyczny dystrybucji produktów spożywczych

Magazyn logistyczny dystrybucji produktów spożywczych.

 
Fragment poprzeczki na palety

Fragment poprzeczki na palety.

 

Pod względem rotacji tego rodzaju rozwiązanie magazynowe jest zalecane do obiektów, gdzie obsługiwanych jest wiele referencji i niewiele palet przypisanych do każdej z nich, oraz do magazynów, w których ruch towarów jest duży. Statyczne regały paletowe nadają się również do magazynów o niewielkich rozmiarach, w których produkty o dużej rotacji (A) są magazynowane na niewielkiej liczbie palet. Ponadto połączenie z innymi systemami umożliwia zastosowanie tego rozwiązania do produktów o średniej i małej rotacji (B i C).

W każdym razie kontrolowanie rotacji jest bardzo łatwe w przypadku zastosowania programu zarządzającego magazynami. WMS umożliwia pracę w systemie losowym, w którym to program określa i rejestruje lokalizacje, pozwalając na osiągnięcie pojemności efektywnej na poziomie powyżej 90%

W tego rodzaju systemach palety są obsługiwane po wąskiej stronie, równoległej do nóżek wejściowych, ponieważ chwytanie palet po szerokiej stronie wymaga zastosowania poprzeczek na poziomach ładunkowych.

Inne artykuły w tym rozdziale