Systemy „towar do człowieka”

Systemy magazynowania ładunków małych i średnich działające według zasady „towar do człowieka” zapewniają oszczędność czasu i wysiłku, a zatem powodują zwiększenie efektywności. Jest to możliwe dzięki automatycznemu systemowi doprowadzającemu jednostki ładunkowe do stanowiska pracy operatora, eliminując w ten sposób konieczność przemieszczania się personelu w celu realizacji zamówienia. Poniżej wyjaśniono poszczególne rozwiązania stosowane do składowania i podawania jednostek produktu. W oddzielnym artykule opisano inny system „towar do człowieka” – układnicę pojemnikową miniload.

Magazyn pionowy

Główną cechą pionowych systemów magazynowych jest maksymalne wykorzystanie dostępnej wysokości na jak najmniejszej powierzchni.

Magazyn pionowy składa się z zamkniętej konstrukcji podobnej do ogromnej szafy. Wewnętrzne miejsca składowania znajdują się z przodu i z tyłu na specjalnych tacach, na których układany jest towar.

 

Automatyczny magazyn pionowy – przykład systemu „towar do człowieka”

Automatyczny magazyn pionowy – przykład systemu „towar do człowieka”.

 

Między dwiema kolumnami lokalizacji przemieszcza się pionowo wózek wahadłowy. Maksymalna wysokość systemu wynosi 15 m. Istnieją dwa modele tac: o głębokości 600 mm oraz 800 mm i długości mogącej wynosić od 2000 do 4200 mm (w przybliżeniu).

Każda taca może zawierać od jednej do ponad stu referencji w zależności od rozmiaru i stosowanej konfiguracji. Tace mogą być przezroczyste, mogą mieć specjalne szuflady lub elastyczne przegródki o niewielkich rozmiarach.

Gdy operator wybiera na ekranie potrzebną referencję, wózek wahadłowy przemieszcza się pionowo do poziomu lokalizacji produktu, wyjmuje tacę i transportuje ją do poziomu konstrukcji przeznaczonego na kompletację. Następnie operator wyjmuje potrzebne jednostki z tacy.

 

Elementy automatycznego magazynu pionowego

Elementy automatycznego magazynu pionowego:

1. Bariera ochronna.
2. Wskaźnik pozycji produktów (opcjonalnie).
3. Ekran.
 

Pionowy magazyn karuzelowy

Pionowy magazyn karuzelowy składa się z konstrukcji, wewnątrz której pionowo obracają się półki, wieszaki itp., z magazynowanym towarem.

Pionowe magazyny karuzelowe można dostosować do składowania bardzo różnych produktów. Na zamieszczonej ilustracji widać pionowy magazyn karuzelowy na szpule

Pionowe magazyny karuzelowe można dostosować do składowania bardzo różnych produktów. Na zamieszczonej ilustracji widać pionowy magazyn karuzelowy na szpule.

 

 

Poziomy magazyn karuzelowy

Na rynku dostępne są także poziome magazyny karuzelowe. Rozwiązania te wykorzystują system mechaniczny doprowadzający towar do człowieka, który wyjmuje go bez konieczności opuszczania stanowiska.

System opiera się na maszynie wyposażonej w konstrukcję z prowadnicami, z których zwisają połączone ze sobą kompaktowe moduły. Prowadnica ma kształt owalny, więc moduły przesuwają się poziomo.

Poziomy magazyn karuzelowy jest wysokowydajnym urządzeniem do kompletacji. W celu ułatwienia tej operacji można do niego dołączyć elementy pomocnicze takie jak urządzenia typu pick to light i put to light, pomocnicze ekrany, przyciski zatwierdzające, stoły do kompletacji wielu zamówień oraz czytniki kodów kreskowych.

Ponieważ ich główną wadą jest trudność w uzupełnieniu składowanych towarów – uzupełnienie można wykonać tylko w momencie, gdy zamówienia nie są kompletowane – zazwyczaj magazyny te są przeznaczone wyłącznie dla produktów o średniej rotacji (B), a w niektórych przypadkach dla produktów o niewielkiej rotacji (C). Określone rozwiązanie zależy od rozmiaru towarów i ich konsumpcji. Rozwiązania te zazwyczaj nie są wykorzystywane do składowania produktów o wysokiej rotacji (A).

 

 

Poziomy magazyn karuzelowy

Poziomy magazyn karuzelowy.

 

Inne artykuły w tym rozdziale