Systemy magazynowe z bezpośrednim dostępem do palet

System regałów paletowych to system, w którym palety z towarem są układane bezpośrednio na regałach za pomocą wózków widłowych lub podnośników.

W systemie regałów paletowych wyróżnia się trzy podstawowe elementy: regały, palety i wózki widłowe lub urządzenia przeładunkowe. Wyboru każdego z nich dokonuje się w zależności od obsługiwanego produktu, potrzeb magazynowych, systemów pracy i lokalizacji oraz od sposobu zarządzania stosowanego w danym obiekcie.

Składowanie na regałach może być realizowane na dwa sposoby: Przez bezpośredni dostęp do palet lub jako system wjezdny.

  • Przez bezpośredni dostęp do palet lub jako system wjezdny.Bezpośredni dostęp pozwala na większą elastyczność w zarządzaniu magazynowanymi paletami. W zależności od zaprojektowanego systemu oraz stosowanych wózków i urządzeń przeładunkowych pojemność magazynowa uzyskana w obiekcie może nie być optymalna.

  • Natomiast w systemach wjezdnych pojemność magazynowa zwykle jest większa, jednak szybkość dostępu do konkretnej palety jest ograniczona.

Magazyn centralny przedsiębiorstwa z branży ceramicznej z bezpośrednim dostępem do palet

Magazyn centralny przedsiębiorstwa z branży ceramicznej z bezpośrednim dostępem do palet.

 

Systemy magazynowe z bezpośrednim dostępem do palet

Tylko regały paletowe przedstawione na poniższej ilustracji są odpowiednie do zapewnienia bezpośredniego dostępu do poszczególnych palet. Regały te mogą być statyczne, jeżeli są ustawione na posadzce magazynu, lub ruchome, jeżeli są ustawione na napędzanych podstawach.

 

Paleta z towarem

Paleta z towarem.

Statyczne regały paletowe są ustawione z obu stron każdego korytarza roboczego, po którym przemieszczają się wózki podnośnikowe lub urządzenia przeładunkowe. Szerokość korytarza ustala się w zależności od stosowanego typu urządzenia. Każdy korytarz będzie obsługiwać dwa regały pojedyncze.

 

System magazynowy (regały paletowe) z bezpośrednim dostępem do palet

System magazynowy (regały paletowe) z bezpośrednim dostępem do palet.

 

Regały paletowe mogą być montowane na ruchomych podstawach zamiast bezpośredniego montażu w płycie budynku. Te ruchome podstawy przemieszczają się na szynach wbudowanych w posadzkę. W takim przypadku jest to system regałów przesuwnych zwany także Movirack.

Obecnie urządzenia sterownicze i ochronne stosowane w tego rodzaju systemach są w pełni zautomatyzowane i zapewniają płynny oraz bezpieczny ruch. System może być obsługiwany ręcznie – poprzez wciśnięcie przycisku umieszczonego w przedniej strefie regałów – lub automatycznie – poprzez sterowanie radiowe (ilustracje poniżej).

 

Magazynowanie i dystrybucja produktów mrożonych

Magazynowanie i dystrybucja produktów mrożonych.

 

System Movirack zapewnia bezpośredni dostęp do każdej palety oraz lepsze wykorzystanie powierzchni, ponieważ jeden korytarz roboczy umożliwia dostęp do kilku regałów.

 

Szyna toczna regałów ruchomych

Szyna toczna regałów przesuwnych.

Szyna prowadząca regałów ruchomych

Szyna prowadząca regałów przesuwnych.

 

 

System zdalnego sterowania regałów przesuwnych

System zdalnego sterowania regałów przesuwnych.

1. Antena radiowa
2. Szafa pokładowa
3. Przyciski sterownicze
4. Szafa główna
5. Pilot sterowania radiowego

 

W zależności od przestrzeni dostępnej w obiekcie, liczby korytarzy roboczych oraz zastosowanych wózków widłowych, ten ruchomy system może przyczynić się do zwiększenia pojemności magazynowej od 80% do 120% w porównaniu z regałami statycznymi. Jednak należy pamiętać, że operacje będą wykonywane nieco wolniej.

Inne artykuły w tym rozdziale