Kiedy należy stosować regały wysokiego składowania?

Obecnie możliwa jest produkcja regałów wysokiego składowania, mierzących nawet powyżej 40 m, chociaż wymagają one zastosowania określonego rodzaju urządzeń przeładunkowych do obsługi ładunku w takich obiektach. Do regałów nieprzekraczających 14 m wysokości można używać wózków trójstronnych, natomiast powyżej tej wysokości konieczne jest zastosowanie układnic obsługiwanych przez systemy zautomatyzowane.

Montaż wysokich regałów to dobre rozwiązanie w celu optymalizacji powierzchni zabudowy, ponieważ w ten sposób możliwe jest zwiększenie pojemności na ograniczonej przestrzeni przy zachowaniu zalet bezpośredniego dostępu do każdej palety. Jest to optymalna sytuacja w każdym magazynie.

Jeżeli budynek jest już zbudowany, jego wysokość będzie określać granice regałów, które można zastosować. Jeżeli budynek jeszcze nie powstał, w momencie projektowania obiektu można zaplanować dowolną wysokość, jaka będzie potrzebna, a nawet zdecydować się na system samonośny (znakomite rozwiązanie w szczególności dla budynków, których wysokość przekracza 15 m).

Magazyny samonośne to budowle, w których regały tworzą część systemu konstrukcyjnego budynku wraz z okładziną ścian i dachu. W konstrukcjach tego typu regały utrzymują ciężar własny, składowanych artykułów oraz elementów konstrukcyjnych.

Są to kompleksowe i bardzo solidne budynki, ponieważ przy ich budowie obliczane są naprężenia, jakie muszą znosić wskutek działania wiatru, śniegu i trzęsień ziemi. W sekcji Projektowanie magazynu można odnaleźć więcej informacji na ten temat.

Regały wysokiego składowania w magazynie samonośnym produkcji i dystrybucji technologii sanitarnej

Regały wysokiego składowania w magazynie samonośnym produkcji i dystrybucji technologii sanitarnej.

Regały wysokiego składowania we wnętrzu hali produkcyjnej i sprzedaży ceramiki budowlanej

Regały wysokiego składowania we wnętrzu hali produkcyjnej i sprzedaży ceramiki budowlanej.

 

Inne artykuły w tym rozdziale