Automatyczna kompletacja zamówień w magazynie firmy Delaviuda

Automatyczna kompletacja zamówień w magazynie

19 mar 2020

Kompletacja to czynność magazynowa polegająca na utworzeniu zamówienia klienta poprzez zebranie i połączenie ładunków z różnych jednostek ładunkowych. Operacja ta może być realizowana zarówno w sposób manualny, jak i zautomatyzowany. Automatyczna kompletacja zamówień minimalizuje w swoim przebiegu udział czynnika ludzkiego, pozostawiając niemal całość wykonywanych zadań w gestii maszyn i robotów.

Jednak jakie urządzenia są wymagane do przeprowadzania automatycznej kompletacji zamówień? Jest to uzależnione od potrzeb firmy. Podobnie jak w przypadku poziomu automatyzacji magazynów, stopień wykorzystania urządzeń autonomicznych w procesie kompletacji może być zróżnicowany. Wpływ na to mają m.in. rodzaj obsługiwanych ładunków, układ magazynu, dostępna przestrzeń itp.

Układnice paletowe, przenośniki przemysłowe, roboty antropomorficzne – każdy z tych systemów magazynowych może być zastosowany w sposób jednostkowy w celu wsparcia procesu kompletacji. Jednak dopiero wykorzystanie możliwości współpracy wymienionych urządzeń autonomicznych pozwoli w pełni wydobyć ich potencjał i zoptymalizować funkcjonowanie procesów logistycznych w magazynie.

Automatyczna kompletacja zamówień: korzyści

Kompletacja zamówień to proces logistyczny, który cechuje się generowaniem wysokich kosztów. Jednocześnie jest bardzo ważną operacją z punktu widzenia klienta końcowego – jak najszybsze i dokładne jej przeprowadzenie zaprocentuje budową pozytywnego wizerunku i większym prawdopodobieństwem ponownego skorzystania z oferowanych usług. W takiej sytuacji warto rozważyć wszelkie możliwości, które będą prowadzić do zwiększenia efektywności tego procesu. Jedną z nich jest zaimplementowanie automatyzacji. Oto trzy najważniejsze zalety z zastosowania automatycznej kompletacji zamówień:

  • Szybkość: kompletacja zamówień wykonywana przez maszyny charakteryzuje się o wiele większą szybkością i wydajnością niż w przypadku operacji przeprowadzanych w tradycyjny, manualny sposób.
  • Bezpieczeństwo: urządzenia wykorzystywane w procesie kompletacji wyposażone są w czujniki i fotokomórki, które zapewniają bezpieczną obsługę ładunków oraz minimalizują potencjalnie niebezpieczeństwo grożące pracownikom.
  • Dokładność: dzięki automatyzacji urządzenia operują ładunkami z największą precyzją. Pozwala to uniknąć przypadkowych uszkodzeń towarów.

Wdrożenie automatycznej kompletacji zamówień w magazynie to przede wszystkim optymalizacja kosztów operacyjnych firmy. Oznacza to zwiększenie ogólnej wydajności procesów logistycznych, a także mniejsze potrzeby w zakresie zatrudnienia pracowników.

Urządzenia stosowane do automatycznej kompletacji zamówień

Automatyczna kompletacja zamówień to proces, w którego realizacji najczęściej stosuje się pięć poniższych rozwiązań: układnice paletowe, przenośniki przemysłowe, roboty antropomorficzne, stanowisko do kontroli oraz owijania palet, a także nadzorujący ich działanie system zarządzania magazynem WMS. Oto ich krótka charakterystyka:

1. Układnice paletowe

Automatyczna kompletacja zamówień w magazynie rozpoczyna się od jednego z najważniejszych urządzeń w zautomatyzowanych obiektach – układnic. Maszyny te zajmują się obsługą ładunków na regałach. Zależnie od typu układnicy mogą one przemieszczać towary składowane na paletach lub pojemniki z referencjami o mniejszych rozmiarach (układnice pojemnikowe miniload). Układnice mogą pracować w dwóch cyklach: prostym (obsługa tylko załadunku lub tylko wyładunku) albo kombinowanym (załadunek i wyładunek przeprowadzane są w jednym cyklu).

2. Pętle przenośników przemysłowych

Przenośniki łańcuchowe lub rolkowe wykorzystywane są do przemieszczania ładunków pomiędzy różnymi strefami magazynu. Przenośniki przemysłowe najczęściej instalowane są w strefach przyjęcia i wydań towarów lub stosowane są do przemieszczania ładunków ze strefy magazynowej do stanowisk kompletacyjnych, przyspieszając przepływ towarów w magazynie. Duża elastyczność konfiguracji i tworzenia tras pętli przenośnikowych sprawia, że rozwiązanie to można dostosować niemal do każdego układu magazynu, zachowując optymalną efektywność realizowanych procesów.

3. Roboty antropomorficzne

Roboty antropomorficzne to urządzenia wyposażone w ramię przegubowe, które umożliwia obsługę towarów na paletach. Ich oprogramowanie jest zdolne analizować w czasie rzeczywistym wymiary obsługiwanego produktu (waga i rozmiar) i na podstawie uzyskanych informacji układać je w najbardziej optymalny sposób na palecie.

Automatyczna kompletacja zamówień z wykorzystaniem robotów antropomorficznych jest bardzo wydajna. Potrafią one obsłużyć ponad 1000 pojemników w ciągu godziny, a dzięki swojej autonomiczności są rozwiązaniem zwiększającym bezpieczeństwo pracowników.

Jest to urządzenie, które najlepiej sprawdzi się w magazynach obsługujących bardzo duże ilości zamówień (w postaci palet) w krótkim czasie. Przykładem zastosowania robota antropomorficznego jest magazyn firmy Euruequip, który firma Mecalux wyposażyła w najnowsze automatyczne rozwiązania magazynowe.

Robot antropomorficzny zintegrowany z systemem przenośników w magazynie firmy Euréquip
Robot antropomorficzny zintegrowany z systemem przenośników w magazynie firmy Euréquip

4. Stanowisko kontroli rozmiaru i wagi palet, owijarka, urządzenia do etykietowania

Stanowisko kontroli rozmiaru i wagi palet jest niezbędnym elementem w magazynach automatycznych, które obsługują ten typ nośnika towarów. Ich zadaniem jest wykrywanie ładunków odbiegających od ustandaryzowanej w obiekcie normy. Rozmieszczone są na stanowiskach wejścia i wyjścia do magazynu. Urządzenia te są wyposażone w skanery kodów kreskowych, dzięki czemu umożliwiają natychmiastową identyfikację ładunku oraz zarejestrowanie go w systemie WMS.

Owijarki stosowane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa i jednakowych wymiarów ładunku. Są instalowane przed stanowiskiem kontroli palet i ich zadaniem jest owijanie ładunków folią.

Urządzenia do etykietowania, dzięki ścisłej współpracy z systemem zarządzania magazynem, pozwalają identyfikować i w pełni kontrolować wszystkie towary przyjmowane i wydawane w magazynie.

5. System zarządzania magazynem WMS

Jednym z zadań oprogramowania magazynowego WMS jest koordynacja wszystkich operacji związanych z automatyczną kompletacją zamówień, dlatego jego instalacja w magazynie jest konieczna. System WMS dostarcza wszystkie niezbędne informacje, które pozwalają zarządzać procesem kompletacji w czasie rzeczywistym, umożliwiając osiągnięcie najwyższej wydajności.

Automatyzacja realizacji zamówień

Operacja kompletacji zamówień jest bardzo „podatna” na automatyzację. Istnieje wiele możliwości i sposobów, w jaki proces ten można zoptymalizować dzięki zastosowaniu urządzeń autonomicznych. Elastyczność dostępnych rozwiązań pozwala dopasować je do potrzeb poszczególnych firm – niektóre przedsiębiorstwa, aby osiągnąć maksymalną efektywność, będą wymagać maksymalnej automatyzacji procesów logistycznych, z kolei inne mogą ograniczyć się tylko do pojedynczych zadań.

Jeśli uważasz, że automatyczna kompletacja zamówień pomogłaby ulepszyć funkcjonowanie Twojego przedsiębiorstwa, skorzystaj z pomocy ekspertów, którzy pomogą Ci przeprowadzić szczegółowe analizy w tym zakresie. Skontaktuj się z nami, nasze wieloletnie doświadczenie i najlepsi profesjonaliści w branży pomogą Ci przygotować optymalne rozwiązanie dla Twojego magazynu.