Trzy nowe obiekty magazynowe firmy Decathlon we Włoszech są zorientowane na obsługę logistyki e-commerce

D2C – zalety sprzedaży bezpośrednio do klienta

25 maj 2021

Model D2C (Direct to Consumer, czyli sprzedaż bezpośrednio do konsumenta) umożliwia producentom redukcję kosztów poprzez sprzedaż produktów bezpośrednio do klientów w lepszej cenie, dzięki pominięciu pośredników.

Warto zwrócić uwagę, że jest to trend, który przynosi korzyści nie tylko przedsiębiorcom – w badaniu przeprowadzonym przez firmę konsultingową Multi Channel Merchant wskazano, że 52% amerykańskich konsumentów woli kupować produkty bezpośrednio od ich wytwórcy.

W niniejszym artykule omówimy kanał sprzedaży D2C oraz zalety magazynu w modelu D2C. Ponadto zaprezentujemy najlepsze rozwiązania ułatwiające jego wdrożenie w centrum logistycznym.  

Model D2C i jego zastosowanie w logistyce

Model sprzedaży Direct to Consumer (D2C) stosują producenci sprzedający swoje wyroby bezpośrednio do klientów detalicznych. Firmy takie zatrudniają własnych handlowców, posiadają własne sklepy fabryczne lub dystrybuują swoje produkty przez własną stronę lub sklep internetowy.

Kanał sprzedaży D2C zwykle mylony jest z modelem B2C (Business to Consumer). Doprecyzujmy zatem: każdy kanał sprzedaży D2C należy do modelu B2C, ponieważ prowadzi sprzedaż do konsumenta, lecz nie każda działalność B2C zajmuje się także produkcją, większość sprzedawców to pośrednicy.

W odniesieniu do logistyki bardzo powszechną praktyką jest wdrażanie magazynów w modelu D2C. Są to obiekty, w których oprócz magazynowania i przygotowywania zamówień prowadzona jest również detaliczna sprzedaż bezpośrednia. Innymi słowy, kategoria ta obejmuje producentów prowadzących sprzedaż klientom za pośrednictwem internetu lub stacjonarnego punktu sprzedaży zlokalizowanego w magazynie.

Przykładem tego rodzaju kanału sprzedaży są tzw. showrooms, czyli przestrzenie umożliwiające klientom obejrzenie produktu na miejscu, w obiekcie producenta. Firma Mecalux posiada dwa obiekty typu showroom na terenie swojej siedziby w Barcelonie. 
 
Rozwój rozwiązań informatycznych dla branży e-commerce również ułatwia producentom bezpośrednią sprzedaż produktów we własnym sklepie internetowym, a nawet za pośrednictwem mediów społecznościowych. W takich przypadkach magazyny są przystosowane do bardziej złożonego procesu przygotowywania zamówień, ponieważ muszą między innymi prowadzić logistykę odzysku (czyli obsługiwać zwroty towaru od klientów).

Zalety magazynu w modelu D2C

Oprócz zwiększenia rentowności firmy uruchomienie kanału D2C w magazynie umożliwia:

  • Poszerzenie wachlarza możliwości – dołączenie sklepu fabrycznego do magazynu ułatwia sprzedaż produktów za pośrednictwem większej liczby kanałów, zwiększając zyski przedsiębiorstwa.
  • Poprawę komunikacji z klientem – model D2C pozwala na lepsze monitorowanie relacji producenta z klientem, umożliwiając zarządzanie całym procesem zakupowym na wszystkich jego etapach oraz dostarczając informacje na temat poziomu zadowolenia klienta. 

Rozwiązania umożliwiające wdrożenie modelu D2C

Kanał D2C umożliwia producentom pominięcie pośredników i dokonywanie transakcji handlowych bezpośrednio z konsumentami. Jak zatem stworzyć punkt sprzedaży?

  • Showroom – magazyn w modelu D2C obejmuje ogólnodostępną strefę sprzedaży, umożliwiającą klientowi obejrzenie produktu na miejscu.
  • Pop-up store – przedsiębiorstwa mogą korzystać z tymczasowych, nieskomplikowanych obiektów w celu bezpośredniej sprzedaży produktów klientom, na przykład w ramach akcji sprzedażowej dotyczącej artykułów cieszących się dużym zapotrzebowaniem.
  • E-commerce – dość częstym rozwiązaniem jest wdrożenie internetowego kanału dystrybucji w celu bezpośredniej sprzedaży produktów. Tym niemniej, metoda ta wymaga rozwiązania szeregu problemów związanych m.in. z zarządzaniem dostawą na tzw. ostatniej mili czy realizacji dostaw w 24 godziny.
  • Media społecznościowe – przedsiębiorstwa mogą uzupełnić swoją sprzedaż internetową o działania prowadzoną za pośrednictwem mediów społecznościowych (np. portalu Instagram czy Twitter). 

WMS jako narzędzie umożliwiające wdrożenie modelu D2C

W celu zwiększenia wydajności i ograniczenia błędów popełnianych w ramach procesów logistycznych każda firma powinna wdrożyć system zarządzania magazynem (WMS). Jest to rozwiązanie, które uzupełnia pracę operatorów, w szczególności w zakresie takich czynności, jak zarządzanie rozmieszczeniem ładunków, przepływ towaru czy przygotowywanie zamówień.

Easy WMS, oprogramowanie magazynowe opracowane przez firmę Mecalux, posiada wiele niezbędnych funkcji pozwalających na uruchomienie kanału D2C w magazynie. System umożliwia m. im. zarządzanie zestawami, profile przyjęć i wysyłek oraz strategie relokacji towaru podczas kompletacji. 

Ponadto funkcjonalności Easy WMS firmy Mecalux mogą zostać rozszerzone dzięki instalacji dodatkowych modułów, zwiększających efektywność kanału D2C. Integrację magazynu z różńymi punktami sprzedaży umożliwia Store fulfillment, WMS dla e-commerce usprawnia kompletację zamówień złożonych online, a WMS do produkcji umożliwia precyzyjną kontrolę zapasów surowców w trakcie produkcji.  

Nowy magazyn zbudowany przez Interlake Mecalux dla firmy Adidas, która zamierza utworzyć kanał sprzedaży D2C
Nowy magazyn zbudowany przez Interlake Mecalux dla firmy Adidas, która zamierza utworzyć kanał sprzedaży D2C

Rosnąca popularność magazynów w modelu D2C

Podsumowując, producenci coraz częściej stawiają na otwarcie kanału handlowego w modelu D2C w swoich magazynach. Można tego dokonać za pomocą sektora e-commerce lub strefy sprzedaży stworzonej w magazynie, bez konieczności rezygnacji z innych modeli biznesowych, jak np. B2B (wykorzystujący usługi pośredników).

Jednak wdrożenie tego modelu nie jest łatwym zadaniem, gdyż wymaga od firmy przystosowania do wyzwań związanych z nowymi trendami konsumenckimi. Firma Mecalux specjalizuje się we wdrażaniu rozwiązań magazynowych D2C w przedsiębiorstwach, wśród których warto wymienić firmy Decathlon lub Adidas. Skontaktuj się z nami, a nasi specjaliści zaoferują Ci optymalne rozwiązanie dla Twojej działalności.