Dekonsolidacja ładunków zmniejsza koszty transportu w łańcuchu dostaw

Dekonsolidacja ładunku – kluczowa operacja procesu przyjęcia

18 maj 2023

Dekonsolidacja ładunku to proces polegający na rozdzieleniu towaru skonsolidowanego w jednej jednostce transportowej o większych wymiarach.

Operacja dekonsolidacji ładunku zyskała na popularności ze względu na rozpowszechnienie konsolidacji w łańcuchu dostaw, szczególnie wśród operatorów logistycznych. Grupowanie ładunków ma ograniczyć wysyłkę wielu mniejszych przesyłek, a tym samym, obniżyć koszty dystrybucji towaru. Wymaga jednak przeprowadzenia procesu rozgrupowania zamówień po odbiorze towaru.

Czym jest dekonsolidacja ładunku?

Dekonsolidacja ładunku to operacja polegająca na podzieleniu kilku indywidualnych zamówień na mniejsze paczki.

Dekonsolidacji można poddać towar skonsolidowany w jednym ładunku i zawarty w tym samym liście przewozowym. Po rozdzieleniu produktów należy je zweryfikować i wygenerować osobny dokument transportowy dla każdego zamówienia.

Proces ten przeprowadzany jest w przeznaczonych do tego strefach magazynu, np. w dokach przeładunkowych czy strefach dekonsolidacji. W przypadku transportu intermodalnego dekonsolidacja ładunków również odbywa się w wyznaczonych miejscach lotniska, portu morskiego lub dworca kolejowego.

Konsolidacja i dekonsolidacja ładunku – zalety

Zalety procesu konsolidacji i dekonsolidacji ładunku w łańcuchu dostaw są następujące:

  • Ograniczenie kosztów – poprzez grupowanie towarów koszty wysyłki poszczególnych zamówień są niższe.
  • Aktualizacja statusu zamówienia – podczas segregacji i podziału skonsolidowanego ładunku następuje aktualizacja statusu zamówienia oraz weryfikacja, czy dostarczone jednostki towarowe zgadzają się z produktami wykazanymi w dokumencie awizacyjnym.
  • Personalizacja wysyłki – po dekonsolidacji ładunku zamówienia wysyłane są zgodnie z warunkami ustalonymi między nadawcą a odbiorcami końcowymi celem podniesienia jakości usług.

Mimo wszystko proces dekonsolidacji ładunku w łańcuchu dostaw wiąże się z pewnym ryzykiem. Jakiekolwiek opóźnienia w realizacji poszczególnych operacji przyczyniają się do wydłużenia czasu wysyłki produktów, co przekłada się na obniżenie poziomu satysfakcji klienta końcowego. Ponadto proces dekonsolidacji ładunku wymaga płynnej komunikacji między przewoźnikami, operatorami logistycznymi i firmami zaangażowanymi w daną operację.

La desconsolidación de carga suele realizarse en los muelles de carga y descarga de un almacén
Dokonsolidacja ładunków zazwyczaj jest przeprowadzana w dokach przeładunkowych magazynu

Jak przebiega dekonsolidacja ładunku?

Proces dekonsolidacji ładunku w magazynie rozpoczyna się, kiedy przewoźnicy deponują przewożony towar w strefie przyjęć doków przeładunkowych. Po odebraniu zamówień operatorzy rozładowują samochody ciężarowe, a następnie rozpoczynają dekonsolidację ładunku, sprawdzając, czy listy przewozowe zgadzają się z zadeklarowaną przez dostawcę ilością, modelem i specyfikacją towaru. 

Za pomocą kolektorów danych operatorzy segregują towar według kryteriów ustalonych w magazynie, rozdzielając je na kompletne palety, pojemniki lub odrębne jednostki asortymentowe. Konieczne jest zarejestrowanie wszystkich informacji dotyczących dostawy, aby móc rozpocząć śledzenie tras produktów przed odłożeniem ich na regały w magazynie. W instalacjach dysponujących systemem zarządzania magazynem dane gromadzone są w systemie według parametrów logistycznych przyjętych w danej firmie (częstą praktyką jest synchronizacja z bazą danych systemu ERP).

Dekonsolidacja celna

Proces dekonsolidacji ładunku w transporcie intermodalnym realizowany jest w przeznaczonych do tego obszarach celnych, gdzie przeprowadza się operacje przyjęcia, składowania i transportu importowanych lub eksportowanych towarów.

Funkcjonariusz celny przyjmuje kontenery oraz wypełnia odpowiednią dokumentację. Aby przeprowadzić kontrolę prawną importowanych towarów, funkcjonariusz sprawdza przypisany do kontenera dokument transportowy, zawierający liczbę produktów i całkowitą wagę towaru przeznaczonego do wysyłki oraz miejsca docelowe, do których należy dostarczyć zamówienia. Po przeprowadzeniu dekonsolidacji należy sprawdzić poprawność dokumentów każdego ładunku, a następnie wprowadzić je do składu celnego, w którym będą przejściowo składowane. Służby celne monitorują magazynowany asortyment, dopóki operator logistyczny nie odbierze go, by dostarczyć go do miejsca docelowego, znajdującego się w granicach lub poza terytorium obszaru celnego Wspólnoty.

Los terminales de radiofrecuencia permiten dinamizar la desconsolidación de la carga
Kolektory danych usprawniają dekonsolidację ładunku

Optymalizacja czasu i zasobów w dekonsolidacji ładunku

Proces dekonsolidacji ładunków jest istotnym etapem łańcucha dostaw, ponieważ od tego, czy przebiega sprawnie, zależy czas i jakość przesyłki. Przeciążenie punktów dostępu do magazynu może wstrzymać dekonsolidację ładunku. Zanim zostanie osiągnięty punkty krytyczny, warto poddać analizie strategie działania, wykryć możliwości poprawy i znaleźć rozwiązania, które usprawnią przeprowadzanie operacji, jak np. wdrożenie automatycznych lub cyfrowych systemów magazynowych.

Jeśli chcesz skorzystać z możliwości, jakie daje dekonsolidacja ładunków w procesie przyjęcia zamówień, skontaktuj się z nami. Nasi eksperci przeanalizują przepływy towarów w Twoim magazynie i doradzą Ci w wyborze najlepiej dopasowanego do Twoich potrzeb rozwiązania logistycznego.