Kolektory danych pozwalają śledzić polecenia wydawane przez system WMS w trakcie kompletacji zamówień

Kolektor danych – większa wydajność magazynu, wyższy komfort pracy

26 października 2021

Kolektory danych, nazywane inaczej skanerami magazynowymi lub terminalami radiowymi, to urządzenia o kluczowym znaczeniu dla wydajności logistyki. Ich rolą jest szybkie i bezbłędne przesyłanie bądź pobieranie danych w czasie rzeczywistym do i z systemu zarządzania magazynem. Wspomagają prace przede wszystkim w zakresie kompletacji zamówień oraz inwentaryzacji magazynu, lecz dzięki możliwości rozbudowy o dodatkowe funkcjonalności mogą być wykorzystywane również przy realizacji innych procesów. 

Kolektory danych znacznie przyspieszają operacje logistyczne, dlatego są stosowane praktycznie we wszystkich magazynach, niezależnie od stopnia automatyzacji. Obsługa magazynu za pośrednictwem kartki i długopisu może przyczynić się do powstania większej liczby błędów oraz zwrotów towaru, a w konsekwencji – pogorszenia relacji z klientami.

W dzisiejszym artykule szczegółowo omawiamy działanie i zastosowania terminali radiowych, które umożliwiają kontrolę zapasów w magazynie oraz bezbłędną identyfikowalność produktów. Pozwalają też zaoszczędzić czas i zasoby.

Czym jest kolektor danych

Kolektory danych to urządzenia służące do skanowania kodów kreskowych lub innych rodzajów etykiet – kodów QR albo etykiet RFID – oraz integracji operatorów z systemem WMS do zarządzania magazynem.

Skanery magazynowe komunikują się za pomocą fal radiowych z punktami łączności w magazynie w celu wymiany informacji z systemem WMS lub innym stosowanym oprogramowaniem.

Zaletą tych urządzeń jest ich mobilność, dzięki czemu operatorzy mogą pracować z zachowaniem pełnej swobody ruchów, nawet w momencie odczytywania danych. Jeżeli kolektory są wyposażone w ekrany, operatorzy muszą jedynie stosować się do wyświetlanych instrukcji, przekazywanych przez system zarządzania magazynem, oraz potwierdzać na ekranie zakończenie poszczególnych zadań. Dzięki terminalom radiowym system WMS kieruje pracą magazynu, efektywnie zarządzając czynnościami wykonywanymi przez każdego z pracowników.

Kolektorów danych można również używać do zarządzania zapasami w magazynie

Kolektorów danych można również używać do zarządzania zapasami w magazynie

Czynności możliwe do zoptymalizowania dzięki kolektorom danych

Terminale radiowe znajdują zastosowanie w wielu procesach logistycznych. Oto niektóre z nich:

  • Przyjęcie towaru. Operatorzy kontrolują palety przyjęte w strefie doków przeładunkowych. Po zidentyfikowaniu ładunku oprogramowanie WMS sprawdza, czy odpowiada on danym wprowadzonym wcześniej do systemu tak, aby przyjęcie do magazynu odbyło się bez błędów.
  • Zarządzanie lokalizacjami. Dzięki systemowi WMS i terminalom radiowym operatorzy nie muszą na własną rękę szukać odpowiedniego miejsca paletowego. Wystarczy, że postępują zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się na ekranie skanera magazynowego, aby przeprowadzić skuteczny slotting.
  • Kompletacja zamówień. To operacja, przy której najczęściej korzysta się z kolektorów danych, z uwagi na znaczną optymalizację wykonywanych czynności oraz ograniczenie liczby popełnianych błędów. W bardziej zaawansowanych urządzeniach na ekranie wyświetla się korytarz, do którego operator powinien się skierować, poszukiwana jednostka asortymentowa, liczba zamówionych sztuk oraz pojemnik, do jakiego należy je włożyć.
  • Wysyłka zamówień. Skaner magazynowy przekazuje polecenia z systemu WMS, zgodnie z przyjętym sekwencjonowaniem, porządkując każde zamówienie według miejsca docelowego dostawy lub trasy transportu. W ten sposób gotowe zamówienia oczekują na załadunek, co znacznie przyspiesza proces wydawania towaru z magazynu.

Dodatkowo kolektory danych znajdują zastosowanie przy takich operacjach jak: uzupełnianie zapasów w magazynie, zarządzanie zwrotami, kontrola zapasów etc.

Przyjmowanie i wydawanie ładunków przebiega szybciej dzięki zastosowaniu kolektorów danych skanujących kody kreskowePrzyjmowanie i wydawanie ładunków przebiega szybciej dzięki zastosowaniu kolektorów danych skanujących kody kreskowe

Zasada działania kolektora danych

Korzystając z kolektora danych, należy pamiętać o dwóch podstawowych kwestiach: po pierwsze skaner magazynowy musi być zintegrowany z systemem zarządzania; po drugie wszystkie produkty w magazynie muszą być odpowiednio oznaczone etykietami.

Wdrożenie systemu do zarządzania magazynem, np. Easy WMS firmy Mecalux, jest w tym zakresie niezbędne, ponieważ oprogramowanie oferuje wyspecjalizowane funkcjonalności do kierowania pracą całego obiektu. Łączność między kolektorami danych a serwerem jest bezprzewodowa (WiFi lub Bluetooth). W przypadku pracy na zewnątrz niektóre urządzenia mogą korzystać z sieci 3G lub 4G (prawdopodobnie w przyszłości również z 5G).

Ładunki w magazynie muszą być oznaczone za pomocą etykiety znajdującej się na każdym produkcie. Etykietą może być tradycyjny kod kreskowy, jego nowsza dwuwymiarowa odmiana w postaci kodu QR lub najnowszy trend w dziedzinie identyfikacji – system RFID, który nie wymaga zbliżania skanera do etykiety. Po zeskanowania produktu operator musi stosować się do poleceń wyświetlanych na ekranie kolektora danych oraz przy pomocy klawiatury potwierdzać wykonanie poszczególnych czynności, aby otrzymać nowe zadania.

Dzięki skanerom magazynowym praca jest wykonywana w czasie rzeczywistym. System WMS w każdej chwili zna lokalizację i liczbę magazynowanych ładunków, rodzaj procesu, w jakim biorą udział etc. Oznacza to zatem ciągłą inwentaryzację stanu magazynowego, która przekłada się na możliwość pełnej identyfikowalności ładunków.

 

Na filmie przedstawiono, w jaki sposób system WMS poprzez kolektor danych wskazuje operatorowi zadania do wykonania tak, aby kompletacja zamówień przebiegała jak najbardziej wydajnie. Wyświetlane komunikaty są dostępne w różnych wersjach językowych, co zwiększa komfort pracy wszystkich operatorów.

Rodzaje kolektorów danych

Oferta kolektorów danych jest bardzo szeroka, poszczególne modele różnią się pod względem dostępnych opcji i charakterystyki. Im lepsze parametry posiada dany typ skanera, tym wyższa jest jego cena.

Na przestrzeni lat kolektory danych były sukcesywnie unowocześniane. Obecnie można je nabyć w wersji stacjonarnej (do zamontowania przy stanowisku pracy) lub przenośnej (z możliwością swobodnego przemieszczania się z urządzeniem po magazynie). Niektóre mają dotykowy ekran, inne możliwość instalacji karty SD, jeszcze inne port USB. Najbardziej zaawansowane można obsługiwać głosowo dzięki opcji rozpoznawania głosu.

Biorąc pod uwagę ich zróżnicowanie, kolektory najlepiej podzielić ze względu na system operacyjny. Do najczęściej spotykanych należą Android i Windows. Najbardziej znanymi producentami terminali są m.in. Zebra, Datalogic, Honeywell, Metrologic (należący obecnie do Honeywell) czy Motorola.

System Easy WMS firmy Mecalux jest przystosowane do pracy z kolektorami danych wszystkich głównych producentów, bez względu na ich oprogramowanie.

Zalety pracy z kolektorami danych w magazynie

Oto główne korzyści płynące ze stosowania kolektorów w procesach magazynowych:

  • Wzrost wydajności. Skanery magazynowe to urządzenia znacznie przyspieszające wszystkie czynności wykonywane w magazynie związane z identyfikacją ładunków, szczególnie kompletację zamówień. Dzięki temu operator nie musi sprawdzać wszystkich informacji na papierze – wszystkie niezbędne instrukcje wyświetlają się automatycznie na ekranie. Przykładem firmy, która skorzystała na wprowadzeniu kolektorów danych oraz systemu Easy WMS, jest francuski operator logistyczny La Ruche Logistique. Zwiększył on wydajność przygotowywanych zamówień składających się z ponad 3000 pozycji ze 150 do 500 dziennie.
  • Ograniczenie błędów. Oprócz usprawnienia procesów, dzięki skanerom magazynowym eliminuje się ryzyko przeoczenia ważnych informacji czy wystąpienia błędów wynikających z ręcznego wykonywania wszystkich czynności, ponieważ każde nowe zadanie wyświetlane jest po zatwierdzeniu poprzedniego. Wystarczy więc, że magazynierzy stosują się do przekazywanych poleceń.
  • Niezawodna kontrola nad stanem magazynowym. Za pomocą kolektorów danych operatorzy mogą sprawdzić w każdym momencie dokładną lokalizację oraz liczbę magazynowanych produktów. Co więcej, urządzenia te zapewniają szybki dostęp w czasie rzeczywistym do informacji logistycznych, pozwalając nie tylko śledzić położenie ładunków, ale także zabezpieczyć się przed nieprzewidzianymi negatywnymi zdarzeniami i uprzedzać ewentualne problemy. Przykładem firmy, która skorzystała na wprowadzeniu skanerów magazynowych połączonych z opracowanym przez Mecalux systemem Easy WMS jest hiszpański producent ekspresów do kawy Caffè d’Autore, który dzięki tej inwestycji skrócił o połowę czas konieczny do przeprowadzenia inwentaryzacji.
  • Ograniczenie kosztów. Bezbłędne zarządzanie zapasami i skrócenie czasu realizacji procesów pozwalają istotnie ograniczyć koszty. Kolektory danych zwiększają wydajność pracy operatorów i prowadzą do wzrostu jakości świadczonych usług. Ponadto skanery magazynowe przekazują polecenia z systemu zarządzającego, co pozwala znacząco zmniejszyć zużycie papieru.
  • Łatwość szkolenia personelu. Przystępna i intuicyjna obsługa terminala oraz automatyczne zarządzanie przepływem towarów, możliwe dzięki systemowi WMS, sprawiają, że operatorzy są w stanie wykonywać swoje zadania szybko i bezbłędnie. Oznacza to wzrost wydajności i oszczędność kosztów związanych ze szkoleniami dla personelu.

Stosowanie kolektorów danych poprawia efektywność pracy operatorów i maksymalnie zwiększa wydajność procesów logistycznych prowadzonych w magazynie.

Kolektory danych są w stałej łączności z oprogramowaniem zarządzającym magazynem

Kolektory danych są w stałej łączności z oprogramowaniem zarządzającym magazynem

Urządzenia niezbędne w każdym magazynie

Kolektory danych zapoczątkowały nową erę w zarządzaniu procesami logistycznymi każdej firmy. Obecnie prawie wszystkie magazyny wykorzystują je do wykonywania operacji logistycznych ze względu na korzyści płynące z natychmiastowej i bezbłędnej wymiany danych między terminalem a systemem WMS.

Zwiększ wydajność Twojego centrum logistycznego dzięki oprogramowaniu do zarządzania magazynem Easy WMS firmy Mecalux, które pozwala w pełni wykorzystać funkcje nawet najbardziej zaawansowanych terminali radiowych. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.