Celem demand planning jest utrzymanie poziomu zapasów na odpowiednim poziomie i dysponowanie potrzebnym asortymentem w dowolnym momencie

Demand planning – centralna oś łańcucha dostaw

30 kwi 2024

Dalekowzroczność i dostosowywanie łańcucha dostaw do przyszłych potrzeb zwiększają konkurencyjność przedsiębiorstw oraz zadowolenie klientów. Niezbędne do tego są narzędzia i systemy, za pomocą których menedżerowie gromadzą dane umożliwiające rozwój. Przykładem tego jest demand planning.

Demand planning – co to jest?

Demand planning jest procesem umożliwiającym analizę, przewidywanie i planowanie popytu na produkty lub usługi. Dzięki temu firmy mogą się przygotować i konsekwentnie zarządzać produkcją, asortymentem oraz dystrybucją.

Aby proces był skuteczny, powinien obejmować czynności takie jak prognozowanie sprzedaży oraz identyfikację potencjalnych problemów. Służy utrzymaniu poziomu zapasów na odpowiednim poziomie i dysponowaniu potrzebnym asortymentem w dowolnym momencie.

Dlaczego demand planning jest ważne?

Badanie przyszłego poziomu popytu i organizacja mająca na celu sprostanie mu jest podstawą skutecznego działania i wiąże się z wieloma korzyściami:

 • Zmniejszenie kosztów związanych z niesprzedanym asortymentem lub przeterminowanymi czy przestarzałymi produktami.
 • Wzrost wydajności wynikający z nabycia zdolności reagowania na fluktuacje rynku bez konieczności stosowania rozwiązań takich jak pilne dostawy. Wzrost konkurencyjności projektu.
 • Ułatwienie procesu podejmowania decyzji dzięki danym dotyczącym wzorców popytu oraz trendów.
 • Oprócz utrzymania poziomu sprzedaży demand planning pomaga efektywniej wykorzystać przestrzeń składowania.
 • Poprawa wizerunku firmy dzięki zagwarantowanej dostępności artykułów i terminowym dostawom. 
Automatyzacja magazynów przyspiesza realizację zamówień i odpowiadanie na popyt
Automatyzacja magazynów przyspiesza realizację zamówień i odpowiadanie na popyt

Kluczowe aspekty demand planning

Istnieje wiele aspektów, które należy wziąć pod uwagę, aby odpowiednio zaplanować popyt w magazynach i sklepach:

 • Ustalenie wskaźników KPI. Gromadzenie danych historycznych umożliwia tworzenie prognoz na przyszłość, do tego jednak należy ustalić dokładne wskaźniki KPI, które pozwolą na prognozowanie właściwego poziomu zapasów. To zestawienie może pomóc wykryć cykliczne wzorce zachowania. Kluczowe dane mogą różnić się w zależności od firmy.
 • Przestudiowanie własnego katalogu. Należy wziąć pod uwagę warunki zmienne sezonowo i szczytową sprzedaż w określonych okresach roku, a także specjalne okoliczności takie jak wydanie nowego produktu, które mogą wpłynąć na wzorce sprzedaży. Warto być na bieżąco z nowościami i modelami, które są definitywnie usuwane.
 • Monitorowanie konkurencji. Przewidywanie działań innych firm działających w branży umożliwia lepsze dostosowanie własnej strategii. Jeśli konkurujące ze sobą przedsiębiorstwa włożą wiele wysiłku w promowanie danego rodzaju produktu, wskazane może być dysponowanie kilkoma sztukami w magazynie. Inne zewnętrzne informacje, które należy uwzględnić, to stan gospodarki światowej.
 • Stosowanie promocji. Podjęcie działań marketingowych pomaga wzbudzić zainteresowanie potencjalnych klientów i może wpłynąć na wzrost popytu. Najpierw jednak trzeba przygotować się do sprostania temu wzrostowi.
 • Wdrożenie technologii. Łatwiej jest gromadzić dane do późniejszego planowania za pomocą platform działających w chmurze i programów, które mogą być używane jednocześnie przez kilku operatorów, niż ręcznie. Przykładem jest system zarządzania magazynem Easy WMS, który zapewnia wgląd w stan zapasów w czasie rzeczywistym oraz informacje o pochodzeniu, lokalizacji i miejscu docelowym produktów.
 • Współpraca między działami. Organizacja regularnych spotkań, podczas których przeprowadzana jest analiza danych dot. sprzedaży, jest kluczowa, aby zoptymalizować demand planning, jako że dotyczy działów produkcji, logistyki, marketingu i handlowego.
 • Zachowanie elastyczności. Możliwe jest, że mimo przestrzegania wszystkich powyższych porad, jakieś niespodziewane zdarzenie nagle zmieni środowisko biznesowe. Dlatego trzeba być otwartym i dostosowywać wcześniej podjęte decyzje, jeśli warunki będą tego wymagały.
Przewidywanie przyszłych wydarzeń umożliwia utrzymanie ciągłości łańcucha dostaw
Przewidywanie przyszłych wydarzeń umożliwia utrzymanie ciągłości łańcucha dostaw

Demand planning usprawnia łańcuch dostaw

Demand planning, centralna oś wydajnego łańcucha dostaw, umożliwia skuteczne personalizowanie produkcji na podstawie prognoz przyszłego popytu. Przewidywanie przyszłych zdarzeń umożliwia zachowanie korzyści, dlatego projektowanie strategii tego typu pomaga zabezpieczyć obecność na rynku.

Dzięki demand planning zapobiega się zagrożeniom takim jak brak zapasów, będącego przyczyną znacznej utraty wizerunku spowodowanej brakiem możliwości zaspokojenia potrzeb klientów.

Demand planning w firmie

Demand planning to środek wykorzystywany zarówno przez duże korporacje, jak i przez małe i duże przedsiębiorstwa. Zarządzanie katalogiem produktów i przewidywanie zachowań rynkowych jest korzystne dla wielu rodzajów firm, niezależnie od sektora gospodarczego.

Prognozowaniem popytu mogą zająć się różni specjaliści. Można zatrudnić również wyspecjalizowanego demand planning menedżera. Jego zadaniem jest prognozowanie liczby potrzebnych produktów do zaspokojenia rynku i koordynowanie produkcji, zakupów i sprzedaży w celu zagwarantowania osiągnięcia zakładanych celów. Powinien mieć dostęp do danych historycznych i statystycznych, dokonać wszelkich korekt, które uzna za stosowne, a także identyfikować oraz informować poszczególne zespoły o zagrożeniach i szansach.

Przyszłość procesu demand planning

Chociaż firmy zawsze starały się dostosowywać do potrzeb potencjalnych klientów, demand planning ewoluuje, a jego przyszłość związana jest z cyfryzacją. Prognozy w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw są coraz bardziej zaawansowane dzięki postępowi technologicznemu, dzięki czemu firmy zyskują rzeczywiste dane na temat popytu.

Jeśli chcesz dogłębnie poznać procesy zachodzące w magazynie i lepiej przygotować się na nadchodzące zdarzenia, Mecalux może pomóc Ci w wyborze systemów, dzięki którym to osiągniesz. Easy WMS to oprogramowanie, które kontroluje i optymalizuje zarządzanie w magazynach, zwiększając ich wydajność. Skontaktuj się z nami – nasi specjaliści pokażą Ci funkcje systemu, a także zaproponują inne metody mające na celu maksymalne usprawnienie działania Twoich instalacji.