Utrzymanie porządku w magazynie jest niezbędne do zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania

Jak utrzymać porządek w magazynie?

28 paź 2020

Magazyn, w którym panuje nieład, a zagadnienie utrzymania czystości jest marginalizowane, stwarza zagrożenie zarówno dla pracowników, jak i składowanych produktów. Jak utrzymać porządek w magazynie, aby stworzyć bezpieczne warunki pracy i umożliwić efektywne funkcjonowanie obiektu?

W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania, wskazując działania, które można podjąć w kwestii zapewnienia czystości w magazynie.

Utrzymanie porządku w magazynie: metoda 5S

Metoda 5S to powstała w Japonii metodologia, której celem było stworzenie wytycznych umożliwiających zaprowadzenie porządku i czystości na stanowisku pracy. Może być ona rozpatrywana zarówno w skali makro, np. w odniesieniu do całego magazynu, jak i w skali mikro i obejmować pojedyncze obszary robocze. Nazwa 5S wywodzi się od pięciu japońskich słów rozpoczynających się na literę „S”, które opisują każdy etap postępowania. Oto poszczególne filary wchodzące w skład tej metodologii:

Selekcja (jap. Seiri): ten etap polega na rozróżnieniu elementów potrzebnych w pracy od tych zbędnych, a następnie wyeliminowanie tych drugich, aby nie wpływały one na jej przebieg.

Systematyka (jap. Seiton): jest to zapewnienie takiego sposobu organizacji miejsca pracy, aby w każdym momencie, wszystko co jest potrzebne do wykonania zadania, było łatwo dostępne i w ilości niezbędnej do jego ukończenia. Stanowisko pracy powinny cechować porządek i funkcjonalność, które w konsekwencji przełożą się na większą wydajność.

Sprzątanie (jap. Seiso): to utrzymanie miejsca pracy i jego otoczenia w czystości oraz zapobieganie przyczynom, które prowadzą do powstania zanieczyszczeń. Istotną kwestią jest to, aby odbywało się to regularnie i wedle ustalonego wcześniej harmonogramu.

Standaryzacja (jap. Seiketsu): są to czynności polegające na utrwaleniu wprowadzonych zasad dotyczących zachowania czystości, uświadamianiu ich wpływu na wzrost wydajności i poprawy jakości pracy.

Samodyscyplina (jap. Shitsuke): ten etap skupia się na wykształceniu poczucia istoty przestrzegania wszystkich poprzednich zasad metody 5S, stosowania się do nich oraz przestrzegania, aby kierowali się nimi wszyscy uczestnicy procesu.

Pracownicy magazynu podczas czynności porządkowych
Pracownicy magazynu podczas czynności porządkowych

O co należy zadbać, chcąc utrzymać porządek w magazynie?

Sposób, w jaki należy zadbać o utrzymanie porządku w magazynie, jest przede wszystkim uzależniony od specyfiki składowanych towarów. W obiektach, w których składowane są materiały niebezpieczne, żywność lub farmaceutyki, kwestie dotyczące zachowania czystości powinny być przestrzegane i realizowane z najwyższą drobiazgowością. W takich przypadkach najczęściej zatrudnia się do tego wyspecjalizowane firmy, które posiadają doświadczenie i niezbędne umiejętności do zapewnia porządku w magazynie tak, aby jego stan nie stwarzał zagrożenia dla produktów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia.

Zatem jak utrzymać porządek w magazynie? Na jakie elementy należy zwrócić uwagę, dbając o jego czystość? Należy zadbać przede wszystkim o:

  • sprzątanie podłoża: posadzka magazynu jest miejscem, które z powodu ciągłego ruchu operatorów oraz urządzeń przeładunkowych jest najbardziej narażone na zabrudzenia. Najczęściej są to wielkie powierzchnie, dlatego w większości przypadków do ich sprzątania wykorzystuje się specjalnie przeznaczone do tego maszyny, jak myjki ciśnieniowe i zamiatarki.
  • dbanie o czystość dachu, ścian, instalacji regałowych, stosowanych urządzeń i oświetlenia: wymienione elementy, choć zabrudzenia na nich mogą nie być widoczne, nie powinny być lekceważone i należy przeprowadzać ich regularne sprzątanie.
  • zarządzanie opakowaniami i gospodarka odpadami: coraz większa popularność zielonej logistyki oraz zasad zrównoważonego rozwoju sprawiają, że firmy przykładają większą uwagę do dbania o ekologię i środowisko. Wiąże się to z prowadzeniem ścisłej kontroli odnośnie do generowanych odpadów oraz podejmowaniem działań, które je ograniczają, a także promowaniem recyklingu stosowanych materiałów.

Jak planować czynności porządkowe w magazynie?

Przygotowując się do przeprowadzenia czynności porządkowych w magazynie, należy przede wszystkim wziąć pod uwagę sposób i natężenie jego pracy. Sprzątanie magazynu powinno odbyć się w taki sposób i w takim terminie, aby nie zakłócać – lub robić to w sposób minimalny – wykonywanych w nim zadań. Nie można również zapominać o stałym szkoleniu pracowników magazynowych w zakresie utrzymywania czystości otoczenia oraz uświadamiania ich o pozytywnym wpływie tego typu działań.

Mecalux dostarcza rozwiązania magazynowe, które spełniają najbardziej wymagające regulacje odnośnie do zapewnienia czystości w obiekcie składowania. Jeśli zastanawiasz się, jak utrzymać porządek w magazynie i jakie wyposażenie może w tym pomóc, skontaktuj się z nami. Nasi eksperci zaproponują najlepsze rozwiązania dla Twojego magazynu i prowadzonej działalności.