Aby zwiększyć wydajność magazynu, należy przeanalizować funkcjonowanie każdego procesu, a w szczególności kompletacji

W jaki sposób zwiększyć wydajność magazynu?

05 cze 2020

Wydajność magazynu jest ściśle powiązana z czasem, który przeznaczony jest na przebieg realizowanych w nim procesów logistycznych. W świecie logistyki najlepszą receptą na zaoszczędzenie czasu jest unikanie sytuacji, w których dochodzi do jego marnotrawstwa. Dlatego działania podejmowane w związku z usprawnieniem pracy magazynu powinny mieć na uwadze taką optymalizację wykonywanych czynności, aby przy zachowaniu pełnej efektywności ich przeprowadzenie trwało krócej.

W tym artykule omawiamy działania, które można podjąć, aby zwiększyć wydajność magazynu.

1. Przeprowadzanie szczegółowej analizy operacji magazynowych

Pierwszym krokiem na drodze do poprawy wydajności magazynu jest przeprowadzenie jego audytu. Wymagana jest dokładna analiza wszystkich czynności realizowanych w łańcuchu logistycznym obiektu i czasu potrzebnego na ich wykonanie. W tym celu należy podjąć następujące kroki:

– Identyfikacja zadań wykonywanych w magazynie

 • Czynności administracyjne: przygotowywanie raportów, organizowanie list przewozowych, przydzielanie obowiązków pracownikom (jeśli nie odbywa się to w sposób automatyczny), kontrola jakości, spotkania itp.
 • Przemieszczanie ładunków w magazynie zarówno w poziomie (pomiędzy różnymi strefami), jak i w pionie (obsługa towarów na wysokości).
 • Ruch w magazynie bez udziału ładunków.
 • Rozładunek i załadunek samochodów ciężarowych.
 • Kompletacja zamówień: jest to jeden z najbardziej newralgicznych punktów logistyki magazynowej zarówno pod względem ekonomicznym, jak i organizacyjnym, dlatego wymaga szczególnie dokładnej analizy.

– Określenie czasu potrzebnego na realizację poszczególnych zadań

Po opracowaniu wszystkich zadań wykonywanych w magazynie kolejnym krokiem jest ich sklasyfikowanie oraz określenie liczby wymaganych czynności i ilości czasu potrzebnych do ich realizacji.

Tak przygotowana lista umożliwi zebranie szczegółowych informacji na temat każdej z odbywających się operacji magazynowych. Na przykład załadunek samochodu ciężarowego składa się z pięciu etapów: kwestie administracyjne, przemieszczenie się wózka widłowego do miejsca położenia palety, pobranie ładunku, dostarczenie palety do strefy wysyłki, umieszczenie towaru w ciężarówce.

– Analiza uzyskanych danych i wprowadzenie korekt w funkcjonowaniu magazynu

Uzyskane w ten sposób informacje umożliwią podjęcie następujących kroków:

2. Analiza wydajności eksploatowania obsługiwanych urządzeń

Bezpośredni wpływ na ogólną wydajność magazynu i efektywność wykonywanych w nim zadań mają stosowane urządzenia przeładunkowe. Z tego powodu należy przeprowadzić ich analizę pod następującymi względami.

 • Opracowanie dokładnej charakterystyki urządzeń: osiągana prędkość, zasięg podnośnika, źródło zasilania, wymagana szerokość korytarzy roboczych itp.
 • Określenie wpływu stosowania urządzeń na przepływ towarów: wraz ze wzrostem liczby wykonywanych przez nie operacji nieuniknione jest w pewnym momencie zmniejszenie się efektywności ich pracy.

Zebranie powyższych informacji pozwoli określić procesy magazynowe, które mogą zostać zautomatyzowane. Operator logistyczny Disalfarm wraz z rozwojem działalności zaczął borykać się z nasilonym ruchem wózków widłowych w magazynach, co przekładało się na wzrost generowanych kosztów. Aby temu zapobiec, firma zdecydowała się na modernizację centrum logistycznego i zautomatyzowanie wykonywanych operacji.

Układnice paletowe zwiększają efektywność operacji składowania i usprawniają wydajność magazynu
Układnice paletowe zwiększają efektywność operacji składowania i usprawniają wydajność magazynu

3. Analiza efektywności zarządzania zapasami

Wydajność magazynu jest ściśle powiązana także z procesem zarządzania zapasami. Oto trzy obszary, których przeanalizowanie może pozytywnie wpłynąć na pracę magazynu:

 • Zbadanie zmian stanu zapasów zachodzących w magazynie: podjęcie tego działania pozwoli określić, czy w magazynie składowane są produkty, które cechują się sezonowością, czy obsługa i rozmieszczenie ładunków jest zgodna ze wskaźnikami rotacji zapasów oraz czy zastosowane są prawidłowe rozwiązania magazynowe do składowania towarów.
 • Przeanalizowanie danych, na których opiera się planowanie sposobu składowania ładunków. Istnieje wiele strategii dotyczących sposobu rozmieszczania towarów na regałach (metoda wolnych miejsc składowania, metoda stałych miejsc składowania, metoda oparta na rotacji a-b-c itp.), dlatego należy regularnie kontrolować efektywność ich stosowania i stale poszukiwać najlepszego rozwiązania.
 • Dokładne kontrolowanie procedur w celu wykrycia sytuacji, które mogą mieć negatywny wpływ na identyfikowalność ładunków. Na przykład, w jaki sposób klasyfikowane są ładunki, które poddawane są kontroli jakości? Warto również mieć ciągły nadzór nad zapasami, które stały się przestarzałe, i z wyprzedzeniem planować działania mające na celu usunięcie ich z magazynu.

4. Wysłuchanie opinii pracowników

Pracownicy magazynowi są nieocenionym źródłem informacji, które mogą pomóc zoptymalizować wydajność magazynu. Przeprowadzanie regularnych konsultacji z kadrą pracowniczą pozwoli

 • określić potrzeby szkoleniowe: coraz wyższe kwalifikacje pracowników przełożą się na szybszą realizację zadań i większą wydajność,
 • kontrolować ergonomię i bezpieczeństwo miejsc pracy,
 • zidentyfikować problemy, z którymi operatorzy magazynowi mierzą się w trakcie codziennych obowiązków. Być może istnieją obszary wymagające poprawy, które zwiększą efektywność ich pracy.

Aby uzyskać większą wydajność magazynu, należy ograniczyć generowane koszty, skrócić czas realizacji zadań i zwiększyć jakość procesów. Przeprowadzenie audytu efektywności funkcjonowania procesów logistycznych pozwoli zidentyfikować problematyczne miejsca w pracy magazynu i umożliwi zaplanowanie działań, które usprawnią ogólną wydajność obiektu.

Jeśli poszukujesz sposobów na zoptymalizowanie wydajności centrum logistycznego, skontaktuj się z nami. Firma Mecalux posiada ponad 50-letnie doświadczenie w organizacji pracy magazynów na całym świecie.