Metoda wolnych miejsc składowania i zalety wynikające z jej stosowania

Metoda wolnych miejsc składowania: definicja i zalety jej stosowania

27 maj 2020

Sposób rozmieszczenia zapasów w magazynie, czyli decyzja o tym, w jakim miejscu umieszczać ładunki oraz według jakich kryteriów, ma wpływ na wydajność funkcjonowania obiektu oraz efektywność wykorzystania dostępnej przestrzeni. Metoda wolnych miejsc składowania, metoda stałych miejsc składowania, metoda ABC (rotacji zapasów) to tylko niektóre z możliwości magazynowania towarów, na jakie mogą zdecydować się firmy w swoim łańcuchu dostaw.

W tym artykule przyjrzymy się bliżej metodzie wolnych miejsca składowania, sposobowi, w jaki jest realizowana, jej zaletom oraz omówimy warunki, które należy spełnić, aby jej zastosowanie w magazynie odbywało się w optymalny sposób.

Jak odbywa się rozmieszczenie ładunków w metodzie wolnych miejsc składowania?

Metoda wolnych miejsc składowania polega na umieszczaniu ładunków w miejscach dostępnych na regałach w momencie przyjścia dostawy. Podczas przyjęcia towaru do magazynu każdy ładunek musi zostać oznaczony unikalnym kodem SKU, który będzie zawierać informację na temat jego dokładnej lokalizacji.

Aby magazyn mógł wydajnie funkcjonować, wykorzystując metodę wolnych miejsc składowania, powinien posiadać system zarządzania magazynem WMS, ponieważ:

  • oprogramowanie zajmie się etykietowaniem ładunków i rozdzielaniem ich pomiędzy dostępne miejsca w magazynie;
  • umożliwi realizowanie strategii „człowiek do towaru poprzez udzielanie dokładnych informacji pracownikom magazynu, w którym miejscu zlokalizowany jest towar. Funkcjonalności systemu WMS zapewniają podgląd w czasie rzeczywistym na aktualny stan zapasów (i ich rozmieszczenie), pozwalając zaplanować optymalny przebieg pracy operatorom.
Metoda wolnych miejsc składowania wymaga zastosowania systemu WMS
Metoda wolnych miejsc składowania wymaga zastosowania systemu WMS

Zalety metody wolnych miejsc składowania

Metoda wolnych miejsc składowania jest chętnie wykorzystywana przez wiele firm z uwagi na wiążące się z nią zalety. Poniżej zebraliśmy najważniejsze z nich:

1. Optymalizacja dostępnej powierzchni składowania

Stosowanie tej metody zwiększa efektywność wykorzystania dostępnej pojemności magazynowej, ponieważ docelowo każde miejsce na regałach może być przeznaczone do umieszczenia w nim ładunku. Dla przykładu, w przypadku metody stałych miejsc składowania, gniazda regałowe będą puste, gdy wystąpi brak danej pozycji asortymentowej, lub odwrotnie, może wystąpić ryzyko braku miejsca w przypadku nagromadzenia zbyt dużej liczby referencji.

2. Większa elastyczność w pracy magazynu

Proces składowania ładunków może zostać sprawnie przystosowany do wystąpienia zmian związanych z magazynowanym towarem (np. przechowywanie nowego rodzaju referencji). Cecha ta jest szczególnie istotna dla firm z sektora 3PL (Third Party Logistics), które zajmują się obsługą różnych ładunków od wielu klientów.

3. Przyspieszenie operacji odkładania i pobierania ładunków

Metoda wolnych miejsc składowania ma duży wpływ na szybkość wykonywanych operacji w magazynie:

  • operatorzy zwolnieni są z obowiązku czasochłonnego planowania i organizacji procesów rozmieszczania ładunków, ponieważ zadaniem tym zajmuje się system zarządzania magazynem WMS;
  • nowi lub tymczasowi pracownicy, na przykład zatrudnieni z uwagi na zbliżający się sezonowy szczyt sprzedaży, nie muszą poznawać dokładnego rozmieszczenia wszystkich referencji w magazynie, więc mogą zostać szybciej wdrożeni do pracy;
  • system WMS wyznacza operatorom optymalne trasy do pokonania w związku z obsługą ładunków, które są określone na podstawie rozmieszczenia towarów na regałach.

4. Większa precyzja wykonywanych operacji

Metoda wolnych miejsc składowania, wbrew pozorom, zmniejszenia ryzyko występowania pomyłek. Dzieje się tak, ponieważ w przeciwieństwie do tradycyjnego modelu składowania (ze stałą alokacją miejsc) podobne referencje nie są składowane na tym samym obszarze. Dużą rolę w tym procesie odgrywa system WMS przekazujący informację na temat dokładnego położenia każdego produktu, który należy obsłużyć. Skuteczność i precyzję realizowanych zadań można jeszcze bardziej zwiększyć, poprzez wspomożenie procesu kompletacji zamówień np. systemem pick-to-light.

Metoda wolnych miejsc składowania – jakie warunki należy spełnić, aby wdrożyć ją w magazynie

Aby móc zastosować tę metodę w magazynie, należy pamiętać o spełnieniu dwóch istotnych kwestii:

  • Wymagane jest posiadanie systemu WMS: zarządzanie zapasami, z uwagi na swoją złożoność, musi zostać powierzone rozwiązaniom informatycznym. Ponadto oprogramowanie magazynowe WMS powinno być w pełni zintegrowane ze stosowanym przez firmę systemem ERP dla zapewnienia pełnej kontroli ładunków na każdym poziomie ich obsługi.
  • Magazynowanie towarów powinno odbywać się z wykorzystaniem systemu składowania zapewniającego największą elastyczność i uniwersalność w obsłudze różnorodnych ładunków.

Sytuacje, w których nie należy stosować metody wolnych miejsc składowania

O ile metoda wolnych miejsc składowania będzie dobrym rozwiązaniem w większości tradycyjnych magazynów oraz w branży e-commerce, o tyle istnieją typy obiektów, w których nie powinna być stosowana. Takim przykładem są chłodnie oraz obsługa ładunków, które wymagają określonych warunków zewnętrznych składowania, a także magazynowanie towarów o nieregularnych kształtach, do przechowywania których potrzebne są specjalne systemy regałowe.

W niektórych magazynach zastosowanie znajdzie również rozwiązanie pośrednie. Na przykład dla produktów o bardzo wysokiej rotacji można zastosować metodę stałych miejsc składowania, z kolei pozostałą część asortymentu składować zgodnie z zasadą wolnych miejsc.

Jednak aby podjąć najlepszą decyzję co do wyboru metody rozmieszczenia towarów, warto oprzeć się na opinii doświadczonych profesjonalistów. Skontaktuj się z nami, a nasi eksperci pomogą wybrać najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy.