Konfekcjonowanie towaru w magazynie polega na kompletowaniu różnych artykułów składających się na jedno zamówienie w jednym opakowaniu

Znaczenie konfekcjonowania towaru w magazynie

25 maj 2023

Konfekcjonowanie towaru to etap następujący po kompletacji zamówień – operatorzy pakują i zabezpieczają ładunki, a następnie wysyłają je do klientów końcowych.

Konfekcjonowanie produktów ma kluczowe znaczenie, ponieważ opakowanie stanowi pierwszy element, z którym klient wchodzi w bezpośrednią interakcję. Ze względu na rosnącą liczbę zamówień o niewielkich rozmiarach w ostatnich latach zwiększyła się rola procesu konfekcjonowania towaru w magazynie.

Na czym polega konfekcjonowanie towaru?

Konfekcjonowanie towaru to proces obejmujący m.in. pakowanie i zabezpieczanie zamówionych artykułów w celu zapewnienia bezpiecznego transportu oraz prawidłowej dystrybucji produktów. Niewłaściwa realizacja jednego z etapów konfekcjonowania może doprowadzić do powstania błędów, opóźnień lub strat towaru podczas realizacji dostaw, obniżając poziom usług logistycznych danej firmy.

Podczas konfekcjonowania produkty umieszczane są w opakowaniach:

  • handlowych (podstawowych) – pojedyncze produkty są wkładane do właściwych im opakowań jednostkowych, jak np. puszka, butelka, flakon czy kartonik.
  • zbiorczych – produkty w opakowaniach handlowych trafiają do większych jednostek (np. kartonowe pudełka, pojemniki itp.).
  • transportowych – produkty są zabezpieczane tak, aby nie uległy uszkodzeniu podczas transportu na nośniku o większych wymiarach, np. na palecie.

Wydajne konfekcjonowanie towaru zwiększa wydajność łańcucha dostaw. Prawidłowe zapakowanie produktów ułatwia składowanie oraz usprawnia transport wewnątrz magazynu i poza nim.

Jak przebiega konfekcjonowanie towaru w magazynie?

Proces konfekcjonowania zazwyczaj przebiega w następujący sposób:

  • Krok 1 – pobrane produkty są transportowane do strefy konfekcjonowania, gdzie artykuły składające się na jedno zamówienie są grupowane i umieszczane w odpowiednich opakowaniach.
  • Krok 2 – personel zabezpiecza towar za pomocą materiałów ochronnych dostosowanych do rodzaju produktu. Przykładowo, delikatne artykuły, takie jak szklane kieliszki, muszą być zabezpieczone za pomocą folii bąbelkowej czy chipsów styropianowych.
  • Krok 3 – po zakończeniu pakowania operatorzy wprowadzają do systemu niezbędne dane, aby wygenerować dokument WZ zawierający istotne informacje, czyli np. listę artykułów, ich wagę, objętość czy odbiorcę końcowego.
  • Krok 4 – operatorzy drukują niezbędną dokumentację do każdego zamówienia i dołączają ją do paczek.
System zarządzania magazynem koordynuje konfekcjonowanie towaru w magazynie
System zarządzania magazynem koordynuje konfekcjonowanie towaru w magazynie

Magazyny często dysponują strefą przeznaczoną do pakowania produktów. Stanowisko konfekcjonowania towaru ma ułatwić personelowi umieszczanie produktów w odpowiednich opakowaniach, w których zostaną wysłane. Projekt stanowiska roboczego zależy od liczby zamówień do pakowania oraz wyznaczonych do tego zadania operatorów, a także właściwości artykułów składowanych w magazynie.

Poza wdrożeniem ergonomicznego stanowiska konfekcjonowania częstą praktyką jest również cyfryzacja zarządzania operacjami związanymi z co-packingiem, aby podnieść wydajność oraz ograniczyć liczbę popełnianych błędów.

Oprogramowanie wspomagające konfekcjonowanie towaru w magazynie

System zarządzania magazynem (WMS) koordynuje wszystkie działania mające na celu osiągnięcie sprawnego, wydajnego i bezbłędnego procesu co-packingu. WMS optymalizuje trasy pokonywane przez operatorów oraz instruuje ich podczas konfekcjonowania towaru, wydając dokładne polecenia za pomocą kolektorów danych, urządzeń do voice pickingu lub stanowisk roboczych z zainstalowanym oprogramowaniem. Podczas co-packingu system zarządzający automatyzuje wydruk niezbędnej dokumentacji – etykiety wysyłkowej czy dowodu dostawy dla każdego zamówienia.

Przepływ towaru do stacji konfekcjonowania może zostać zautomatyzowany poprzez zastosowanie przenośników
Przepływ ładunków do stanowisk konfekcjonowania można zautomatyzować za pomocą przenośników

System zarządzania magazynem, jak np. Easy WMS firmy Mecalux, konfiguruje różne sposoby konfekcjonowania towaru na podstawie wskazań kierownika logistyki, wymagań klienta lub wyznaczonego przewoźnika. Oprogramowanie magazynowe koordynuje zadania operatorów i działanie urządzeń automatycznych, aby zwiększyć przepływ produktów do strefy wysyłek. Przykładowo, system zarządza ruchem przenośników pojemnikowych, które dostarczają towar do stanowisk konfekcjonowania, a następnie do doków przeładunkowych.

Easy WMS dysponuje szeroką gamą modułów, które odpowiadają na konkretne potrzeby poszczególnych magazynów. Zaawansowana funkcjonalność programu dla spedycji usprawnia proces pakowania i zabezpieczania towarów. Moduł instruuje operatorów, wskazując artykuły oraz liczbę sztuk do pobrania. Podczas pakowania produktów składających się na zamówienie oprogramowanie w czasie rzeczywistym powiadamia wybraną firmę spedycyjną o przygotowywanej przesyłce.

Przykłady konfekcjonowania towaru przy pomocy Easy WMS

Easy WMS koordynuje i usprawnia konfekcjonowanie towaru w magazynach każdego sektora. Dowodzą tego omówione poniżej dwa przykłady firm:

  • Aghasa Turis (Hiszpania): w centrum logistycznym firmy system zarządzania Mecaluxu usprawnia konfekcjonowanie towaru, wskazując orderpickerom artykuły oraz kolejność ich pakowania według wagi i rozmiaru. Firma wysyła 95% zamówień w mniej niż 24 godziny bez popełniania błędów, spełniając oczekiwania swoich klientów. Easy WMS umożliwia firmie Aghasa Turis sprawne zarządzanie zamówieniami realizowanymi w systemie dropshippingu. Dzięki temu produkty są pakowane we właściwe kartony klientów prowadzących sprzedaż i, odpowiednio zapakowane, są wysyłane bezpośrednio do klienta końcowego.
  • Stand-Privé.com (Francja): francuski magazyn e-commerce sektora odzieżowego dysponuje przestrzenną strefą konfekcjonowania produktów, gdzie przygotowuje się 2600 zamówień online dziennie. Easy WMS instruuje operatorów, jak zapakować określone produkty i drukuje etykiety wysyłkowe. Wysyłki są grupowane według firm kurierskich, dzięki czemu przewoźnicy muszą jedynie odebrać przygotowane paczki. „Dzięki Easy WMS operatorzy nie popełniają błędów, co przyczyniło się do zminimalizowania liczby zwrotów, to zaś przekłada się na większe zadowolenie klientów”, podkreśla Julien Wang, wspólnik-założyciel firmy Stand-Privé.com.
Easy WMS firmy Mecalux koordynuje pakowanie produktów w magazynie firmy Stand-Privé.com
Easy WMS firmy Mecalux koordynuje proces pakowania produktów w magazynie firmy Stand-Privé.com

Konfekcjonowanie towaru sposobem na wydajny magazyn

Wydajne konfekcjonowanie produktów zapobiega popełnianiu błędów. Sprawna kompletacja może okazać się bezużyteczna, jeśli nie zostaną określone procedury, które usprawnią proces co-packingu. System zarządzania magazynem, jak Easy WMS firmy Mecalux, usprawnia proces przygotowania, pakowania i wysyłki towaru, aby zapewnić dostawę zamówień na czas.

Jeśli chcesz zwiększyć wydajność swojego magazynu i zapobiec popełnianiu błędów m.in. podczas konfekcjonowania towaru, skontaktuj się z nami. Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze najlepszego rozwiązania dla Twojego magazynu.