Konsolidacja ładunków jest często stosowana podczas wysyłki towarów z magazynu

Na czym polega konsolidacja ładunków w logistyce?

18 sie 2020

Konsolidacja ładunków to technika przygotowywania produktów do wysyłki, która polega na zgrupowaniu w jedną przesyłkę zamówień pochodzących od różnych dostawców.

Nie zawsze przesyłane zamówienie jest na tyle duże, że pozwala wypełnić całą naczepę samochodu ciężarowego lub kontener transportowy, więc taki przewóz staje się z perspektywy firmy nieopłacalny. Odpowiedzią właśnie na tego typu sytuację jest konsolidacja,

Proces konsolidacji ładunku nie dotyczy jednak tylko kwestii jego transportu. Znajduje on także zastosowanie w magazynach na różnych etapach obsługi towaru: przyjęcia do magazynu, składowania oraz przygotowania do wysyłki i jego finalnego wydania z obiektu.

W tym artykule przyjrzymy się bliżej, na czym polega konsolidacja ładunku zarówno z perspektywy usługi transportowej, jak i procesu magazynowania, oraz wskażemy korzyści wynikające z jej stosowania.

Konsolidacja ładunków w transporcie

Przewoźnicy najczęściej stosują dwie metody transportu towarów:

  • wysyłka pełnego ładunku: cały kontener przewozowy jest wykorzystany do transportu towaru pojedynczego klienta,
  • konsolidacja: na pełny kontener składają się ładunki pochodzące od różnych dostawców.

Konsolidacja ładunków zmniejsza koszty wysyłek realizowanych na bardzo duże odległości. Jest to szczególnie korzystne dla mniejszych firm, które nie obsługują liczby zamówień będącej w stanie zapełnić w całości kontener transportowy przewoźnika. W rezultacie operacja wysyłki zamówień w tradycyjny sposób staje się dla nich nieopłacalna.

Konsolidacja umożliwia przedsiębiorstwom płacenie tylko za miejsce, które w naczepie ciężarówki/kontenerze zajmuje ich ładunek. W efekcie firma transportowa grupuje zamówienia z różnych źródeł, które łączy ten sam adres dostawy. Działanie to pozwala zachować opłacalność finansową operacji wszystkim stronom biorącym w niej udział.

Minusem takiego rozwiązania może być wydłużenie czasu realizacji wysyłki zamówienia. Spowodowane jest to tym, że przewoźnikowi zależy na zebraniu jak największej liczby ładunków w ramach konsolidacji przed rozpoczęciem transportu do miejsca docelowego. Przewoźnik musi również najpierw dotrzeć do magazynów wszystkich firm, aby pobrać ładunki wchodzące w skład zgrupowanej przesyłki.

Konsolidacja ładunków umożliwia optymalizację wykorzystania przestrzeni magazynowej
Konsolidacja ładunków umożliwia optymalizację wykorzystania przestrzeni magazynowej

Przebieg konsolidacji ładunków w magazynie

W magazynach stosowanie konsolidacji pozwala zoptymalizować wykorzystanie dostępnej przestrzeni przeznaczonej na składowanie ładunków, a tym samym wydajniej realizować zamówienia klientów.

Konsolidacja, rozumiana jako grupowanie produktów pochodzących z różnych źródeł, może być przeprowadzana w następujących procesach magazynowania:

  • Proces przyjęcia towaru do magazynu: konsolidacja odbywa się zaraz po dostarczeniu artykułów do magazynu. Są one sortowane i grupowane w jednostki ładunkowe zawierające określone SKU.
  • Lokalizacja produktów w magazynie: proces konsolidacji usprawnia sposób rozmieszczenia produktów w obrębie strefy składowania.
  • Czynności poprzedzające wysyłkę towarów: produkty są konsolidowane według trasy wysyłki lub klienta, ponieważ są przewożone w tym samym kontenerze.

Metoda ta jest niezbędną operacją logistyczną przeprowadzaną w przypadku stosowania w łańcuchu dostaw strategii cross-docking.

Korzyści wynikające z konsolidacji ładunków

Omówiliśmy główne cechy konsolidacji ładunków zarówno z perspektywy usługi transportowej, jak i operacji magazynowych. Przyjrzyjmy się teraz, dlaczego warto stosować ten sposób organizacji wydania towaru z magazynu. Oto najważniejsze korzyści wynikające z konsolidowania przesyłek:

  • Oszczędność kosztów transportu: konsolidacja umożliwia dzielenie z innymi przedsiębiorstwami opłat związanych z przewozem ładunków. Dzięki temu firmy, które nie obsługują dużej liczby wysyłek lub dotyczą one mniejszych produktów, mają dostęp do usługi transportowej, która jest dla nich korzystna z ekonomicznego punktu widzenia.
  • Wyższa jakość oferowanych usług: dla sektora transportowego konsolidacja ładunków otwiera wiele możliwości w zakresie propozycji usług przewozowych – częstsze przeprowadzanie wysyłek czy udostępnienie większej liczby obsługiwanych punktów docelowych.
  • Wydajniejsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni: konsolidacja ładunków maksymalizuje wykorzystanie powierzchni składowania w magazynach, samochodach ciężarowych czy kontenerach transportowych.

System zarządzania konsolidacją

Konsolidacja ładunków nie będzie procesem efektywnym, jeśli nie zapewniona zostanie ścisła koordynacja wszystkich operacji pośrednich. W tym celu pomocny okaże się system zarządzania magazynem WMS, który umożliwia kompleksową kontrolę przepływu towarów.

System WMS monitoruje i rejestruje każdą czynność związaną z obsługą ładunku w magazynie, w tym m.in. jego konsolidację i dekonsolidację, oraz przesyła operatorom dokładne wytyczne dotyczące sposobu przeprowadzania tych procesów.

Jeśli zastanawiasz się, jak zapewnić najwyższą wydajność procesów konsolidacji ładunków i ich wysyłki, skontaktuj się z nami. Eksperci Mecaluxu przeanalizują przepływ towarów w Twoim magazynie i zaoferują najbardziej optymalne rozwiązanie.