Zadaniem łańcucha logistycznego jest bezbłędna dostawa zamówienia do klienta docelowego

Czym jest łańcuch logistyczny?

26 sie 2022

Łańcuch logistyczny obejmuje procesy składowania, transportu i dystrybucji produktu oraz przepływy informacji i ładunków odbywające się na różnych etapach. Ma zapewnić dostarczenie zamówienia do klienta na czas, w odpowiedniej liczbie i zgodnie z ustalonymi warunkami. 

Wszystkie procesy składające się na łańcuch logistyczny odpowiadają za prawidłowe zrealizowanie wysyłki produktów z centrum produkcyjnego lub dystrybucyjnego na wyznaczony adres. Etapy wchodzące w zakres wysyłki to składowanie, wydanie towaru z magazynu czy transport produktów do innych instalacji logistycznych lub do klienta końcowego.

Łańcuch logistyczny obejmuje nie tylko przepływy pracy związane ze składowaniem i transportem towaru, ale również informacje generowane podczas przeprowadzania poszczególnych operacji. Musi zatem łączyć dostawców, producentów, operatorów logistycznych i klientów końcowych, mając na celu ograniczenie kosztów oraz utrzymanie jakości produktów lub usług. 

Głównym celem łańcucha logistycznego jest wypracowanie jak najwydajniejszego przemieszczania towarów z linii produkcyjnych do miejsca docelowego poprzez zoptymalizowanie etapów składowania i transportu

Łańcuch logistyczny – rodzaje

Występują różne rodzaje łańcucha logistycznego w zależności od potrzeb i profilu firmy:

  • Łańcuch logistyczny w sektorze przemysłowym. Charakteryzuje się produkcją towarów na dużą skalę, dlatego to producenci często zajmują się składowaniem i dystrybucją artykułów pomiędzy wieloma klientami. Ten rodzaj łańcucha logistycznego wymaga wydajnego planowania, aby prawidłowo zaopatrzyć linie produkcyjne, zrealizować zamówienia, a przede wszystkim, zoptymalizować koszty. 
  • Łańcuch logistyczny przedsiębiorstw handlowych. Koncentruje się na działalności w zakresie nabywania produktów celem ich ponownego sprzedania, pomijając pośredni etap przetwarzania. Łańcuch logistyczny tego typu firm charakteryzuje się nieustannym przepływem materiałów, a to z kolei wymaga wydajnego działania na etapie składowania i transportu, aby zapobiec generowaniu niespodziewanych kosztów logistycznych. 
  • Łańcuch logistyczny firm usługowych. Musi dostosować się do potrzeb przedsiębiorstwa charakteryzującego się świadczeniem usług niematerialnych, zmiennych i krótkotrwałych.
Łańcuch logistyczny obejmuje etapy takie jak przyjęcie czy transport wewnętrzny ładunków
Łańcuch logistyczny obejmuje etapy takie jak przyjęcie czy transport wewnętrzny ładunków

Jakie są etapy łańcucha logistycznego?

Łańcuch logistyczny obejmuje organizację i koordynację przepływu ładunków, składowania i zarządzania rozmieszczeniem towarów w magazynach, centrach produkcyjnych i dystrybucyjnych oraz synchronizację transportu wewnętrznego i zewnętrznego. 

Główne etapy łańcucha logistycznego są następujące: 

  • Projekt planowania logistycznego biorący pod uwagę m.in. rotację produktów, składowane jednostek asortymentowych i przygotowanie zamówień. 
  • Rejestr, przyjęcie towarów i inwentaryzacja stanu magazynowego poprzedzające składowanie.
  • Zarządzanie rozmieszczeniem towarów w magazynie, czyli przyporządkowanie pozycji w magazynie do poszczególnych jednostek asortymentowych, które będą w nim składowane.
  • Wewnętrzny transport towarów między dwoma strefami w obiekcie logistycznym lub między poszczególnymi magazynami podrzędnymi.
  • Koordynacja etapów komisjonowania zamówień, jak np. kompletacja produktów lub pakowanie. 
  • Obsługa towaru za pośrednictwem tradycyjnych i zautomatyzowanych urządzeń transportu bliskiego. Etap ten obejmuje również możliwość składania produktów w magazynie. 
  • Organizacja wydania i wysyłki towaru do punktu sprzedaży lub klienta końcowego.

Różnice między łańcuchem logistycznym a łańcuchem dostaw

Pojęcia łańcuch logistyczny i łańcuch dostaw często są mylone i stosowane synonimicznie. Logistyka stanowi jeden z etapów łańcucha dostaw danego produktu. Zadaniem łańcucha logistycznego jest sprawne dostarczenie zamówień do klienta końcowego poprzez organizację wszystkich procesów związanych z transportem, składowaniem i dystrybucją towarów. W zakres łańcucha logistycznego wchodzi m.in. zarządzanie stanem magazynowym, przygotowanie zamówień czy nadzór nad flotą transportową. 

Z kolei łańcuch dostaw obejmuje wszystkie zadania zawierające się w łańcuchu logistycznym oraz czynności związane z projektowaniem i wykonaniem produktów, takie jak nabycie surowców czy organizacja linii montażowych. Kluczową postacią w logistyce jest supply chain manager – osoba odpowiedzialna za optymalizowanie kosztów produkcji, koordynowanie działań w zakresie sprzedaży i usług posprzedażowych oraz zapewnienie wydajnej obsługi klienta końcowego.

System Easy WMS firmy Mecalux umożliwia cyfryzację łańcucha logistycznego i wyeliminowanie ryzyka wystąpienia błędów
System Easy WMS firmy Mecalux umożliwia cyfryzację łańcucha logistycznego i wyeliminowanie ryzyka wystąpienia błędów

Jak zdigitalizować łańcuch logistyczny?

Automatyzacja zadań stała się możliwa dzięki wprowadzeniu nowoczesnej technologii do magazynów, centrów produkcyjnych i innych instalacji logistycznych. Przepływy informacji generowane na poszczególnych etapach łańcucha logistycznego mogą zostać zdigitalizowane za pomocą systemu WMS do zarządzania magazynem

Coraz więcej firm decyduje się na wdrożenie rozwiązań cyfrowych, aby zautomatyzować łańcuch logistyczny oraz łańcuch dostaw. Programy tego typu umożliwiają monitorowanie stanu magazynowego w czasie rzeczywistym, zapobiegając brakowi zapasów w magazynie, który mógłby zaszkodzić reputacji firmy, czy powstaniu zapasu nadmiernego skutkującego wysokimi kosztami logistycznymi. 

Aplikacje logistyczne zapewniają całkowitą identyfikowalność produktów, co stanowi istotny element łańcuchów logistycznych firm sektora spożywczego czy przemysłowego. Oprogramowanie skrupulatnie monitoruje produkty poprzez gromadzenie danych wygenerowanych na etapach, przez które przeszedł towar. 

Cyfryzacja może dokonać zmian w procesie przygotowania zamówień, jednej z podstawowych i najbardziej złożonych operacji całego łańcucha logistycznego. Dlatego też oprogramowanie zarządzające, jakim jest np. Easy WMS firmy Mecalux, odgrywa kluczową rolę – program odpowiada za zautomatyzowanie zarządzania produktami w różnych miejscach składowania. Na podstawie zbioru zasad i kryteriów ustanowionych przez kierownika ds. logistyki oprogramowanie określa najlepsze miejsce składowania dla każdej jednostki asortymentowej, m.in. według rotacji produktu czy warunków składowania. 

Ponadto system WMS koordynuje zarówno ruchy magazynowe ładunków, tradycyjnych i zautomatyzowanych urządzeń transportu bliskiego, jak i trasy operatorów, aby zapewnić wydajne i bezpieczne działanie instalacji logistycznej. Celem zoptymalizowania łańcucha logistycznego oprogramowanie określa ścieżki kompletacji zamówień i konfigurację wysyłki produktów.

 

Easy WMS – filar łańcucha logistycznego

System zarządzania magazynem, taki jak Easy WMS firmy Mecalux, jest kluczowym narzędziem do koordynowania wszystkich działań logistycznych przeprowadzanych w magazynie – od kompletacji zamówień, rozmieszczenia towarów w magazynie do kontroli stanu magazynowego. 

Easy WMS synchronizuje pracę zautomatyzowanych urządzeń i personelu magazynu, aby maksymalnie zwiększyć wydajność na poszczególnych etapach łańcucha logistycznego poprzez skracanie ścieżek przygotowania zamówień lub sterowanie automatycznymi urządzeniami transportu bliskiego wewnątrz instalacji. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat procesu cyfryzacji łańcucha logistycznego za pomocą Easy WMS, skontaktuj się z nami. Nasi eksperci przedstawią korzyści, jakie przyniesie Twojej firmie wdrożenie tego systemu.