Komisjonowanie zamówień w magazynie z wykorzystaniem pętli przenośników

Etapy komisjonowania zamówień w magazynie i możliwości ich usprawnień

18 maj 2020

Komisjonowanie zamówień to proces, który polega na rozformowaniu jednostek ładunkowych na mniejsze grupy jednostek i przygotowanie z nich zamówień otrzymanych od klientów. Ma on duże znaczenie dla działania przedsiębiorstwa, ponieważ wszelkie opóźnienia lub pomyłki, które pojawią się w jego realizacji, mogą przełożyć się na niezadowolenie klientów końcowych

Obecnie, w czasach coraz większej popularności dokonywania zakupów za pośrednictwem internetu i wdrażania strategii omnikanałowych, dzięki którym klienci mają jeszcze większy dostęp do oferty przedsiębiorstwa, optymalna realizacja komisjonowania zamówień jest ogromnym wyzwaniem, przed którym staje logistyka magazynowa. Firmy muszą obsługiwać większa liczbę jednostek magazynowych w możliwie jak najkrótszym czasie. Stąd tak istotne dla przedsiębiorstw jest to, aby sama realizacja zamówień przebiegała optymalnie i bez żadnych zakłóceń.

Jak to osiągnąć? W pierwszej kolejności warto przeanalizować poszczególne etapy komisjonowania zamówień i zobaczyć, czy nie ma możliwości dokonania w nich usprawnień. W tym artykule przyjrzymy się przebiegowi tego procesu i wskażemy obszary, w których wprowadzenie zmian może wpłynąć na podniesienie efektywności pracy magazynu.

Etap 1: Planowanie

Jest to etap, który odbywa się przed fizycznym rozpoczęciem pobierania produktów. Polega na organizacji całego procesu i dystrybucji list kompletacyjnych. Planując czynności pobierania artykułów, należy wziąć pod uwagę układ magazynu i jego charakterystykę: dostępną przestrzeń, rozmieszczenie stref magazynowych, wykorzystywane systemy magazynowe czy lokalizację regałów do kompletacji. Dodatkowo nie wolno zapomnieć o uwzględnieniu oceny doświadczenia zespołu, który będzie wykonywać to zadanie, oraz narzędzi i urządzeń, które zostaną wykorzystane. Określenie wszystkich zmiennych pozwoli lepiej zaplanować i zoptymalizować pracę operatorów.

Jak usprawnić planowanie komisjonowania

Przede wszystkim warto wdrożyć system zarządzania magazynem WMS. Tego typu rozwiązania informatyczne często posiadają specjalnie zaprojektowany program do kompletacji zamówień w magazynie, które zajmują się planowaniem wszystkich czynności związanych z etapami komisjonowania – nadawanie priorytetów zamówieniom, określanie tras, którymi mają poruszać się operatorzy, wskazywanie przedmiotów, które należy zebrać z regałów, itd.

Etap 2: Wyznaczanie tras i zadań operatorom magazynowym

Jeśli pobieranie zamówień odbywa się metodą „człowiek do towaru”, to odległości, które muszą pokonać operatorzy, mają bardzo duży wpływ na efektywność komisjonowania. Dlatego należy dążyć do optymalizacji tras i skrócenia do minimum czasu potrzebnego pracownikom na przemieszczanie się pomiędzy produktami. Na całą trasę w trakcie tego etapu komisjonowania zamówień składają się:

 • odległość z miejsca rozpoczęcia pobierania produktów do miejsca ich składowania na regałach,
 • dystans, który należy pokonać podczas pobierania kolejnych produktów wchodzących w skład zamówienia,
 • droga powrotna z gotowym zamówieniem do strefy konsolidacji.

Jak zmniejszyć odległości pokonywane przez operatorów w trakcie komisjonowania

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na rozmieszczenie produktów na regałach. Te o najwyższym wskaźniku rotacji, czyli najchętniej zamawiane, powinny znajdować się najbliżej stanowisk kompletacyjnych, co skróci czas potrzebny operatorom na ich pobranie.

Powodem zbyt długiego czasu trwania tego etapu komisjonowania może być także nieefektywny projekt logistyczny magazynu. Niewłaściwe rozmieszczenie poszczególnych stref składowania będzie mieć negatywny wpływ na długość tras, jakie muszą pokonywać operatorzy. Jego zmiana może znacząco wpłynąć na poprawę ergonomii pracy personelu magazynowego

Inna metoda, która pozwoli praktycznie wyeliminować potrzebę przemieszczania się operatorów, jest zautomatyzowanie magazynu i pobieranie zamówień metodą „towar do człowieka”. W tym przypadku transport produktów odbywa się za pomocą pętli przenośników przemysłowych, które transportują artykuły ze strefy magazynowej do stanowisk kompletacyjnych.

Etap 3: Pobieranie produktów

Choć może wydawać się to oczywiste, na czas potrzebny na pobranie produktów ma wpływ ich lokalizacja. Skompletowanie artykułów znajdujących się w górnej części regałów wysokiego składowania będzie bardziej czasochłonne (ponieważ wymagają zastosowania specjalnych wózków widłowych) niż produktów znajdujących się na poziomie posadzki.

Należy także pamiętać, że to na tym etapie komisjonowanie istnieje największe ryzyko popełnienia pomyłek i pobranie niewłaściwych produktów. Dlatego przede wszystkim należy zadbać o jasność i przejrzystość informacji na temat produktów wchodzących w skład zamówień, które otrzymują pracownicy magazynowi.

Jak zapewnić wydajną kompletację zamówień

Oto kilka wskazówek, które pozwolą zapewnić wydajny proces pobierania produktów:

 • informacje na temat stanu zapasów muszą być zgodne z rzeczywistą ilością i aktualnym rozmieszczeniem produktów dostępnych w magazynie,
 • należy zadbać o funkcjonalne i ergonomiczne rozlokowanie stref w magazynie i produktów na regałach,
 • pomocne może okazać się zaimplementowanie rozwiązań wspomagających pobieranie produktów, takich jak pick-to-light, put-to-light i voice-picking (kompletacja głosowa),
 • przeprowadzanie regularnych konserwacji wózków kompletacyjnych,
 • jeśli pobieranie produktów odbywa się z wysokich poziomów regałów, warto rozważyć instalację układnic i rozwiązań automatycznych, które przyśpieszą przebieg wykonywanych operacji.
Przygotowywanie zamówień w procesie komisjonowania
Przygotowywanie zamówień w procesie komisjonowania

Etap 4: Weryfikacja zamówień i przygotowanie ich do wysyłki

Jest to ostatni etap komisjonowania zamówień, w trakcie którego wykonywane są następujące operacje:

 • weryfikacja czy zebrano prawidłowe produkty i w liczbie zgodną z listą zamówień,
 • przygotowywanie ładunku z zamówieniem: ważenie, pakowanie i etykietowanie,
 • przekazanie ładunku do strefy wysyłki, gdzie zostanie przydzielony do odpowiedniej trasy transportu zgodnie z adresem zamówienia,
 • drukowanie dokumentów przewozowych dla dystrybutora.

Jak usprawnić przygotowywanie zamówień do wysyłki

Wydajność finalnego etapu komisjonowania można zwiększyć poprzez:

 • standaryzację procesu pakowania i dostosowania go do charakterystyki obsługiwanych produktów,
 • ujednolicenie dokumentów przewozowych i integrację stałej komunikacji z firmami transportowymi.

Wydajne etapy komisjonowania zamówień

Jak widać z powyższego artykułu, optymalne komisjonowanie zamówień w magazynie jest uzależnione od prawidłowego przebiegu jego poszczególnych etapów. Prawidłowe zaplanowanie wykonywanych zadań w trakcie każdej fazy procesu pozwoli zapewnić doskonałą jakość usługi i krótki czas realizacji zamówień klientów, zwiększając tym samym konkurencyjność firmy na rynku.

W niektórych magazynach poprawę wydajności etapów komisjonowania pozwoli uzyskać ich analiza i wprowadzenie drobnych korekt. Z kolei w innych obiektach tego typu działania mogą okazać się niewystarczające i w celu usprawnienia całego procesu będzie wymagane wdrożenie zaawansowanych rozwiązań inżynieryjnych. Firma Mecalux już od ponad 50 lat pomaga firmom na całym świecie we wdrażaniu rozwiązań logistycznych, zarówno tradycyjnych instalacji regałowych, jak i zaawansowanych technologicznie systemów automatycznych współpracujących z oprogramowaniem WMS, które umożliwiają im dalszy rozwój i ekspansję.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości usprawnienia procesów logistycznych w Twoim magazynie, skontaktuj się z nami.