Kompletacja grupowa w magazynie

Na czym polega kompletacja grupowa w magazynie

14 sie 2020

Kompletacja grupowa (ang. batch picking) polega na pobieraniu SKU wymaganych do skompletowania wielu zamówień równolegle w ramach jednego zlecenia kompletacyjnego

Aby lepiej zobrazować sposób, w jaki odbywa się batch picking, posłużmy się przykładem. Wyobraźmy sobie sytuację, w której udajemy się do sklepu po zakup trzech kartonów mleka. Dwoje naszych znajomych, wiedząc, że wybieramy się do supermarketu, prosi nas o zakup dla nich odpowiednio dwóch i czterech opakowań mleka.

W ten sposób, będąc w sklepie, udamy się tylko raz do półki, na której znajduje się mleko, i od razu weźmiemy wszystkie dziewięć kartonów. Po przejściu przez kasę i zapłaceniu za artykuły rozdzielimy zakupione produkty do oddzielnych siatek, wkładając do nich dokładnie taką liczbę opakowań mleka, o jaką poprosili nas znajomi.

Ten prosty przykład doskonale obrazuje to, co się dzieje w magazynie, gdy stosowana jest kompletacja grupowa. Operatorzy poruszają się pomiędzy regałami i pobierają wybrane produkty z regałów w celu przygotowania wielu zamówień jednocześnie.

W tym artykule przedstawimy różne sposoby, w jaki może być przeprowadzany batch picking, oraz wyjaśnimy, w jakich sytuacjach ta metoda kompletacji sprawdza się najlepiej,

Metody przeprowadzania kompletacji grupowej

Kompletacja grupowa może być przeprowadzana na trzy różne sposoby, w zależności od stosowanych urządzeń:

  • Tradycyjna kompletacja grupowa: jest to najbardziej podstawowa metoda batch picking. Produkty pobierane są z wykorzystaniem wózków do kompletacji zamówień. Następnie zebrane artykuły zostają przetransportowane do sortowni i strefy konsolidacji, gdzie są rozdzielane według poszczególnych zamówień. Ta metoda kompletacji grupowej nie wymaga przeprowadzania przez operatora klasyfikacji produktów w trakcie umieszczania ich na wózku, więc może on pobrać więcej artykułów w trakcie jednego zlecenia.
  • Pick-to-cart: w tej metodzie batch picking operator dysponuje wózkiem, w którym znajdują się pojemniki na poszczególne SKU. Pracownik magazynowy pobiera odpowiednie artykuły z regałów, a następnie odkłada je do odpowiadającego im pojemnika. W ten sposób w trakcie komisjonowania zamówień od razu przeprowadzany jest proces sortowania
  • Pick-to-box: w tym przypadku kompletacja grupowa odbywa się poprzez umieszczanie produktów bezpośrednio w pojemnikach wysyłkowych, więc niepotrzebne jest przeprowadzanie dodatkowych procesów sortowania i konsolidacji zamówień. Ten sposób realizacji batch picking wymaga odpowiedniej koordynacji pracy oraz precyzyjnego planowania działań, na przykład w zakresie wcześniejszego przygotowania prawidłowego rozmiaru opakowań do określonych rodzajów zamówień.
<em>Batch picking</em> przynosi najlepsze rezultaty, gdy jest przeprowadzany manualnie
Batch picking przynosi najlepsze rezultaty, gdy jest przeprowadzany manualnie

Kiedy należy stosować batch picking?

Głównym celem kompletacji grupowej jest zredukowanie odległości tras i czasu przeznaczonego na ich pokonanie przez operatorów w trakcie pobierania zamówień. Metoda batch picking będzie korzystnym rozwiązaniem szczególnie w tych magazynach, w których:

  • produkty nie sprawiają trudności z pobraniem z regałów i są podobnych rozmiarów,
  • kompletowane zamówienia dotyczą tych samych referencji.

Dodatkowo dużą rolę w efektywności przebiegu kompletacji będzie mieć układ magazynu, a także organizacja zadań operatorów, które powinny być realizowane w sposób płynny i bez żadnych przeszkód. Istotną rolę w zapewnieniu tego odgrywa system WMS. Oprogramowanie magazynowe posiada funkcjonalności, które ułatwiają planowanie i przebieg batch picking poprzez zarządzanie m.in.:

  • lokalizacją produktów na regałach: rozmieszczenie SKU powinno być jak najbardziej ergonomiczne, aby skrócić trasy, które muszą pokonać operatorzy.
  • liczba wymaganych operatorów: system oblicza niezbędną do wykonania zadania liczbę operatorów, z zachowaniem maksymalnej wydajności pracy (np. poprzez uniknięcie zbyt dużego natężenia ruchu między regałami, gdzie odbywa się kompletacja, co może mieć wpływ na wydłużenie się czasu jej trwania).
  • priorytetami zamówień: oprogramowanie WMS hierarchizuje kompletację poszczególnych zamówień i na tej podstawie oblicza niezbędny czas potrzebny na ich przygotowanie (pobranie, konsolidację i pakowanie).

W przypadku wystąpienia sytuacji, w której prognozowany jest zdecydowany wzrost liczby zadań kompletacyjnych, np. w czasie sezonowego szczytu zamówień, zalecanym rozwiązaniem będzie zrezygnowanie z kompletacji grupowej i zastosowanie zamiast niej kompletacji falowej.

Wybór metody kompletacji zamówień jest niezwykle ważną decyzją, przed którą stoją menedżerowie logistyczni, ponieważ będzie ona mieć bezpośrednie przełożenie zarówno na wydajność pracy magazynu, jak i działalność samego przedsiębiorstwa. Jeśli masz jakieś pytania lub zastanawiasz się, czy kompletacja grupowa jest najlepszym rozwiązaniem dla łańcucha dostaw Twojej firmy, skontaktuj się z nami. Nasi eksperci z chęcią udzielą Ci pomocy.