Operator przygotowuje zamówienia z wykorzystaniem systemu pick by voice

Pick by voice: wszystko co należy wiedzieć o głosowej kompletacji zamówień

09 cze 2020

Pick by voice jest to urządzenie, które za pomocą komunikatów werbalnych przekazuje polecenia pracownikom magazynowym. Jest ono stale połączone z systemem zarządzania magazynem WMS, który generuje wszystkie instrukcje na temat zadań, które mają wykonać operatorzy. System pick by voice odbiera je i przetwarza na informacje głosowe, które pracownicy słyszą w dołączonych zestawach słuchawkowych.

Pick by voice, dzięki technologii syntezatorów i systemów rozpoznawania głosu, pozwala przyśpieszyć pracę operatorów zajmujących się kompletacją zamówień oraz zminimalizować ryzyko wystąpienia pomyłek podczas pobierania produktów z regałów.

W tym artykule omówimy bliżej schemat działania systemu pick by voice, jego zalety oraz czynniki, które należy rozważyć przed wdrożeniem tego rozwiązania do magazynu.

Jak działa pick by voice?

W skład systemu wchodzi terminal, który najczęściej mocowany jest do talii pracownika, oraz zestaw słuchawkowy z mikrofonem. Przebieg kompletacji z wykorzystaniem pick by voice wygląda następująco:

 1. System WMS wysyła informacje dotyczące zamówienia do urządzenia pick by voice.
 2. Urządzenie do kompletacji głosowej przetwarza otrzymany komunikat i za pośrednictwem słuchawek przekazuje operatorowi lokację, do której ma się udać, i liczbę referencji, którą należy pobrać.
 3. Gdy operator dotrze na miejsce, przekazuje do mikrofonu kod kontrolny lokacji i kompletuje wymaganą liczbę produktów.
 4. WMS weryfikuje otrzymane informacje i potwierdza z operatorem liczbę referencji znajdujących się na regale z danymi znajdującymi się w systemie magazynowym. Jeśli wszystko się zgadza, oprogramowanie oznacza zadanie jako zakończone i przesyła informację na temat następnego produktu do skompletowania. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości WMS sygnalizuje problem i przekazuje operatorowi kolejne kroki, które w takiej sytuacji należy podjąć.
 5. Gdy wszystkie wymagane artykuły zostały pobrane, pick by voice informuje operatora, do której drukarki należy się udać w celu pobrania etykiety i przygotowania zamówienia do wysyłki.

Pomimo stosowanej nazwy pick by voice system komunikacji głosowej może być wykorzystany również w innych procesach magazynowych niż kompletacja zamówień. Rozwiązanie to sprawdza się doskonale jako źródło poleceń dla pracowników m.in. w przypadku operacji cross-dockingu, przeprowadzania kontroli jakości ładunków czy w strefie przyjęć towarów do magazynu.

Jakie są zalety stosowania pick by voice w magazynie?

System pick by voice to kolejny krok w ewolucji wykorzystywanych do tej pory w kompletacji zamówień terminali radiowych. Jego stosowanie niesie ze sobą szereg korzyści, oto one:

– Szybsza kompletacja zamówień

Ogromną zaletą systemu pick by voice jest większa swoboda ruchu operatora magazynowego. Pracownik nie jest zmuszony do korzystania z rąk oraz wzroku w celach komunikacji z systemem magazynowym WMS, jak to ma miejsce w przypadku tradycyjnych terminali radiowych. Przekłada się to na szybsze pobieranie kolejnych zamówień, a w rezultacie większą produktywność.

System <em>pick by voice</em> ułatwia kompletację zamówień w chłodniach
System pick by voice ułatwia kompletację zamówień w chłodniach

– Mniejsza liczba pomyłek i bardziej bezpieczna oraz ergonomiczna praca

Jedną z najczęściej przywoływanych zalet systemu pick by voice w porównaniu do tradycyjnych terminali radiowych jest niemal całkowite wyeliminowanie występowania pomyłek w czasie kompletowania produktów z regałów.

Dzięki temu, że operatorzy mają wolne ręce, ponieważ nie muszą trzymać terminali, pobieranie artykułów z regałów jest o wiele prostsze. Zwiększa to wygodę, ergonomię oraz bezpieczeństwo pracy, a także zmniejsza ryzyko przypadkowego upuszczenia i uszkodzenia obsługiwanego produktu.

– Łatwość w obsłudze

System pick by voice cechuje się prostotą obsługi. Dzięki temu jest to doskonałe rozwiązanie dla magazynów, których działalność jest ściśle powiązana z sezonowymi szczytami zamówień i zatrudnianiem pracowników tymczasowych. Intuicyjność korzystania z pick by voice sprawia, że mogą oni szybko przystąpić do wykonywania normalnych obowiązków operatora magazynowego.

Dodatkową zaletą systemu jest jego konfigurowalność. Posiada on funkcję wyboru języka przekazywanych poleceń. Przed każdym uruchomieniem urządzenie przeprowadza krótki proces kalibracji w celu zweryfikowania poprawności działania.

– Możliwość stosowania w każdych warunkach i łatwość instalacji

Instalacja systemu pick by voice jest bardzo łatwa i nie wymaga ingerencji w infrastrukturę magazynu.

Urządzenia do kompletacji głosowej mogą być stosowane niemal w każdych warunkach. Bardziej zaawansowane rozwiązania są wyposażone w specjalne systemy rozpoznawania głosu, izolując go od dźwięków otoczenia, co jest szczególnie istotne w przypadku pracy w magazynach o dużym natężeniu hałasu. W dodatkowe udogodnienia mogą zostać wyposażone również słuchawki, na przykład w rozwiązania tłumiące odgłosy z zewnątrz. Zwiększa to komfort pracy operatorów i ułatwia zrozumienie otrzymywanych poleceń.

Kolejną zaletą urządzeń typu pick by voice jest możliwość ich stosowania w zróżnicowanej temperaturze otoczenia. Rozwiązanie to jest szczególnie popularne w magazynach chłodniczych i mroźniach. W tego typu obiektach operatorzy muszą być wyposażeni w odzież ochronną oraz rękawice, co utrudnia obsługiwanie klasycznych terminali radiowych. „Nieinwazyjność” systemu pick by voice pozwala realizować zadania w niskiej temperaturze z taką samą wydajnością jak w tradycyjnych magazynach.

– Szybki ROI

Urządzenia do kompletacji głosowej charakteryzują się szybkim zwrotem z inwestycji. Jednak należy pamiętać, że magazyn musi być już wyposażony w system WMS, w przeciwnym wypadku trzeba liczyć się z dodatkowymi kosztami wynikającymi z jego wdrożenia.

Co należy rozważyć przed zastosowaniem pick by voice w magazynie

 • System ten jest rozwiązaniem idealnym dla magazynów, w których składuje się bardzo zróżnicowane referencje oraz o wysokiej częstotliwości przeprowadzania kompletacji zamówień. Jak już wspominaliśmy wcześniej, jest to także praktyczne narzędzie do stosowania w przypadku obsługi łańcucha chłodniczego.
 • Posiadanie systemu WMS jest obligatoryjne. Oprogramowanie magazynowe, opierając się na aktualnych danych na temat stanu zapasów, generuje wszystkie polecenia wysyłane do urządzeń pick by voice.
 • Zależnie od posiadanego systemu WMS należy się upewnić, czy posiada on możliwość obsługi urządzeń do kompletacji głosowej. Zaprojektowany przez Mecalux system zarządzania magazynem Easy WMS jest kompatybilny ze wszystkimi typami urządzeń pick by voice.
 • Przed wdrożeniem systemu kompletacji głosowej należy przeanalizować jego ewentualny wpływ na bezpieczeństwo pracowników. Jeśli będzie on stosowany przez operatorów urządzeń przeładunkowych (np. wózków widłowych), należy wziąć pod uwagę rozwiązania składające tylko z jednej słuchawki, aby nie izolować pracownika od odgłosów otoczenia.
 • Magazyn musi być dostępny w stabilne łącze internetowe, aby uniknąć sytuacji, w których operatorzy nie otrzymają poleceń lub będą one przekazywane z opóźnieniem.
 • Należy zweryfikować system znakowania kodami regałów i ładunków (SKU) stosowany w magazynie i upewnić się, że system pick by voice będzie mógł bezproblemowo z nimi pracować.

Jeśli zastanawiasz się nad wdrożeniem technologii pick by voice w swoim magazynie – skontaktuj się z nami. Nasi eksperci dokładnie przeanalizują Twój przypadek i zaprojektują najbardziej optymalne rozwiązanie.