Magazyn surowców zaopatruje linie produkcyjne

Jak efektywnie zorganizować magazyn surowców?

16 lis 2022

Magazyn surowców odgrywa kluczową rolę w procesie produkcyjnym ― to w nim składuje się materiały do czasu ich wykorzystania na liniach produkcyjnych. Zarządzanie niektórymi ładunkami, np. materiałami ściernymi lub płynnymi, trudnymi do transportowania wewnątrz magazynu, komplikuje proces magazynowania czy kompletacji zamówień. Nieprzerwane dostawy surowców na linie produkcyjne może jednak zagwarantować efektywny układ magazynu oraz projekt przepływu ładunków.

Co to jest magazyn surowców? 

Magazyn surowców to instalacja logistyczna służąca do składowania komponentów lub materiałów, zanim trafią one na linie produkcyjne. W tego rodzaju obiektach przechowuje się materiały, które nie zostały jeszcze poddane procesom produkcyjnym. Zadaniem takich magazynów jest również zapewnienie dostaw surowców na produkcję.

Zazwyczaj magazyny surowców lokalizuje się w pobliżu strefy produkcji, aby usprawnić proces wytwarzania produktów. Dla wydajnej logistyki zaopatrzenia niezbędna jest synchronizacja magazynów z centrami produkcyjnymi. 

Składowanie surowców wymaga ścisłej kontroli zapasów ― określenie optymalnego poziomu zapasów i zabezpieczenie regularnych dostaw to niezbędne czynności pozwalające zapewnić ciągłość produkcji. 

Identyfikowalność produktów, podstawa każdej instalacji logistycznej, staje się szczególnie istotna w przypadku magazynu surowców. Kierownik logistyki musi znać dokładną lokalizację produktów oraz kontrolować przemieszczanie wszystkich ładunków tak, aby zagwarantować najwyższe standardy procesu produkcyjnego.

W takich obiektach do składowania surowców wykorzystuje się różne jednostki ładunkowe, najczęściej pojemniki, kontenery lub palety. Planując magazyn oraz systemy składowania, należy wziąć pod uwagę m.in. rodzaj ładunków, wymagania produkcyjne czy popyt na oferowane produkty. Układ magazynu ma kluczowe znaczenie dla zaopatrywania produkcji, ponieważ odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni usprawnia składowania i przemieszczanie materiałów w kierunku linii produkcyjnych.

Magazyn surowców firmy Aromaty Fragrances zautomatyzowany przez Mecalux
Magazyn surowców firmy Aromaty Fragrances zautomatyzowany przez Mecalux

Jakie funkcje musi spełniać magazyn surowców?

Magazyn surowców musi umożliwiać: 

  • Zachowanie standardów jakości i bezpieczeństwa materiałów. Magazyn powinien być wyposażony w systemy pozwalające zachować dobry stan surowców oraz bezpiecznie przemieszczać je w stronę linii produkcyjnych.
  • Kontrolę nad zarządzaniem zapasami. Magazyn surowców musi dysponować narzędziami umożliwiającymi prowadzenie ścisłej kontroli zapasów, zabezpieczającymi przed brakiem materiałów potrzebnych na liniach produkcyjnych. Kierownik logistyki powinien monitorować wskaźniki takie jak zapas zabezpieczający, czyli część towarów składowana na wypadek wystąpienia zdarzeń nieprzewidzianych, czy punkt zamawiania ― kiedy i w jakiej ilości złożyć zamówienie u dostawcy.
  • Zaopatrywanie w surowce linii produkcyjnych. Magazyn przyjmuje materiały od dostawcy i wydaje je w momencie wpłynięcia zlecenia produkcyjnego wymagającego ich użycia. Magazyn powinien dostosować się do wymagań artykułu, jaki będzie wytwarzany, i zapewnić zaopatrzenie linii produkcyjnych w niezbędne materiały.

Przykładowe magazyny surowców

Podstawowym zadaniem magazynów surowców jest utrzymanie ciągłości dostaw materiałów na linie produkcyjne. W tego rodzaju obiektach często tradycyjne urządzenia transportu bliskiego zastępuje się automatycznymi systemami magazynowymi, takimi jak układnice paletowe lub pojemnikowe celem usprawnienia przemieszczania surowców.

Przykład większej wydajności logistycznej za sprawą automatyzacji znajdziemy np. w magazynie surowców firmy Aromaty Fragrances w mieście Louveira (Brazylia). „Poprzez wdrażanie nowych technologii do naszych procesów przygotowujemy się, by wykonać skok w erę przemysłu 4.0. Jest to możliwe dzięki silnemu wsparciu Mecaluxu ― naszego kluczowego partnera, który pomógł nam usprawnić czynności magazynowe oraz transport bliski surowców”, wskazuje Alfredo Del Vigna, prezes firmy Aromaty Fragrances. Mecalux wyposażył obiekt logistyczny tej firmy w układnicę paletową trójstronną, która pobiera i odkłada surowce składowane w beczkach znajdujących się na paletach. Aby zwiększyć swoją wydajność, firma korzysta z systemu zarządzania magazynem Easy WMS, który kieruje przyjęciami, przypisuje ładunkom lokalizacje oraz w odpowiednim momencie wydaje polecenia wysyłki palet na linie produkcyjne. 

W przypadku składowania surowców w pojemnikach lub kontenerach dobrym rozwiązaniem może być magazyn automatyczny z układnicą pojemnikową, który może pełnić funkcję tymczasowego bufora składowania. Takie rozwiązanie zostało wdrożone w zakładzie produkcyjnym firmy Schaeffler w gminie Elgoibar w Kraju Basków (Hiszpania). „Naszym celem było zwiększenie wydajności i zminimalizowanie ryzyka błędów oraz maksymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni i uzyskanie przestrzeni na rozbudowę linii produkcyjnych, jeżeli okaże się to konieczne”, wyjaśnia kierownik działu logistyki firmy Schaeffler. Magazyn ten jest połączony z zakładem produkcyjnym za pomocą automatycznego systemu transportu bliskiego. „Automatyczny magazyn pojemnikowy spełnia wszystkie nasze potrzeby ― regały z układnicami maksymalnie wykorzystują dostępną powierzchnię, a przenośniki i windy zapewniają stałe połączenie z produkcją”, przyznaje. 

Magazyn surowców firmy Schaeffler z układnicą pojemnikową
Magazyn surowców firmy Schaeffler z układnicą pojemnikową

Zarządzanie stanem magazynowym to kluczowy aspekt funkcjonowania magazynu surowców. Cyfryzacja procesów zapewnia ścisłą kontrolę w czasie rzeczywistym nad poziomem zapasów, aby nie dopuścić do zakłóceń dostaw surowców. Opracowane przez Mecalux oprogramowanie zarządzające magazynem Easy WMS pozwoliło francuskiej firmie Dexel uzyskać pełną identyfikowalność wykorzystywanych surowców. „Naszym priorytetem jest posiadanie pełnej historii każdego produktu, obejmującej szczegółowe informacje o procesach produkcyjnym i logistycznym, przez jakie przeszedł produkt”, wskazuje Nathalie Burgals, dyrektor finansowa firmy Dexel. W celu organizacji wysyłek materiału na linie produkcyjne firma dysponuje również zaawansowaną funkcjonalnością o nazwie WMS do zarządzania produkcją ― oprogramowaniem, które współpracuje z systemem MES. Ten moduł systemu Easy WMS ułatwia dostawy surowców metodą just-in-time i zapobiega brakom materiałów w zakładzie produkcyjnym.

Dexel wdrożył system Easy WMS w celu koordynacji zaopatrywania linii produkcyjnych w surowce
Dexel wdrożył system Easy WMS w celu koordynacji zaopatrywania linii produkcyjnych w surowce

Magazyn surowców ― pierwszy krok do wydajnej produkcji

Usytuowanie magazynu surowców w pobliżu linii produkcyjnych pozwala osiągnąć wydajną logistykę zaopatrzenia, ponieważ umożliwia sprawny przepływ materiałów między strefą składowania a produkcją. Na rynku istnieją liczne rozwiązania automatyczne, które można dostosować do potrzeb każdego biznesu. Wiele jest również firm, które decydują się na automatyzację procesów, aby zwiększyć wydajność swoich magazynów surowców

Zastąpienie ręcznego zarządzania logistyką systemem WMS pozwala lepiej kontrolować zapasy oraz uniknąć braku materiałów na liniach produkcyjnych. Jeśli chcesz maksymalnie zwiększyć wydajność Twoich procesów produkcyjnych poprzez zastosowanie magazynu surowców wyposażonego w automatyczne rozwiązania magazynowe, skontaktuj się z nami. Nasi eksperci wskażą Ci najlepsze rozwiązanie dostosowane do potrzeb Twojej firmy.