Optymalna organizacja magazynu części zamiennych wymaga zastosowania odpowiednich rozwiązań, na przykład układnicy pojemnikowej

Jak zorganizować magazyn części zamiennych?

13 paź 2020

Organizacja magazynu części zamiennych ma fundamentalne znaczenie dla poprawności przebiegu całego łańcucha dostaw. Zaopatrywanie zakładów produkcyjnych w potrzebne materiały bez opóźnień pozwoli uniknąć sytuacji, w której dochodzi do zatrzymania linii produkcyjnej, ponieważ zabrakło niezbędnego elementu do kontynowania jej pracy.

Jednak jak zorganizować magazyn części zamiennych, aby zaopatrzenie produkcji zawsze docierało na czas? Co należy zrobić, aby utrzymać optymalny poziom składowanych materiałów bez gromadzenia nadmiernych zapasów, a tym samym generowania niepotrzebnych kosztów?

Aby odpowiedzieć na te pytania, przyjrzyjmy się dwóm kwestiom. Przede wszystkim spróbujemy zidentyfikować cele, jakie powinny przyświecać organizacji magazynu części zamiennych. Następnie omówimy główne strategie, które stosowane są w tego typu obiektach składowania.

Cele, które powinien spełniać magazyn części zamiennych

Optymalna organizacja magazynu części zamiennych powinna charakteryzować się następującymi założeniami:

  • Przejrzysta klasyfikacja i efektywne zarządzanie bardzo dużą liczbą SKU: w zdecydowanej większości przypadków artykuły składowane w magazynach części zamiennych są niewielkich rozmiarów. Różnice pomiędzy poszczególnymi produktami mogą być minimalne, dlatego niezbędne jest zadbanie o bardzo szczegółową identyfikację asortymentu i uniknięcie jakichkolwiek błędów podczas rejestracji i przyjęcia produktów do magazynu.
  • Wysoki poziom operacyjności: magazyn części zamiennych powinien być zorganizowany w taki sposób, aby móc błyskawicznie reagować na zapotrzebowanie generowane przez obsługiwane zakłady produkcyjne.
Do obsługi produktów o wysokiej rotacji w magazynie części zamiennych można zastosować regały półkowe i pętle przenośników
Do obsługi produktów o wysokiej rotacji w magazynie części zamiennych można zastosować regały półkowe i pętle przenośników

W jaki sposób osiągnąć powyższe cele? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, jednak zastosowanie pewnych rozwiązań może pomóc w ich realizacji:

  • wdrożenie systemu zarządzania magazynem: zarządzanie zapasami powinno odbywać się w czasie rzeczywistym, co umożliwia korzystanie z systemu WMS. Dodatkowo oprogramowanie magazynowe pozwala analizować dane dotyczące rotacji zapasów w ujęciu historycznym. Tego typu informacje mogą pomóc w uniknięciu sytuacji, w których dochodzi do wystąpienia braków wymaganego asortymentu.
  • wyszkolona kadra pracownicza: w magazynach części zamiennych najczęściej składowane są produkty o niewielkich rozmiarach, co może prowadzić do dezorganizacji w ich obsłudze. Stąd istotne jest odpowiednie przygotowanie personelu magazynowego, jasny podział obowiązków oraz dbanie o to, aby przestrzegane były wszystkie wytyczne dotyczące pracy w tego typu obiekcie.

Strategie pomocne w organizacji magazynu części zamiennych

Dobra organizacja magazynu części zamiennych wymaga uzyskania odpowiedniego balansu pomiędzy pojemnością magazynową a efektywnością przeprowadzanych operacji logistycznych. Pomocne w jego osiągnięciu jest zastosowanie dopasowanej do specyfiki magazynu metody kompletacji:

– Kompletacja „człowiek do towaru”: zachowanie efektywności

Jeśli magazynowane części zamienne są większych rozmiarów i różnią się od siebie pod względem swoich charakterystyk, warto zdecydować się na zastosowanie metody „człowiek do towaru” i kompletacji falowej z wykorzystaniem następujących rozwiązań:

  • Przygotowanie strefy kompletacji na kilku piętrach: w przypadku ręcznego pobierania produktów regały są tak zaprojektowane, aby ich wysokość ułatwiała pracę operatorom. Wykorzystanie wysokości magazynu w organizacji strefy kompletacji poprzez dodanie za pomocą specjalnych pomostów kolejnych pięter pozwala zwielokrotnić pojemność magazynu i zachować łatwy i bezpośredni dostępu do każdej referencji.
  • Instalacja pętli przenośników pojemnikowych: rozwiązanie to pozwala połączyć strefę magazynową ze strefami konsolidacji i wysyłki bez względu na to, czy jest zorganizowana na jednym, czy na kilku piętrach. Dzięki temu operatorzy magazynowi mogą pobierać produkty wchodzące w skład zamówienia bez potrzeby opuszczania strefy kompletacji.
  • Instalacja regałów grawitacyjnych wyposażonych w system pick-to-light: tego typu rozwiązanie jeszcze szczególnie polecane w przypadku obsługi SKU o wysokiej rotacji i pobieranych w większych ilościach.

– Kompletacja „towar do człowieka”: rozwiązania automatyczne

Kompletacja zamówień może zostać zautomatyzowana, przez co dostarczenie wymaganych produktów do stanowisk kompletacyjnych będzie odbywało się za pośrednictwem maszyn. Idealnym rozwiązaniem dla tego typu zadań jest układnica pojemnikowa, która dzięki swojej szybkości i precyzji działania maksymalizuje wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej, zwiększa efektywność procesu kompletacji i zmniejsza liczbę występowania pomyłek. Zależnie od konfiguracji, modelu i potrzeb przedsiębiorstwa można uzyskać następujące poziomy obsługi ładunków.

  • średnia efektywność: układnica pojemnikowa obsługuje do 150 pojemników na godzinę w cyklu kombinowanym
  • wysoka efektywność: obsługiwanych jest pomiędzy 150 a 180 pojemników na godzinę
  • bardzo wysoka efektywność: obsługiwanych jest ponad 250 pojemników na godzinę.

W tym miejscu należy jednak odnotować, że stosując układnicę pojemnikową, niemożliwe jest przygotowywanie kilku zamówień jednocześnie.

Rola danych i analityki

Odpowiednia organizacja magazynu części zamiennych wymaga szczegółowego przeanalizowania charakterystyki asortymentu, który będzie składowany, oraz rozpatrzenia dostępnych systemów magazynowych i metod kompletacji zamówień ze szczególnym uwzględnieniem: całkowitego kosztu inwestycji, kosztów eksploatacji, kosztów magazynowania i możliwości operacyjnych, jakie zapewniają wybrane rozwiązania. Dopiero będąc wyposażonym w powyższe dane, można wybrać najlepsze rozwiązanie, które pozwoli spełnić założone cele biznesowe

Firma Mecalux posiada wieloletnie doświadczenie w kwestii dostarczania systemów magazynowych dla przedsiębiorstw z każdej branży. Skontaktuj się z nami, a nasi eksperci pomogą Ci w organizacji magazynu części zamiennych, który spełni wszelkie potrzeby Twojej firmy.