Pokrycie zapasem określa liczbę dni, w trakcie których można zaspokajać popyt przy pomocy zapasów znajdujących się aktualnie na stanie

Pokrycie zapasem – czym jest i jak je obliczyć?

10 paź 2022

Pokrycie zapasem to metoda zarządzania stanem magazynowym pozwalająca uzyskać precyzyjne informacje na temat dostępnych zasobów, które mogą służyć do pokrycia bieżącego popytu.

Informacje te są niezbędne, aby firmy mogły wywiązywać się z realizacji przyjętych zamówień, unikając braku zapasów w magazynie

Co to jest pokrycie zapasem?

Pokrycie zapasem to wskaźnik logistyczny definiujący okres, zazwyczaj wyrażony w dniach, w czasie którego firma może zaspokajać zapotrzebowanie swoich klientów zapasami znajdującymi się na stanie. Wskaźnik ten obliczamy, dzieląc ilość składowanych zapasów przez średni popyt w określonym przedziale czasowym.

Mikel Mauleón, konsultant ds. logistycznych, były wykładowca Baskijskiego Instytutu Logistyki w książce Gestión de stock [hiszp. Zarządzanie stanem magazynowym] zdefiniował pokrycie zapasem jako „liczbę dni, przez które firma może pokryć swoje zapotrzebowanie zapasami, które ma na składzie” Według autora tej publikacji, pokrycie zapasem powinno być traktowane jako zmienna zależna od wielu czynników: „Kierownicy magazynu wolą mówić o aktualnym pokryciu zapasem. To znaczy: na dzień dzisiejszy, uwzględniając oczekiwaną sprzedaż, przez ile dni zapas będzie dostępny”.

Przy pomocy narzędzi takich jak Excel można częściowo automatycznie obliczyć pokrycie zapasem
Przy pomocy narzędzi takich jak Excel można częściowo automatycznie obliczyć pokrycie zapasem

Wynik uzyskany poprzez zastosowanie tego wzoru matematycznego jest niezwykle przydatny w celach zarządzania stanem magazynowym. Znając dostępność składowanych towarów oraz średni popyt, kierownicy ds. logistyk mogą np. przyspieszyć lub opóźnić dostawy, a także zmienić dystrybucję ładunków w magazynie, jeżeli pozwoliłoby to zwiększyć wydajność instalacji. 

Jak obliczyć pokrycie zapasem?

Wskaźnik pokrycia zapasem pozwala oszacować okres, przez jaki firma jest w stanie zagwarantować realizację zamówień bez konieczności uzupełniania stanu magazynowego. Aby obliczyć ten wskaźnik, należy podzielić dostępne zapasy przez średni popyt w przyjętym przedziale czasu

Wzór na pokrycie zapasem wyglądałby więc następująco: 

Ilość składowanych zapasów / średni popyt

 

Przedstawmy to na przykładzie. Firma e-commerce posiada magazyn, w którym składuje, przygotowuje i wysyła produkty. Firma ta sprzedaje 10 par skarpetek dziennie. Jeżeli liczba par skarpetek na stanie wynosi 400, wskaźnik pokrycia zapasem równa się:

400/10 = 40

 

W tym przypadku wynik to 40, co oznacza, że firma może zaspokajać średni popyt na skarpetki przez 40 dni.

Jak interpretować wskaźnik pokrycia zapasem?

Wskaźnik pokrycia zapasem to wartość liczbowa określająca, przez ile dni firma może świadczyć usługi, korzystając z zapasów znajdujących się w danym momencie na stanie. Wydaje się, że najbardziej pożądaną wartością tego wskaźnika powinna być jak najwyższa liczba.

Jednak jeśli firma posiada zbyt wiele zapasów w stosunku do przeciętnego zapotrzebowania, ponosi wyższe koszty magazynowania. Taka sytuacja komplikuje też obsługę magazynowanych ładunków. Dodatkowo w przypadku produktów szybko psujących się nadmiar zapasów może prowadzić do utraty przez nie właściwości, zanim zostaną one wysłane z magazynu. 

Optymalna wielkość zamówienia to najkorzystniejsza ilość zapasów, pozwalająca zaspokoić popyt na oferowane produkty
Optymalna wielkość zamówienia to najkorzystniejsza ilość zapasów, pozwalająca zaspokoić popyt na oferowane produkty

Z kolei zbyt niski wskaźnik pokrycia zapasem niesie za sobą ryzyko pojawienia się braków zapasów w magazynie. Oznacza to, że firma może nie być w stanie zrealizować wszystkich zamówień z powodu niewystarczającej liczby składowanych zapasów. 

Z tego powodu wydajne zarządzanie stanem magazynowym jest nierozerwalnie związane z pojęciem optymalnej wielkości zamówienia, które opisuje najkorzystniejszą liczbę zapasów pozwalającą zaspokoić popyt, bez konieczności ponoszenia nadmiernych kosztów magazynowania. Wartość tę można obliczyć za pomocą formuły Wilsona, która określa, kiedy i w jakiej ilości należy złożyć u dostawcy zamówienie, aby utrzymać dostępność zapasów. Kluczową rolę w tym zadaniu odgrywa również ścisła kontrola stanu magazynowego.

Eliminacja błędów dzięki oprogramowaniu magazynowemu

Chociaż istnieją programy biurowe, które mogą zautomatyzować część obliczeń pokrycia zapasem ― jak np. Microsoft Excel ―, wykonywanie obliczeń w ten sposób zwiększa ryzyko pomyłki skutkującej błędami w zarządzaniu zapasami. Ze względu na coraz bardziej skomplikowane zarządzanie stanem magazynowym firmy sięgają po narzędzia służące automatyzacji kontroli nad zapasami, które na bieżąco przekazują informacje o dostępności i lokalizacji zapasów oraz o aktualnym zapotrzebowaniu na dany artykuł. 

Wdrożenie systemu zarządzania magazynem (WMS), takiego jak Easy WMS ― autorskiego oprogramowania firmy Mecalux ― pozwala zautomatyzować kontrolę nad zapasami i wyeliminować wszelkie braki wydajności w tym procesie. Dzięki wiedzy o aktualnej lokalizacji i statusie każdego artykułu uzyskuje się ich pełną identyfikowalność. 

Easy WMS nie tylko organizuje wszystkie czynności magazynowe, ale także sprawuje kontrolę nad stanem magazynowym nawet w tak wymagających okolicznościach logistycznych jak zarządzanie wieloma sklepami, strategia omnichannel czy sprzedaż za pośrednictwem platform internetowych.

Oprogramowanie magazynowe takie jak Easy WMS firmy Mecalux automatyzuje zarządzanie zapasami
Oprogramowanie magazynowe takie jak Easy WMS firmy Mecalux automatyzuje zarządzanie zapasami

Realizacja wszystkich zamówień ze wskaźnikiem pokrycia zapasem

Pokrycie zapasem to istotny wskaźnik pozwalający zagwarantować dostępność stanu magazynowego. Jednak wzrost liczby składowanych jednostek asortymentowych zwiększa stopień skomplikowania zarządzania zapasami. 

Firmy decydują się więc na wdrożenie rozwiązań cyfrowych, takich jak system Easy WMS, które automatyzują kontrolę nad stanem magazynowym i dostarczają wiedzę na temat pokrycia zapasem. Jeżeli chcesz zwiększyć potencjał logistyki Twojego biznesu, skontaktuj się z nami. Nasi eksperci wskażą Ci najlepsze rozwiązanie cyfrowe dostosowane do potrzeb Twojego magazynu.