Program magazynowy online to narzędzie informatyczne do zarządzania logistyką dostępne z poziomu przeglądarki internetowej

5 zalet programu magazynowego online

01 sierpnia 2022

Program magazynowy online to narzędzie, które pomaga firmom sprostać wszelkim zmianom zachodzącym w łańcuchu dostaw. 

Program przedstawia całościowy obraz wszystkiego, co dzieje się w instalacji logistycznej w czasie rzeczywistym – np. pozwala na bieżąco kontrolować stan magazynowy i śledzić status wykonania poszczególnych operacji.

Czym jest program magazynowy online?

Program magazynowy online to system zarządzania, którego funkcje są dostępne z poziomu przeglądarki internetowej

Aby móc połączyć się z oprogramowaniem magazynowym za pomocą dowolnego urządzenia z dostępem do internetu, program jest instalowany w modelu SaaS (Software as a Service), czyli w chmurze.

Elastyczność, skalowalność i płatność tylko za żądane usługi to główne zalety modelu SaaS, które mogą zainteresować wiele firm. Aby z nich skorzystać, potrzebny jest dostęp do sieci o niskim opóźnieniu.

Wobec nieustannie zmieniającego się rynku program magazynowy online jest rozwiązaniem, które dostosowuje się do cech magazynu i wspomaga kierowników logistyki podczas przeprowadzania analizy stanu magazynu i podejmowania strategicznych decyzji.

Program magazynowy online zapewnia większą elastyczność magazynów e-commerce
Program magazynowy online zapewnia większą elastyczność magazynów e-commerce

5 zalet programu magazynowego online

Program zarządzania magazynem online to synonim przejrzystości, ponieważ kierownicy logistyki mogą uzyskać dostęp do wszystkich informacji z dowolnej przeglądarki internetowej. Oto niektóre z zalet tego cyfrowego narzędzia:

1. Szybka implementacja

Program magazynowy online jest instalowany na zewnętrznych serwerach, dzięki czemu firmy nie muszą wdrażać infrastruktury informatycznej, co zmniejsza ponoszone przez nie koszty.

Z tego względu instalacja oprogramowania przebiega bardzo szybko. Dostawca systemu jest odpowiedzialny za całość implementacji, od konfiguracji programu po zainstalowanie go na serwerach.

2. Skalowalność

Program magazynowy online to narzędzie skalowalne. Można rozszerzyć lub zawęzić jego działanie w zależności od rozwoju firmy.

Oprogramowanie w chmurze aktualizuje się, dzięki czemu może szybko reagować na zachodzące zmiany, jak np. przygotowanie większej liczby zamówień.

3. Zarządzanie wieloma magazynami jednocześnie

System WMS online umożliwia zarządzanie wieloma magazynami jednocześnie, co oznacza, że firmy mogą monitorować procesy realizowane w różnych magazynach w czasie rzeczywistym.

Za pomocą oprogramowania w chmurze kierownicy logistyki mogą zalogować się do systemu z dowolnego miejsca, jeśli posiadają dostęp do internetu, i sprawdzić stan magazynowy w różnych centrach logistycznych.

Dzięki programowi magazynowemu online kierownik logistyki może z łatwością sprawdzić stan zapasów
Dzięki programowi magazynowemu online kierownik logistyki może z łatwością sprawdzić stan zapasów

4. Mniejszy koszt początkowy

Mniejsze koszty związane z brakiem obowiązku zakupu i utrzymania infrastruktury informatycznej to kolejna z zalet programu magazynowego online. Instalacja oprogramowania w chmurze pozwala uniknąć wydatków na serwery i sprzęt komputerowy.

Oprogramowanie typu SaaS w chmurze daje bezpośredni dostęp do funkcji i usług systemu, bez konieczności przeznaczania dodatkowych środków na zakup urządzeń.

5. Większe bezpieczeństwo

Każda firma szczególnie troszczy się o ochronę danych dotyczących procesów zachodzących w magazynie. Cyberbezpieczeństwo ma zasadnicze znaczenie w przypadku programu magazynowego online. Jest niezbędne dla zabezpieczenia transakcji zawieranych pomiędzy firmami a klientami.

Za zapewnienie bezpiecznego działania systemów informatycznych i zagwarantowanie zaawansowanych środków cyberbezpieczeństwa odpowiada dostawca oprogramowania magazynowego.

Program magazynowy online umożliwia zarządzanie wieloma magazynami jednocześnie
Program magazynowy online umożliwia zarządzanie wieloma magazynami jednocześnie

Easy WMS – program magazynowy online

System zarządzania magazynem Easy WMS firmy Mecalux można wdrożyć w modelu SaaS z interfejsem użytkownika dostępnym w 100% z poziomu wyszukiwarki. To rozwiązanie umożliwia kierownikom logistyki prowadzenie kompleksowej kontroli wszystkich operacji z dowolnej przeglądarki internetowej.

Wiele firm o różnym profilu działalności wdrożyło Easy WMS w chmurze, aby zarządzać swoimi procesami logistycznymi.

Jednym z przykładów jest dystrybutor narzędzi Yamazen w Stanach Zjednoczonych, który zarządza swoim magazynem za pomocą systemu magazynowego online firmy Mecalux. Wdrożenie tego rozwiązania umożliwiło monitorowanie stanu 5000 jednostek asortymentowych o różnych wymiarach i specyfice przy jednoczesnym przeprowadzaniu inwentaryzacji w czasie rzeczywistym. Ponadto system WMS planuje wszystkie operacje, łącznie z przygotowaniem i wysyłką 100 zamówień dziennie. „Brak konieczności utrzymania serwerów pozwala zaoszczędzić czas naszemu zespołowi IT”, przyznaje James Hansen, wiceprezes wykonawczy firmy Yamazen.

Inną firmą, która wdrożyła Easy WMS w modelu SaaS jest Casintra (Hiszpania). Ten operator logistyczny zainstalował oprogramowanie Mecaluxu w chmurze, aby symultanicznie monitorować operacje przeprowadzane w swoich pięciu magazynach. Dzięki temu systemowi Casintra może jednocześnie zarządzać wieloma magazynami i multiklientami w sposób wydajny, kontrolując 2000 jednostek asortymentowych różnych klientów. Może również współpracować z każdym z nich online i poznawać ich indywidualne potrzeby. „Nasi klienci mają dostęp do systemu i wszystkich interesujących ich informacji po wprowadzeniu hasła”, wyjaśnia Javier García, dyrektor operacyjny Casintry. Program magazynowy online pomaga firmie na co dzień organizować swój łańcuch dostaw.

Program magazynowy online i strategiczne doskonalenie

System zarządzania magazynem online to narzędzie, które wspiera firmy w strategicznym zarządzaniu swoim łańcuchem logistycznym.

Easy WMS firmy Mecalux jest zaprojektowany w taki sposób, by korzystające z niego firmy mogły zarządzać operacjami logistycznymi z maksymalną wydajnością. Dzięki modelowi SaaS kierownicy magazynów za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej mogą uzyskać dostęp do wszystkich informacji na temat przepływu ładunków w magazynach i podejmować trafne decyzje. Skontaktuj się z nami, a wyjaśnimy Ci, jak Easy WMS może przyspieszyć rozwój Twojej firmy.