Przechowywanie opon wymaga dostosowania regałów do ich charakterystyki

Przechowywanie opon w magazynie

14 maj 2020

Przechowywanie opon jest interesującym i złożonym zagadnieniem. Po pierwsze kształt i materiał, z którego są wykonane, mają istotny wpływ na zapewnienie odpowiednich warunków magazynowania. Po drugie wiąże się to z obsługą bardzo dużej liczby SKU na ograniczonej przestrzeni, co stanowi dodatkowe wyzwanie opracowania optymalnego funkcjonowania łańcucha dostaw.

I po trzecie – kwestia bezpieczeństwa. Składowanie opon, które są produktem łatwopalnym, a skutki ich zapłonu mogą być bardzo poważne, wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na zagadnienia dotyczące warunków, w jakich należy je magazynować.

W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jak przechowywać opony w magazynie, z jakich systemów magazynowania korzystać oraz jakie należy podjąć kroki, aby nie uległy one uszkodzeniu w procesie składowania.

Zarządzanie dużą liczbą różnorodnych referencji

Intensywny rozwój branży motoryzacyjnej wpłynął na gwałtowny rozkwit przemysłu oponiarskiego. Według danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Opon i Gumy (European Tyre and Rubber Manufacturers’ Association, ETRMA) na Starym Kontynencie rocznie produkuje się pięć milionów ton opon przeznaczonych na eksport lub sprzedaż.

  • Ta imponująca liczba to ogromne wyzwanie dla magazynów. Oznacza to obsługę bardzo dużej liczby zróżnicowanych referencji. Dlatego tak istotne jest zapewnienie maksymalnej pojemności magazynowej obiektu oraz opracowanie optymalnego przebiegu procesu magazynowania opon, który będzie odbywał się w bezpieczny sposób i pozwoli zachować najwyższą jakość obsługiwanego towaru na każdym jego etapie.

Wymagania dotyczące przechowywania opon

Z uwagi na charakterystykę produktu i materiału, z którego jest wykonany, aby prawidłowo przechowywać opony w magazynie, należy pamiętać o następujących kwestiach:

  • Opony powinny być składowane w taki sposób, aby żaden inny obiekt (w tym inna opona) nie wywierał na nią nacisku, ponieważ może to prowadzić do powstania odkształceń.
  • Idealna temperatura, w której będą przechowywane opony, powinna wynosić od 15 do 25 stopnic Celsjusza. Opony nie powinny również być umieszczone w pobliżu źródeł ciepła lub wilgoci oraz urządzeń produkujących ozon (np. transformatorów).
  • Opon nie należy składować bezpośrednio na posadzce magazynu. Należy je położyć na palecie lub np. tekturze.
  • Magazyn opon powinien być pomieszczeniem suchym i posiadać bardzo dobrą wentylację. Dodatkowo opony nie powinny znajdować się w miejscu, na które pada bezpośrednie światło słoneczne oraz oświetlenie o dużej emisji ultrafioletu.
  • Należy unikać jakiegokolwiek kontaktu opon ze środkami, które mogą wpływać niekorzystnie na gumę (paliwa, oleje, smary, kwasy i zasady).

Ergonomiczny i bezpieczny projekt magazynu

Opony są przedmiotami łatwopalnymi, dlatego magazyn, w którym będą przechowywane, powinien być zaprojektowany w przemyślany sposób, który zminimalizuje ryzyko zaprószenia i rozprzestrzeniania się ognia, oraz zostanie zabezpieczony systemami przeciwpożarowymi. Pożar powstały w wyniku zapłonu ogumienia jest szczególnie niebezpieczny dla zdrowia (emisja szkodliwego dymu) i trudny do ugaszenia, dlatego tak ważną kwestią jest zapewnienie odpowiednich działań prewencyjnych. W przypadku składowania opon warto wyznaczyć oddzielną strefę magazynową, dzięki czemu będą one odizolowane od pozostałej części budynku.

Niezbędne rozwiązania magazynowe do przechowywania opon

Zaleca się przechowywanie opon na regałach. W tym celu można wykorzystać następujące systemy magazynowe:

Regały na kontenery do przechowywania opon
Regały na kontenery do przechowywania opon

Szczególną zaletą obydwu rozwiązań magazynowych jest ich duża uniwersalność. Są to systemy modułowe, których konfiguracja może być dopasowana do specyfiki składowanych produktów. Zapewniają elastyczność w przypadku rozbudowy magazynu w przyszłości.

Wydajne magazynowanie opon: automatyzacja magazynu

Automatyzacja operacji magazynowych to doskonałe rozwiązanie, dzięki któremu przechowywanie opon będzie przebiegać optymalnie. Do tego celu można wykorzystać:

  • System zarządzania magazynem WMS: pełna obsługa i kontrola stanu zapasów bez względu na to, jak duża liczba referencji jest obsługiwana w łańcuchu dostaw. Instalacja oprogramowania WMS to efektywniejsza i szybsza realizacja procesu magazynowania.
  • Układnice paletowe: te automatyczne urządzenia zapewniają szybszą i bezpieczniejszą obsługę produktów i posiadają możliwość obsługi dużych kontenerów z oponami.

Znany producent opon, firma Michelin, zleciła Mecaluxowi realizację centrum dystrybucyjnego, które będzie łączyć zalety rozwiązań magazynów tradycyjnych i automatycznych. Efekt naszej współpracy można zobaczyć na poniższym filmie.

Przechowuj opony zgodnie z najlepszymi praktykami

Z powyższych informacji widać, że przechowywanie opon nie jest łatwym zadaniem i wymaga poświęcenia szczególnej uwagi. Bardzo duża liczba jednostek magazynowych i liczne obostrzenia, które wiążą się z ich składowaniem, stawiają duże wyzwania przed firmami. Istnieje jednak szeroka gama systemów magazynowych, które pozwalają im sprostać.

Mecalux od ponad 50 lat projektuje rozwiązania magazynowe z myślą o indywidualnych wymaganiach swoich klientów. Jeśli chcesz, aby przechowywanie opon w Twoim magazynie odbywało się w optymalny sposób, skontaktuj się z nami. Nasi eksperci udzielą Ci wszystkich niezbędnych informacji.