Przemysł 5.0, kolejny etap ewolucji przemysłu 4.0, zwiększa interakcję między człowiekiem a robotem

Przemysł 5.0 vs. przemysł 4.0

31 sie 2023

Przemysł 4.0 i przemysł 5.0 stanowią dwa różne etapy ewolucji procesów przemysłowych. Mają jednak wspólny mianownik – wdrażanie urządzeń automatycznych i rozwiązań cyfrowych.

Przemysł 5.0 nie jest alternatywą, mającą zastąpić przemysł 4.0, ale kolejnym etapem rozwoju, w którym technologia ma służyć człowiekowi. Innymi słowy, przemysł 4.0 polega na powiązaniu działania maszyn z systemami informatycznymi, a przemysł 5.0 dąży do połączenia pracy wykonywanej przez ludzi i maszyny tak, aby wzajemnie się uzupełniały.

Przemysł 4.0 i przemysł 5.0 – definicje

Przemysł 4.0, znany również jako czwarta rewolucja przemysłowa, polega na automatyzacji i digitalizacji procesów przemysłowych. Charakteryzuje się wzajemnym połączeniem systemów takich jak chmura obliczeniowa czy Internet rzeczy (IoT) z wykorzystaniem danych do podejmowania decyzji oraz podniesienia wydajności.

Przemysł 5.0, czyli piąta rewolucja przemysłowa, to nowy model rozwoju wprowadzony przez Komisję Europejską i opisany w raporcie Industry 5.0 – Towards a sustainable, human centric and resilient European industry. Opiera się na współpracy ludzi z maszynami w przypadku zadań, które wymagają kreatywnego podejścia, podejmowania złożonych decyzji i zdolności emocjonalnych. W przemyśle 5.0 czynnik ludzki zyskuje na znaczeniu i staje się centralnym elementem procesu produkcyjnego.

Przemysł 4.0 i przemysł 5.0 – różnice

W odróżnieniu od przemysłu 4.0, który skupia się na automatyzacji i cyfryzacji procesów, przemysł 5.0 łączy wyjątkowe zdolności ludzkie z działaniem maszyn, aby osiągnąć bardziej elastyczny i spersonalizowany proces produkcyjny.

  • Konwergencja technologii. Przemysł 4.0 skupia się na cyfryzacji i połączeniu systemów produkcji przemysłowej za pomocą zaawansowanych technologii jak Internet rzeczy czy chmura obliczeniowa. Przemysł 5.0 z kolei jest ukierunkowany na współpracę między ludźmi a robotami w jednym miejscu pracy, mając na celu połączenie zdolności i wiedzy człowieka z wydajnością i precyzją maszyny.
  • Rola człowieka. W przemyśle 4.0 człowiek jest niezbędnym elementem procesu produkcyjnego, ale powtarzające się i rutynowe zadania wykonują maszyny oraz zautomatyzowane systemy. Natomiast w przemyśle 5.0 dąży się do wzmocnienia roli pracowników w procesie produkcyjnym, podkreślając wartość unikalnych umiejętności człowieka, m.in. kreatywności, zdolności do podejmowania decyzji i rozwiązywania złożonych problemów.
  • Personalizacja i adaptacyjność. Przemysł 4.0 kładzie nacisk na masową personalizację i elastyczną produkcję, co umożliwia dostosowanie produktów do potrzeb klientów. Przemysł 5.0 poprzez promowanie wysoko spersonalizowanej produkcji na zamówienie jeszcze bardziej pogłębia ten trend – w tym przypadku artykuły są produkowane w sposób bardzo zindywidualizowany, zgodnie z preferencjami klienta.
  • Kluczowe technologie. W przemyśle 4.0 dominują takie technologie jak Internet rzeczy, big data, sztuczna inteligencja, wirtualna rzeczywistość czy chmura obliczeniowa. Ich zadaniem jest zautomatyzowanie procesów, przeprowadzanie analizy dużych ilości danych i wspieranie w procesie podejmowania predykcyjnych decyzji. W przemyśle 5.0, oprócz technologii, wyróżnia się również postępy w dziedzinie robotów współpracujących (cobotów), egzoszkieletów, rzeczywistości rozszerzonej i zaawansowanych systemów sztucznej inteligencji, które umożliwiają ścisłą interakcję między ludźmi a maszynami.
  • Zrównoważenie. Przemysł 4.0 ma na celu podnieść wydajność i zmniejszyć zużycie energii za pomocą automatyzacji i najnowocześniejszych technologii. Przemysł 5.0 kładzie większy nacisk na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz projektowanie wydajnych energetycznie systemów celem uzyskania bardziej zrównoważonego procesu produkcyjnego i zmniejszenia śladu węglowego.
La industria 5.0 fomenta el desarrollo de sistemas de producción basados en energías renovables
Przemysł 5.0 wspiera rozwój systemów produkcyjnych opierających się na odnawialnych źródłach energii

Przemysł 4.0 i przemysł 5.0 – podobieństwa

Podobieństwa między przemysłem 4.0 i przemysłem 5.0 są następujące:

  • Automatyzacja i najnowocześniejsza technologia. Zarówno przemysł 4.0, jak i przemysł 5.0 koncentrują się na wykorzystaniu technologii najnowszej generacji, aby ulepszyć procesy przemysłowe. Technologie te ułatwiają połączenie i komunikację między maszynami oraz systemami, co przekłada się na większą wydajność. 
  • Wzajemne powiązania i cyfryzacja. Oba warianty przemysłu dążą do wzajemnego powiązania systemów i procesów przemysłowych. Cyfryzacja odgrywa w tym kluczową rolę, ponieważ umożliwia przekonwertowanie informacji analogowych na dane cyfrowe, aby uprościć ich składowanie, analizę, a następnie wykorzystanie.
  • Personalizacja i elastyczne produkcja. Personalizacja produkcji jest nieodłączną cechą przemysłu 4.0 i 5.0. Przemysł 4.0 wykorzystuje elastyczne i modułowe systemy. Tymczasem przemysł 5.0 wynosi personalizację na wyższy poziom. Robi to poprzez rozwijanie elastycznej i wydajnej produkcji, polegającej na współpracy ludzi i robotów, w efekcie czego powstają produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Zmiana modelu: transformacja w kierunku przemysłu 5.0

Mimo ciągłych dążeń do ulepszenia i zoptymalizowania przemysłu 4.0 za pomocą najnowocześniejszych dostępnych technologii, transformacja w kierunku bardziej odpornego, zrównoważonego i skoncentrowanego na czynniku ludzkim przemysłu może zyskać większe poparcie. Coraz więcej firm propaguje współpracę pomiędzy ludźmi a maszynami, aby zoptymalizować procesy w łańcuchu dostaw, podnieść wydajność i oferować produkty i usługi najwyższej jakości.

Ważnym elementem transformacji w kierunku przemysłu 5.0 jest poprawienie interakcji człowieka z robotem w magazynie. Według badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Techniczny w Monachium i Uniwersytet Koloński, aby udoskonalić proces podejmowania decyzji i współpracę w zautomatyzowanych magazynach, kadra kierownicza musi uwzględnić cztery kwestie: stworzyć zespoły składające się z ludzi i robotów, zatrudnić i przeszkolić specjalistów w zakresie prawidłowej interakcji człowiek-maszyna, wyznaczyć zadania i opracować politykę operacyjną dla ludzi i maszyn, a także zaprojektować odpowiednie i bezpośrednie interakcje w relacji człowiek-maszyna.

Firma Mecalux dostarcza rozwiązania łączące technologię i działanie człowieka, dzięki czemu pomaga firmom podnieść wydajność magazynu. Skontaktuj się z nami – nasi eksperci przeanalizują Twoje wymogi i pomogą Ci w wyborze systemów technologicznych, które najlepiej dostosują się do nowych wymogów przemysłu 5.0.