Przykład zastosowania metody cross-docking w magazynie

Przykłady firm wykorzystujących metodę cross-docking w magazynie

11 mar 2020

Coraz więcej firm decyduje się na wdrożenie metody cross-docking. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się ona w branży farmaceutycznej i e-commerce oraz wśród firm, które realizują procesy dystrybucyjne na dużą skalę. Dzieje się tak, ponieważ strategia ta pozwala na uzyskanie krótszego czasu realizacji zamówień oraz umożliwia zmniejszenie kosztów związanych z magazynowaniem towarów.

W tym artykule przeanalizujemy trzy przykłady firm, które zdecydowały się zastosować metodę cross-docking w swoich łańcuchach logistycznych, wykorzystując rozwiązania zaproponowane przez Mecalux

Roche Diagnostics, Eroski i Privalia: trzy przykłady udanych realizacji cross-docking w magazynie

Wybrane przez nas realizacje dotyczą przedsiębiorstw, które prowadzą działalność w zupełnie odmiennych branżach. Jednak tym, co je łączy, jest potrzeba jak najszybszej dystrybucji produktów. Przykłady stosowania cross-docking w firmach Roche Diagnostics (branża farmaceutyczna), Eroski (branża spożywcza) i Privalia (e-commerce) pokazują, że prawidłowe zastosowanie tej strategii w praktyce pozwala przedsiębiorstwom zoptymalizować ich działalność.

1. Branża farmaceutyczna: produkty łatwo psujące się i krótki czas dostawy zamówień

Roche diagnostics to światowy lider w diagnostyce medycznej. Firma podjęła współpracę z Mecaluxem, która zaowocowała zwiększeniem efektywności pracy jej centrum dystrybucyjnego zlokalizowanego w Barcelonie

Metoda cross-docking oraz rozwiązania automatyczne wykorzystywane do obsługi towarów są chętnie wykorzystywane przez przedsiębiorstwa z branży farmaceutycznej. Jest to spowodowane specyfiką obsługiwanego towaru, który wymaga zastosowania łańcucha chłodniczego w celu zapewnienia stałej i niskiej temperatury produktom oraz dostarczenia ich możliwie najszybciej do klienta końcowego (np. aptek).

Roche diagnostics spełnia obydwa te wymagania – ponad 60% obsługiwanych referencji jest produktami łatwo psującymi się, a przedsiębiorstwo stawia sobie za cel dostarczanie zamówień w ciągu 24 godzin.

Aby móc zrealizować powyższe założenia, Mecalux zaproponował zautomatyzowanie procesu kompletacji zamówień produktów (składowanych na paletach i w pojemnikach) poprzez instalację układnic paletowych oraz układnicy Miniload. Dodatkowo został wyznaczony obszar z regałami paletowymi przeznaczonymi do składowania ładunków o niestandardowych wymiarach oraz zorganizowano strefę cross-docking, która umożliwia błyskawiczne przygotowanie towarów do wysyłki zaraz po ich przyjęciu do centrum dystrybucyjnego.

Wszystkie te rozwiązania pozwoliły zwiększyć efektywność procesów logistycznych firmy i zapewnić płynną dystrybucję produktów farmaceutycznych.

Przygotowywanie zamówień z wykorzystaniem układnicy pojemnikowej miniload w magazynie Roche Diagnostics
Przygotowywanie zamówień z wykorzystaniem układnicy pojemnikowej miniload w magazynie Roche Diagnostics

2. Branża spożywcza: duży wolumen produktów z określoną data ważności

Logistyka branży spożywczej stawia przed firmami dwa główne wyzwania: obsługa produktów o określonej dacie ważności oraz bardzo duża liczba ładunków, które muszą być rozdystrybuowane w krótkim czasie. Dlatego czas magazynowania należy skrócić do minimum (lub nawet go wyeliminować), a produkty spożywcze powinny jak najszybciej trafiać od producentów do sklepów

Firma Eroski, korzystając ze wsparcia i doradztwa Mecaluxu, przygotowała w swoim centrum dystrybucyjnym powierzchnię 6000 m2, która przeznaczona została na obsługę dużego wolumenu ładunków zgodnie z metodą cross-docking. Dzięki temu przedsiębiorstwo może zrezygnować z pośredniego etapu magazynowania towarów i zapewnić jego szybszą dostawę do sklepów. Wynik wdrożenia strategii cross-docking to zdolność dystrybucji 80% dostarczonych produktów w ciągu jednego dnia roboczego i przygotowanie pozostałych 20% do wysyłki na kolejny dzień. W ten sposób firma Eroski jest w stanie zapewnić stałe zaopatrzenie swoich punktów sprzedażowych.

3. E-commerce: jak najszybsza realizacja zamówień

Privalia to prowadzący w internecie działalność outlet, w którego ofercie można znaleźć m.in. ubrania, produkty lifestylowe czy elektronikę. Duża różnorodność asortymentu oraz charakterystyczny dla branży e-commerce wymóg jak najszybszej realizacji zamówienia sprawił, że przedsiębiorstwo musiało odpowiednio przygotować procesy logistyczne.

Rozwiązaniem, które pozwoliło szybciej dostarczyć produkty do klientów i zminimalizować koszty związane z magazynowaniem zróżnicowanych ładunków, okazało się być wdrożenie metody cross-docking. Ponieważ strategia ta wymaga doskonałej synchronizacji działań pomiędzy dostawcami i dystrybutorami, firma Privalia zdecydowała się powierzyć zarzadzanie całym procesem opracowanemu przez Mecalux oprogramowaniu magazynowemu Easy WMS.

Rozwiązanie logistyczne, które przyspieszy realizacje zamówień

Na podstawie przedstawionych powyżej przykładów można wyodrębnić trzy główne powody, dla których firmy decydują się na zastosowanie metody cross-docking: przyspieszenie etapu dystrybucji towarów, znaczna redukcja kosztów związanych z procesem magazynowania oraz wyższa jakość usługi oferowanej klientom.

I o ile wymienione korzyści wydają się być wystarczająco zachęcające do wdrożenia strategii cross-docking w magazynie, należy pamiętać, że nie sprawdzi się ona w każdym przypadku. Dlatego wcześniej należy przeprowadzić wewnątrzfirmowe analizy, które pozwolą określić zasadność i rentowność jej implementacji w łańcuchu logistycznym przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy Mecaluxu i skontaktować się z naszym zespołem ekspertów – jako firma mamy wieloletnie doświadczenie w doradztwie logistycznym i wdrażaniu rozwiązań, które pomogły zoptymalizować działalność wielu przedsiębiorstw na całym świecie