Środki ochrony indywidualnej chronią pracowników przed zagrożeniami w środowisku pracy

ŚOI w magazynie – jakie środki ochrony indywidualnej stosować w środowisku pracy

20 gru 2021

Stosowanie ŚOI w magazynie ma na celu ochronę operatorów przed wszelkimi możliwymi zagrożeniami w środowisku pracy.

Dbanie o BHP w magazynie i zapobieganie w ten sposób zagrożeniom stanowią priorytety każdej firmy. firmy. W codziennej pracy operatorzy magazynu są narażeni na wiele niebezpiecznych sytuacji – przygniecenie przez ładunek, skaleczenie dłoni podczas obsługi palety, poślizgnięcie na mokrej posadzce etc.

Gdy przed takimi sytuacjami nie da się zabezpieczyć w inny sposób, należy stosować ŚOI. W niniejszym artykule omawiamy najczęściej stosowane ŚOI w magazynie oraz normy, które regulują ich wykorzystywanie.

ŚOI – definicja

Skrót ŚOI oznacza środki ochrony indywidualnej, czyli wyposażenie zabezpieczające użytkownika przed jednym lub wieloma zagrożeniami podczas pracy.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy to zagadnienie o istotnym znaczeniu dla każdej firmy, zwłaszcza biorąc pod uwagę zatrważające dane dotyczące liczby wypadków przy pracy: każdego roku dochodzi do ponad 3 mln wypadków podczas pracy w Unii Europejskiej oraz ponad 374 mln wypadków na świecie.

ŚOI zapewniają pracownikom dodatkową ochronę, pod warunkiem ich prawidłowego stosowania.

Środki ochrony indywidualnej zapobiegają wypadkom podczas pracy
Środki ochrony indywidualnej zapobiegają wypadkom podczas pracy

Unijne przepisy dotyczące ŚOI

W Europie środki ochrony indywidualnej są przedmiotem dwóch zbiorów przepisów: z jednej strony muszą spełniać wymogi dotyczące projektowania i produkcji, z drugiej muszą być zgodne z minimalnymi przepisami dotyczącymi ich doboru, stosowania i konserwacji.

  • Projektowanie i produkcja ŚOI. Zgodnie z unijnym rozporządzeniem 2016/425 producenci ŚOI powinni zaświadczyć, że wprowadzone przez nich do obrotu środki ochrony indywidualnej zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z podstawowymi wymogami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Stosowanie ŚOI. Dyrektywa 89/656/EWG obliguje przedsiębiorstwa do bezpłatnego dostarczenia pracownikom odpowiednich środków ochrony indywidualnej. Ponadto kierownicy magazynów mają obowiązek dbania o prawidłowy stan tego wyposażenia, jego konserwację w odpowiednich warunkach oraz, w razie konieczności, wymianę.

Najczęściej stosowane ŚOI w magazynie

Praca wykonywana przez operatora w magazynie wiąże się z wieloma niebezpieczeństwami. Bez ŚOI operator jest w większym stopniu narażony na zagrożenia, w tym na upadek ciężkich materiałów, kontakt ze żrącymi płynami, przedostanie się drobinek ciał obcych do oczu lub długotrwałe narażenie na hałas. Celem ŚOI jest ochrona wrażliwych części ciała, takich jak głowa, dłonie lub oczy.

Ochrona głowy

Kaski ochronne skutecznie zabezpieczają głowę pracownika przed uderzeniami np. spadających przedmiotów. Różne rodzaje i modele kasków (z wydłużonym daszkiem, ze średnim lub krótkim daszkiem, bez daszka itp.) są zaprojektowane tak, aby zamortyzować uderzenie, zabezpieczyć przed przebiciem materiału i ochronić użytkownika przed ogniem.

Kask powinien być lekki i dopasowany do głowy operatora
Kask powinien być lekki i dopasowany do głowy operatora

Ochrona dłoni

Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie dłoni, ponieważ łatwo może dojść do ich urazu. Choć przenoszenie pojemników lub palet może wydawać się łatwym zadaniem, może powodować poważne skaleczenia.

Rękawice są niezbędnym środkiem ochrony podczas pracy
Rękawice są niezbędnym środkiem ochrony podczas pracy

Ochrona oczu

Zadaniem ŚOI jest również ochrona oczu operatora przed kontaktem z ciałami obcymi, przede wszystkim przed pryskającymi substancjami chemicznymi, cząsteczkami pyłu zawieszonymi w powietrzu, ciekłymi aerozolami czy promieniowaniem ultrafioletowym.

Gogle stanowią ochronę oczu, zapewniając szerokie pole widzenia
Gogle stanowią ochronę oczu, zapewniając szerokie pole widzenia

Ochrona stóp

Niezwykle istotne jest stosowanie podczas pracy odpowiedniego obuwia. Nie tylko zabezpiecza ono operatorów przed spadającymi przedmiotami, uderzeniami w śródstopie, przygnieceniem ostrymi przedmiotami lub urazami w obszarze pięty, ale również łagodzi uczucie zmęczenia i przyczynia się do zapobiegania chorobom związanym z wykonywaniem pracy na stojąco.

Obuwie ochronne zapobiega m.in. urazom spowodowanym nastąpieniem na ostre krawędzie
Obuwie ochronne zapobiega m.in. urazom spowodowanym nastąpieniem na ostre krawędzie

Ochrona słuchu

Praca w głośnym otoczeniu może prowadzić do utraty słuchu oraz powodować inne, mniej oczywiste, konsekwencje zdrowotne. Magazyny to obiekty, w których panuje znaczny hałas, dlatego operatorzy powinni dbać o ochronę słuchu, stosując nauszniki przeciwhałasowe, zatyczki lub kaski wyposażone w nauszniki wygłuszające.

Szkolenie w dziedzinie stosowania i konserwacji ochronników słuchu jest obowiązkowe
Szkolenie w dziedzinie stosowania i konserwacji ochronników słuchu jest obowiązkowe

Odzież odblaskowa

Odzież ochronna zakrywa lub zastępuje odzież osobistą pracownika. Jest obowiązkowa w magazynach słabo oświetlonych lub obiektach, w których operatorzy często poruszają się po tych samych trasach co urządzenia przeładunkowe.

Odzież odblaskowa, w tym kamizelki lub koszulki odblaskowe, jest powszechnie stosowana w magazynach
Odzież odblaskowa, w tym kamizelki lub koszulki odblaskowe, jest powszechnie stosowana w magazynach

Ochrona operatorów dla większego bezpieczeństwa w magazynie

W każdym magazynie istnieje wysokie ryzyko występowania wypadków: pracownicy obsługujący urządzenia transportu bliskiego mogą zderzyć się z innymi urządzeniami lub z regałami, może dojść do zgniecenia części ciała lub innego urazu na skutek upadku jednostek ładunkowych. Również operatorzy poruszający się pieszo są narażeni na urazy, potknięcia i upadki.

Aby uniknąć ryzyka wypadku, należy nie tylko stosować ŚOI, ale również wszelkie inne środki bezpieczeństwa: od szkolenia operatorów po oznakowanie magazynu, wybór odpowiedniego systemu magazynowego oraz przegląd regałów magazynowych.

Firma Mecalux posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania magazynów dla klientów ze wszystkich sektorów. Po analizie cech i wymogów obiektu doradzamy najwłaściwsze systemy magazynowe, uwzględniając ciężar i kształt ładunków, co ma zasadnicze znaczenie dla ich efektywnego i bezpiecznego składowania. Skontaktuj się z nami, a podpowiemy Ci, jak zaprojektować bezpieczny magazyn i zapewnić najwyższą ochronę pracującym z nim operatorom.